Wie gaat er straks voor mij zorgen?

We worden allemaal steeds ouder. We willen betaalbare en toegankelijke zorg van een hoge kwaliteit. Hoe gaat technologie hier een rol in spelen? Zijn er nog wel ziekenhuizen? Gaat een zorgrobot mij aan bed bedienen of schakel ik even met mijn digitale arts?

Luister naar de derde aflevering van De Eeuw van mijn Dochters, met Art Rooijakkers.

Te gast:

Andrea Maier, internist en hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit van Melbourne. In haar boek Eeuwig houdbaar onderzoekt ze wat de oorzaken en ontwikkelingen zijn op het gebied van veroudering. De helft van de meisjes die nu geboren wordt, wordt 100, vertelt ze. Maar hoe dan? Zijn we langer jong, zijn we langer oud, zijn we langer van middelbare leeftijd? Volgens Maier gaat het in de toekomst om 'gezondheidsduur' in plaats van 'levensduur'.

Lucien Engelen, expert op het gebied van zorg en innovatie. Hij was jarenlang directeur van het Radboud REshape Innovation Center. Lucien Engelen is een groot pleitbezorger van een radicale transitie in de zorg. Het woord ‘zorg’ wil hij eigenlijk niet meer horen. Het gaat om gezondheid. En dat meten, scannen en monitoren we allemaal zelf met slimme apparaten. Drie rollen worden in de toekomst essentieel volgens Engelen: zorg voor je zelf, mantelzorg en technologie.

Elke week laten we wetenschappers uit het veld ons wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die ons de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen nou voor ons als mens? Daarover Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de universiteit Twente en directeur van het DesignLab in Twente.

Lees meer achtergrondinformatie over deze podcast

Afspraken voor een betere wereld

Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. Bij NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, verbinden we een uniek (kennis) netwerk en zorgen wij ervoor dat belanghebbenden partijen komen tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. De afspraken die door normalisatie tot stand komen, zorgen voor vertrouwen en zekerheid. Door het toepassen van deze afspraken wordt de wereld beter, efficiënter en duurzamer. Lees aan welke afspraken NEN op dit moment werkt op het gebied van zorg

De juiste zorg op de juiste plek is vaak gewoon thuis

Zorg wordt steeds meer thuis gegeven. Met grote voordelen! Patiënten kunnen langer thuis wonen en bij opname in het ziekenhuis ook eerder naar huis. Dit verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt, het is kostenbesparend en de patiënt heeft minder risico op bijvoorbeeld het oplopen van ziekenhuis gerelateerde infecties.

Digitale innovatie en de inzet van (thuis)zorgtechnologie is hierbij een belangrijke pijler. Zorg die thuis wordt gegeven waarbij deze digitale (thuis)zorgtechnologie een rol speelt noemen we ‘Slimme Zorg Thuis’.

Belang van afspraken
Pilots over 'Slimme zorg thuis' laten veelbelovende resultaten zien, maar opschalen blijkt lastig. Per geval wordt geborgd of en hoe de zorg op een veilige manier toegepast kan worden bij de cliënt thuis. Is de zorgomgeving thuis geschikt? Is de apparatuur en infrastructuur geschikt? Welke afspraken moeten worden gemaakt over taken, rollen en de daarbij behorende bekwaamheidseisen voor alle betrokkenen bij de thuisbehandeling? Daarvoor zijn afspraken nodig tussen samenwerkende partijen.Betrouwbaarheid van gezondheidsapps

Er zijn al duizenden apps gemaakt op het gebied van gezondheid of welzijn: apps om te stoppen met roken, sportprestaties te meten, of het stellen van een diagnose bij aandoeningen. Zonder medische kennis zijn deze apps te downloaden en te gebruiken. Maar hoe betrouwbaar zijn deze apps? Verschillende partijen uit binnen- en buitenland werken eraan aan om inzichtelijk te maken of de apps betrouwbaar zijn. In Nederland is een werkgroep opgericht die bijdraagt aan de internationale standaard. Lees meer over deze ontwikkeling en de rol van de werkgroep.

