Procedures, voorwaarden en kosten

Dit platform geeft de mogelijkheid om uw zelfverklaring ISO 26000 te publiceren. In deze verklaring geeft uw organisatie aan hoe ISO 26000 wordt toegepast volgens NPR 9026.

Introtekst

De procedure om een zelfverklaring te publiceren

Stap 1

Aanmelden

Insturen van het registratieformulier, inclusief relevante documentatie

Stap 2

Toets

NEN toetst met betrekking tot de gegevens over de organisatie de juistheid ervan. NEN toetst met betrekking tot de zelfverklaring of deze juist en volledig is conform bijlage A van NPR 9026. NEN toetst met betrekking tot de onderbouwende informatie - bij optie 1 het bestaan ervan - en - bij optie 2 en 3 - de volledigheid van de informatie, niet de inhoud. U ontvangt uiterlijk binnen twee weken de resultaten van deze toets in een bevindingsrapport.

Stap 3

Afstemming

Mochten er onduidelijkheden zijn in de informatie, dan neemt NEN contact op met de organisatie tot wederzijdse duidelijkheid is verkregen.

Stap 4

Publicatie

Zodra NEN de definitieve zelfverklaring en de definitieve onderbouwing voor optie 1,2,3 heeft ontvangen zal NEN dit binnen 3 werkdagen publiceren op het Publicatieplatform. De datum op de zelfverklaring is leidend voor de looptijd ervan.

Stap 5

Signaleren van de looptijd

3 maanden voor afloop van de looptijd van de zelfverklaring neemt NEN contact op over actualisering van de gegevens.

Welke mate van transparantie past bij uw organisatie?

NEN biedt drie transparantietrappen voor de publicatie van de zelfverklaring. De transparantieniveaus verschillen van elkaar in de mate van transparantie. De transparantieniveaus zeggen niet iets over hoe ‘goed’ de MVO-ambities en-resultaten van een organisatie zijn, maar de mate van detail waarin de toepassing van ISO 26000 wordt beschreven als onderbouwing van de zelfverklaring. In transparantieniveau 3 is men het meest transparant want hier wordt de meeste onderbouwing gegeven.

 • Transparantietrap 1: zelfverklaring (bijlage A uit de NPR 9026) en rapportage met toelichting op de vier gebieden van ISO 26000, namelijk:
  1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.
  2. Identificeren en betrekken van stakeholders.
  3. De zeven MVO-kernthema's en 37 MVO-onderwerpen.
  4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.
 • Transparantietrap 2: zelfverklaring (bijlage A uit de NPR 9026) en onderbouwing bestaande uit de referentiematrix (bijlage B uit de NPR 9026)
 • Transparantietrap 3: zelfverklaring (bijlage A uit de NPR 9026) en een onderbouwing bestaande uit de referentiematrix (bijlage B uit NPR 9026) en prioriteringsmatrix (bijlage C uit NPR 9026)

Vergroot uw zichtbaarheid

Met een speciale logo kunt u aantonen dat uw zelfverklaring op het publicatieplatform ISO 26000 van NEN staat. Het reguliere NEN-logo mag u niet gebruiken. Dit om verwarring te voorkomen bij derden. NEN certificeert namelijk niet en doet ook geen keuringen. NEN wil zijn onafhankelijkheid en objectiviteit te allen tijde waarborgen. Lees de voorwaarden voor gebruik van het logo.

Voorwaarden gebruik logo

Aanmelden voor het publicatieplatform

Via het registratieformulier kunt u zich eenvoudig aanmelden voor het publicatieplatform. Voordat de zelfverklaring en onderbouwing worden geplaatst ontvangt u een bevindingenrapport met het resultaat van de review van de documenten.

Deze informatie moet worden aangeleverd en wordt vermeld op het platform:

 • De zelfverklaring conform bijlage A, die is ondertekend door de statutair verantwoordelijke.
 • Een KvK-inschrijving, die niet ouder is dan 3 maanden. Uit dit uittreksel moet blijken dat de ondertekenaar de statutair verantwoordelijke is.
 • De zelfverklaring dient een verwijzing te hebben naar een onderbouwing.
 • Een contactadres en/of contactpersoon.

Registreer nu

Kosten en voorwaarden

De eenmalige administratiekosten bij aanmelding voor het publicatieplatform verschillen per grootte van de organisatie (full time equivalent -fte- gerelateerd). De jaarlijkse bijdrage verschilt per transparantieniveau. Lees meer over de eenmalige kosten, de jaarlijkse bijdragen, de voorwaarden en de procedure voor het actualiseren van de zelfverklaring.

Kosten en voorwaarden