Eerste Nederlandse gemeente ondertekent zelfverklaring ISO 26000

Gemeente Eindhoven ondertekende onlangs als eerste gemeente in Nederland de zelfverklaring ISO 26000. Met deze verklaring maakt de gemeente zichtbaar dat duurzaamheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering is doorgevoerd volgens de richtlijnen van NEN-ISO 26000. De zelfverklaring is gepubliceerd op het Publicatieplatform ISO 26000.

Uitgelicht: Marco Wilke | Gemeente Eindhoven | Transparantieniveau 1


Een duidelijk en eerlijk verhaal
Marco Wilke, gemeentesecretaris van de gemeente Eindhoven: “Onze partners en inwoners verwachten een duidelijk en eerlijk verhaal op het gebied van duurzaamheid. Dat geldt voor ons inkoop- en aanbestedingsbeleid, voor de wijze waarop medewerkers van de gemeente zich vervoeren in de stad, voor de materialen die wij toepassen in de openbare ruimte, voor de technieken die wij toepassen, enzovoorts. ISO 26000 helpt ons bij het bepalen van een heldere focus, zodat medewerkers, inwoners en andere belanghebbenden precies weten wat zij van ons kunnen verwachten."

"De overheid wil en zal hierin wat mij betreft vaker het goede voorbeeld moeten geven. Wij zien het als onze taak om hier duidelijk over te zijn en om de aspecten waar wij als overheid direct invloed op hebben actief op te pakken. Zo ondernemen we diverse activiteiten om onze milieu-impact te minimaliseren. Hierbij richten wij ons zowel op onze bedrijfsvoering als op de partners waarmee we samenwerken. Wij nemen maatregelen op het gebied van afvalscheiding en duurzaam transport maar ook maatregelen om ons eigen vastgoed te verduurzamen. Andere thema’s zijn arbeidsomstandigheden en eerlijk zakendoen. We hopen hiermee ook andere overheden te inspireren om met deze MVO-richtlijn zoals ISO 26000 te werken”, aldus Wilke.

In de onderbouwing van de zelfverklaring is te vinden wat Gemeente Eindhoven onderneemt op het gebied van MVO. Voorbeelden hiervan zijn:

  • inzetten van schone energie en energiebesparing;
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen;
  • stimuleren van ander vervoer bij zakelijk verkeer (elektrisch, openbaar vervoer of fiets);
  • afvalscheiding en hergebruik van afval;
  • eisen stellen aan opdrachtnemers op al deze aspecten.

De verklaring houdt tevens in dat de gemeente jaarlijks het maatschappelijk verantwoord beleid onderzoekt en beoordeelt.


Bekijk de zelfverklaring, referentiematrix en prioriteringsmatrix

ISO 26000 helpt ons bij het bepalen van een heldere focus, zodat medewerkers, inwoners en andere belanghebbenden precies weten wat zij van ons kunnen verwachten.

Marco Wilke, gemeentesecretaris van de gemeente Eindhoven

Over Publicatieplatform ISO 26000

Het publicatieplatform ISO 26000 is een centraal overzicht van MVO-zelfverklaringen en onderbouwende rapportages. Op dit platform publiceren organisaties hun zelfverklaring ISO 26000. In deze verklaring geven ze aan hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen door hen wordt toegepast.

Lees meer over de verschillende transparantietreden, welke stappen u doorloopt om een zelfverklaring te publiceren en welke bedrijven al deelnemen aan het platform.

Lees meer over het publicatieplatform ISO 26000