Blycolin

Het publicatieplatform ISO 26000 is een centraal overzicht van MVO-zelfverklaringen en onderbouwende rapportages. Op dit platform publiceren organisaties hun zelfverklaring ISO 26000. In deze verklaring geven ze aan hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen door hen wordt toegepast.

bedrijfsNaam Blycolin
contactPersoon Mevrouw J. Mommer
email j.mommer@blycolin.com
telefoonNummer 0418-541800
webSite www.blycolin.com
Transparantietrede: Trede 2
Zelfverklaring geldig t/m: 06-02-2020
Downloads: Zelfverklaring ISO 26000
Referentiematrix ISO 26000