Persberichten

Publicatie ontwerp Europese norm voor kunststof verpakkingsafval

13-12-2019 De normcommissie ‘Verpakkingen’ heeft een ontwerpnorm opgesteld die de minimumeisen aan kunststof verpakkingsafval eenduidig beschrijft. Het doel hiervan is dat in alle Europese landen aan de minimumeisen wordt voldaan en daarmee de recycling naar een hoger plan te tillen.

Lees meer

Informatiemiddag toekomst technische afspraak woningkeuring

11-12-2019 Sinds de publicatie in 2010 van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) over woningkeuring, heeft de markt zich verder ontwikkeld. Partijen, waaronder bouwtechnische inspectiebureaus, vragen om de omzetting van NTA 8060 naar een Nederlandse norm. NEN nodigt alle belanghebbenden uit om op 21 januari 2020 hierover met elkaar te discussiëren.

Lees meer

Keuzesystematiek handschoenen

11-12-2019 De juiste handschoenen kiezen is niet altijd eenvoudig. Wat betekenen de symbolen en letter- en cijfercoderingen die de fabrikant op de handschoenen zet? Deze beslisboom geeft inzicht in de te maken keuzes en de betekenis van de symbolen, cijfers en letters. Ook wordt verwezen naar de van toepassing zijnde normen.

Lees meer

Verlenging samenwerking NEN en BRIS met oog op intensivering

10-12-2019 Op 6 december 2019 ondertekenden NEN algemeen directeur Rik van Terwisga en BRIS-directeur Bastiaan Benz de verlenging van de overeenkomst tussen de twee bedrijven met drie jaar. Die geeft bouwprofessionals toegang tot de NEN-publicaties via BRISwarenhuis, de online bibliotheek die de verbanden legt tussen alle regelgeving en nomen in de bouw.

Lees meer