Blanche Dael

Het publicatieplatform ISO 26000 is een centraal overzicht van MVO-zelfverklaringen en onderbouwende rapportages. Op dit platform publiceren organisaties hun zelfverklaring ISO 26000. In deze verklaring geven ze aan hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen door hen wordt toegepast.

bedrijfsNaam Blanche Dael
contactPersoon Mevr. M. Dautzenberg
email projecten@blanchedael.nl
telefoonNummer 043-3213475
webSite www.blanchedael.nl
Transparantietrede: Trede 1
Zelfverklaring geldig t/m: 11-04-2015
Downloads: Zelfverklaring ISO 26000
Onderbouwing ISO 26000