BessTrade B.V.

Het publicatieplatform ISO 26000 is een centraal overzicht van MVO-zelfverklaringen en onderbouwende rapportages. Op dit platform publiceren organisaties hun zelfverklaring ISO 26000. In deze verklaring geven ze aan hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen door hen wordt toegepast.

bedrijfsNaam BessTrade B.V.
contactPersoon De heer P.H.K. van Gulik
email huib@besstrade.eu
telefoonNummer 034-1557777
webSite www.besstrade.eu
Transparantietrede: Trede 1
Zelfverklaring geldig t/m: 19-01-2020
Downloads: Zelfverklaring ISO 26000
Onderbouwing ISO 26000