Duurzame zorg voor een gezonde toekomst

Op 15 mei 2019 hebben 32 partijen een overeenkomst, Green Deal Duurzame Zorg 2.0, ondertekend waarmee zij gaan bijdragen aan het verduurzamen van de zorgsector.

De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid. Daarnaast draagt de zorgsector bij aan milieueffecten en klimaatverandering. Zij is namelijk een van de vervuilers. Het tegengaan van klimaat- en milieueffecten is in het belang van de zorgsector.

Beoogde resultaten
Doel van de Green Deal is gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen.
De partijen (waaronder NEN) van de Green Deal verduurzamen de zorg door:

  • de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen
  • de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen
  • circulair werken te bevorderen
  • de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen
  • het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert.

Lees meer over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame zorg.

Meer actuele onderwerpen op het gebied van zorg:

Kwaliteit en effectiviteit in de zorg

Kwaliteit en effectiviteit van de zorg is van belang, denk aan vergrijzing en stijgende kosten, maar ook samenwerking binnen organisaties en in de keten. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Lees meer over HKZ-normen en het HKZ-keurmerk.

Veilige informatie uitwisseling

Op een veilige manier uitwisselen van privacy gevoelige adhoc informatie met behulp van email is essentieel om zorgverleners hoog kwalitatief en effectief hun werk te laten doen zonder dat zij zich zorgen hoeven maken over verstoringen van buitenaf. Lees waarom er behoefte is aan een norm voor veilig mailen.

Gegevensuitwisseling in de zorg

Op dit moment wordt er een norm herzien die eisen bevat voor het digitaal receptenverkeer, zowel voor de zorgaanbieder als leverancier. Het gaat om de uitwisseling van elektronische berichten over het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg. Lees meer over de ontwikkelingen.

Informatiebeveiliging in de zorg

Informatiebeveiliging is een lastige, maar noodzakelijke verplichting voor organisaties. Zeker in de zorgsector, waar medische- en patiëntgegevens veelvuldig worden uitgewisseld. De eisen aan informatiebeveiliging worden steeds strenger, onder andere gevoed door nieuwe Europese wetgeving. Vanaf 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU. Lees meer over de ontwikkelingen

BNR podcasts: De Eeuw van mijn Dochters

Een verkenning van de 21e eeuw

Presentator Art Rooijakkers start komende donderdag met een eigen 12-delige serie bij BNR Nieuwsradio. Het programma met de naam ‘De Eeuw van mijn Dochters’ is een persoonlijke zoektocht naar de nabije toekomst waarin zijn dochters zullen opgroeien. NEN is trotse sponsor van het programma, dat elke donderdagavond om 19.00 uur op BNR te horen is.

Luister op deze webpagina de gehele podcast-serie.

Met deze serie doe ik een poging grip op de toekomst te krijgen en zo een beeld te vormen van de wereld waarin mijn dochters en hun leeftijdsgenoten zullen leven. Die nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen past bij BNR, een zender die in mijn ogen de blik altijd naar voren heeft gericht.

Art Rooijakkers (uit persbericht van BNR 1-1-2020)

NEN trotse sponsor van 'De Eeuw van mijn Dochters'

NEN is trotse sponsor van het nieuwe programma van BNR. De thema’s van de uitzendingen passen goed bij de onderwerpen waar NEN nu mee bezig is, zoals afspraken voor een circulaire economie, digitale transformatie, uitdagingen in de watersector en de energietransitie. Onderwerpen waar we voor de toekomst samen afspraken over moeten maken. NEN is in Nederland #1 als het gaat om normen: afspraken voor een betere wereld. Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk in deze veranderende wereld. Is de veiligheid in het geding dan zijn deze afspraken zelfs van levensbelang. Denk aan de afspraken op het gebied van klimaatverandering die ervoor zorgen dat we kunnen anticiperen op de toekomst. Bij NEN verbinden we partijen en belanghebbenden en zorgen wij ervoor dat ze komen tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Daarnaast ondersteunen we ook de toepassing en het gebruik van normen in de praktijk.

Meer podcasts luisteren?

NEN is in samenwerking met BNR gestart met het opnemen van podcasts voor onder andere de thema’s water, circulaire economie, circulair bouwen en energietransitie.

Luister de verschillende podcast-series