Persberichten

Praktijkrichtlijn voor aanleg gasleidingen ter commentaar gepubliceerd

07-08-2020 Deel 5 van de bekende serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is voor commentaar gepubliceerd. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen. De voorgestelde wijzigingen hebben vooral betrekking op installaties voor propaan en butaan. De commentaartermijn is tot 1 november 2020.

Lees meer

Online event ‘NEN 1010 Live’ behandelt nieuwe NEN 1010

04-08-2020 In oktober verschijnt de nieuwe versie van NEN 1010, dé belangrijkste norm voor veilige installaties laagspanning. Ruim 700 pagina’s van NEN 1010 zijn door de deskundige normcommissieleden aangepast. Voor iedereen die wil weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn en wat dit betekent in de praktijk, organiseert NEN op 10 oktober het online event ‘NEN 1010 Live’.

Lees meer

Herziening Nederlandse Praktijkrichtlijn Geotechniek bepaling draagvermogen funderingspalen

03-08-2020 De herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor geotechniek, bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen is gepubliceerd.

Lees meer

ISO 27002 wordt herzien

03-08-2020 NEN-EN-ISO/IEC 27002 is een norm voor informatiebeveiliging die suggesties en best practices geeft voor security controls op de implementatie en het onderhoud van information security management systems (ISMS). De norm is een verdieping op ISO 27001, een norm die specificeert hoe een ISMS eruit moet zien. Om normen relevant en actueel te houden, worden ze periodiek herzien.

Lees meer