Herziening Nederlandse Technische Afspraak ‘Woningkeuring’

Bij de aankoop van een bestaande woning kan een koper een bouwtechnische keuring laten uitvoeren om meer zekerheid te krijgen over de aankoop. Deze keuring staat tegenwoordig standaard opgenomen in een voorlopig koopcontract als (optionele) ontbindende voorwaarde. Reden te meer om Ontwerp NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8060:2010 te herzien en te actualiseren. Half september gaat dit project van start. Deelnemen aan het project is nog mogelijk.

Ontwerp NTA 8060:2020 ‘Woningkeuring’ beschrijft een methode om de integrale technische kwaliteit van een woning vast te leggen door een visuele inspectie met eenvoudige hulpmiddelen. NTA 8060 is destijds ontwikkeld om bestaande keuringsmethodieken met elkaar te stroomlijnen. Een keuring volgens NTA 8060 levert een eenduidig en objectief keuringsrapport op en geeft de koper transparant inzicht in de bouwkundige staat van de woning en eventuele herstelkosten op korte en langere termijn.

NTA en mogelijk NEN-norm

Op 21 januari 2020 heeft bij NEN een informatiemiddag plaatsgevonden om te peilen wat de behoefte is bij betrokken partijen. Een aantal partijen hebben zich sindsdien bij NEN gemeld. Ontwerp NTA 8060:2010 wordt in ieder geval geactualiseerd tot een definitieve NTA. Mogelijk wordt het document zelfs doorontwikkeld tot een NEN-norm. Doelstelling is dat het nieuwe document op een breed draagvlak kan rekenen in de markt en kan worden gebruikt voor certificering.

Aanmelden tot 12 september

Belanghebbende partijen die aan dit project willen meewerken, kunnen zich tot 12 september 2020 aanmelden voor deelname aan de werkgroep via bi@nen.nl. Op 23 september vindt de eerste vergadering voor het project plaats.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project of de eisen aan uw deelname kunt u contact opnemen met Saskia Schulten, NEN Bouw, telefoon 015 2 690 324, of e-mail bi@nen.nl.