Hebben mijn dochters straks natte voeten?

De zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Hoe gaan we ons hier tegen wapenen en wat betekent dat voor onze kustlijn? Wonen we straks op eilanden in de Randstad en wordt Enschede een metropool?

Luister naar de eerste aflevering van De Eeuw van mijn Dochters, met Art Rooijakkers.

Te gast:

Marjolijn Haasnoot, senior-onderzoeker klimaat & water bij kennisinstituut Deltares. Een mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging heeft voor onze delta grote consequenties. Volgens Haasnoot zijn die zo groot, dat we nu al moeten werken aan een plan B.

Eric-Jan Pleijster, landschapsarchitect bij Lola Landscape Architects. Hij is bezig met een alomvattend plan voor 2200, voor het geval de zeespiegel dan aanzienlijk is gestegen. In dat plan ziet hij een groot deel van de bevolking verhuizen naar het oosten van het land.

Elke week laten we wetenschappers uit het veld ons wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die ons de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen nou voor ons als mens? Daarover Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de universiteit Twente en directeur van het DesignLab in Twente.

Lees meer achtergrondinformatie over deze podcast

De rol van normen

Nu al blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering eerder op ons afkomen en in hevigheid toenemen. Diverse programma's werken aan onderzoek en maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken. Bij elke ruimtelijke ingreep is aandacht nodig om effecten van wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte te beperken.

In 2020 moeten het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten klimaatbestendig en waterrobuust handelen hebben vastgelegd in hun beleid. En in 2050 moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust ingericht zijn. Om die stap naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk te maken moet klimaatadaptief ontwerpen, bouwen en beheren van onze leefomgeving het ‘nieuwe normaal’ worden.

Een belangrijke voorwaarde voor dit 'nieuwe normaal' is de verankering van klimaatadaptatie in de vele standaarden die reeds in de praktijk (van diverse sectoren) gebruikt worden. Gezamenlijk met belanghebbenden bepalen we welke bestaande standaarden relevant zijn, welke aangepast moeten worden om klimaatbestendigheid te bewerkstelligen en aan welke nieuwe standaarden behoefte is.

Hoe kunnen afspraken ervoor zorgen dat we kunnen anticiperen op de toekomst?BNR podcasts: De Eeuw van mijn Dochters

Een verkenning van de 21e eeuw

Presentator Art Rooijakkers start komende donderdag met een eigen 12-delige serie bij BNR Nieuwsradio. Het programma met de naam ‘De Eeuw van mijn Dochters’ is een persoonlijke zoektocht naar de nabije toekomst waarin zijn dochters zullen opgroeien. NEN is trotse sponsor van het programma, dat elke donderdagavond om 19.00 uur op BNR te horen is.

Luister op deze webpagina de gehele podcast-serie.

Met deze serie doe ik een poging grip op de toekomst te krijgen en zo een beeld te vormen van de wereld waarin mijn dochters en hun leeftijdsgenoten zullen leven. Die nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen past bij BNR, een zender die in mijn ogen de blik altijd naar voren heeft gericht.

Art Rooijakkers (uit persbericht van BNR 1-1-2020)

NEN trotse sponsor van 'De Eeuw van mijn Dochters'

NEN is trotse sponsor van het nieuwe programma van BNR. De thema’s van de uitzendingen passen goed bij de onderwerpen waar NEN nu mee bezig is, zoals afspraken voor een circulaire economie, digitale transformatie, uitdagingen in de watersector en de energietransitie. Onderwerpen waar we voor de toekomst samen afspraken over moeten maken. NEN is in Nederland #1 als het gaat om normen: afspraken voor een betere wereld. Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk in deze veranderende wereld. Is de veiligheid in het geding dan zijn deze afspraken zelfs van levensbelang. Denk aan de afspraken op het gebied van klimaatverandering die ervoor zorgen dat we kunnen anticiperen op de toekomst. Bij NEN verbinden we partijen en belanghebbenden en zorgen wij ervoor dat ze komen tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Daarnaast ondersteunen we ook de toepassing en het gebruik van normen in de praktijk.

Meer podcasts luisteren?

NEN is in samenwerking met BNR gestart met het opnemen van podcasts voor onder andere de thema’s water, circulaire economie, circulair bouwen en energietransitie.

Luister de verschillende podcast-series