Van der Ven legt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
duurzaam vast!

Door het opstellen en publiceren van de zelfverklaring ISO 26000 maakt G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf haar duurzaamheidsbeleid inzichtelijk. Veel aspecten zijn verweven in de diverse certificeringen die het bedrijf in haar bezit heeft, echter met de zelfverklaring is het gehele beleid in één oogopslag inzichtelijk gemaakt.

Uitgelicht: G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf | Transparantieniveau 3


Door Van der Ven worden dagelijks op diverse locaties in het land allerlei soorten civieltechnische projecten verwezenlijkt. Denk aan beton- en waterbouw, leidingen en natuur- en cultuurtechniek. Maar ook de aanleg en onderhoud van ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur, zowel stedelijk als landschappelijk. Onder de handelsnaam Van der Ven Milieu worden milieuwerkzaamheden uitgevoerd. Van der Ven Milieu is met name gespecialiseerd in gecertificeerde asbestverwijdering, sloopwerkzaamheden en bodem-, grondwater- en waterbodemsanering. Sinds 2015 mag Van der Ven zich ook erkend restauratiebedrijf noemen.

Door Van der Ven worden dagelijks op diverse locaties in het land allerlei soorten civieltechnische projecten verwezenlijkt. Denk aan beton- en waterbouw, leidingen en natuur- en cultuurtechniek.
Maar ook de aanleg en onderhoud van ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur, zowel stedelijk als landschappelijk. Onder de handelsnaam Van der Ven Milieu worden milieuwerkzaamheden uitgevoerd. Van der Ven Milieu is met name gespecialiseerd in gecertificeerde asbestverwijdering, sloopwerkzaamheden en bodem-, grondwater- en waterbodemsanering. Sinds 2015 mag Van der Ven zich ook erkend restauratiebedrijf noemen.

MVO is geen nieuw begrip voor Van der Ven. Zolang het bedrijf bestaat is altijd gezocht naar een balans tussen de begrippen mens, maatschappij en milieu. Grotendeels onbewust, want over MVO werd toen nog niet gesproken. Wel altijd vanuit de gedachte: “Hoe zorgen we dat volgende generaties geen hinder ondervinden van wat wij nu doen”, vertelt Jolanda van Drunen, KAM-coördinator. MVO stroomde dus al door de bedrijf aderen, maar opdrachtgevers willen ‘bewijs’: Aantoonbaarheid. “Daarom hebben we besloten om een zelfverklaring conform de ISO26000 op te stellen.”

Een aantal zaken bleek al goed geborgd te zijn door andere certificeringen die Van der Ven reeds in hun bezit had, zoals ISO 9001, VCA**, ISO 14001 en CO2-bewust niveau 5.

Duurzaam bij Van der Ven in een notendop:

  • Goed ondernemerschap door het creëren van een gezond klimaat voor werknemers en stakeholders (people)
  • Betrokken ondernemerschap door een bijdrage te leveren aan een ‘groene’ planeet (planet)
  • Lange termijn ondernemerschap door creëren van maatschappelijk verantwoorde groei (profit)


Bekijk de zelfverklaring, referentiematrix en prioriteringsmatrix

De meerwaarde van de zelfverklaring MVO zit hem vooral in het feit dat we nu onze bedrijfsgedachten betreffende duurzaam ondernemen vertaald hebben naar één concreet duurzaamheidsbeleid.