Dalosy Projecten B.V.

Het publicatieplatform ISO 26000 is een centraal overzicht van MVO-zelfverklaringen en onderbouwende rapportages. Op dit platform publiceren organisaties hun zelfverklaring ISO 26000. In deze verklaring geven ze aan hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen door hen wordt toegepast.

bedrijfsNaam Dalosy Projecten B.V.
contactPersoon Dhr. A. de Lijster
email KAM@bosweg.info
telefoonNummer 078-6811200
webSite www.dalosy.com
Transparantietrede: Trede 1
Zelfverklaring geldig t/m: 01-12-2020
Downloads: Zelfverklaring ISO 26000
Onderbouwing ISO 26000