Moekotte legt MVO duurzaam vast

Voor de Moekotte groep is maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering. Als organisatie wil Moekotte verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Daarom publiceert Moekotte haar zelfverklaring op het publicatieplatform ISO 26000.

Uitgelicht: Moekotte Groep B.V. | Transparantieniveau 3


Voor Moekotte is MVO geen “add-on” maar een integraal onderdeel van ondernemerschap. Het maakt onderdeel uit van het bestaansrecht van de organisatie. Moekotte wil graag bijdragen aan een schone, gezonde en duurzame maatschappij en neemt daarvoor verantwoordelijkheid. MVO heeft een centrale plaats ingenomen binnen Moekotte. Dat betekent dat er bij alle bedrijfsprocessen rekening wordt gehouden met de effecten op gebied van mens, milieu en maatschappij.

Concrete acties
De implementatie van ISO 26000 heeft geleid tot duidelijke prioriteiten en concrete acties. Bij de realisatie van projecten streeft Moekotte naar een minimale belasting van het milieu door bijvoorbeeld te werken aan energie en CO2-reductie en het gebruik van alternatieve brandstoffen, optimaal gebruik maken van duurzame (gerecyclede, cradle-to-cradle) materialen en mee te denken over het toepassen van duurzame concepten en installaties. Afvalstromen worden gescheiden en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke stoffen. De organisatie van projecten is er op gericht om hinder aan de omgeving van bouwplaatsen te voorkomen. Naast de milieufactoren wil Moekotte ook bijdragen aan het menselijk aspect, door bij te dragen aan sociale projecten en het maximaliseren van een duurzame sociale waarde van Moekotte en haar activiteiten ten behoeve van de omgeving.

Nieuwe mijlpaal bereikt
Moekotte behaalde onlangs voor de ontwerpfase ‘nieuwbouw kantoorgebouw Urenco Nederland BV’ het BREEAM-NL keurmerk, de hoogst mogelijke score, namelijk ‘outstanding’ oftewel 5 sterren. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen.

Bekijk de zelfverklaring, referentiematrix en prioriteringsmatrix

Over Publicatieplatform ISO 26000

Het publicatieplatform ISO 26000 is een centraal overzicht van MVO-zelfverklaringen en onderbouwende rapportages. Op dit platform publiceren organisaties hun zelfverklaring ISO 26000. In deze verklaring geven ze aan hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen door hen wordt toegepast.

Lees meer over de verschillende transparantietreden, welke stappen u doorloopt om een zelfverklaring te publiceren en welke bedrijven al deelnemen aan het platform.

Lees meer over het publicatieplatform ISO 26000