Persberichten

Tweede internationale richtlijn voor klimaatadaptatieplanning gepubliceerd

29-05-2020 In mei 2020 is de ISO TS 14092 voor klimaatadaptatieplanning gepubliceerd. Dit is de tweede richtlijn in een reeks van standaarden voor klimaatadaptatie die door ISO wordt ontwikkeld. Vanuit Nederland wordt aan de ontwikkeling van deze normenserie bijgedragen door de NEN-commissie voor klimaatadaptatie.

Lees meer

Webinar artificial intelligence over ethische afwegingen en standaarden

29-05-2020 Op 30 juni organiseert NEN in samenwerking met Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) een webinar over ethiek en artificial intelligence (AI). Zo gaan we in gesprek over het maken van ethische afwegingen voor AI-systemen en de internationale standaarden die worden ontwikkeld voor het verantwoord toepassen van AI. Aanmelden voor het webinar kan via de website.

Lees meer

Lancering Nederlands Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’

28-05-2020 Op donderdag 25 juni wordt online de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel gelanceerd. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de online lancering.

Lees meer

Europees normontwerp voor diervoeders voor commentaar gepubliceerd

28-05-2020 De publieke commentaarronde voor het normontwerp NEN-EN 17504 voor diervoeders is gestart. Het is nu voor een brede groep belanghebbenden mogelijk om tot 27 juni 2020 commentaar te leveren op deze norm.

Lees meer