RESIN-project ‘Climate Resilient Cities and Infrastructures’

RESIN is een groot onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Doel van het project is om Europese steden en vitale infrastructuren integraal klimaatbestendig te maken. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het standaardiseren van procedures voor het bepalen van kwetsbaarheid van bijvoorbeeld gebouwen, straten en pleinen of voor het vaststellen van maatregelen en het meten van de effectiviteit ervan.

NEN heeft in dit project een belangrijke rol op het gebied van (het vaststellen van) normalisatie-activiteiten. RESIN wordt uitgevoerd door een consortium dat is samengesteld uit zeventien partijen, waaronder universiteiten, onderzoeksinstituten, grote en kleine bedrijven, afkomstig uit acht verschillende Europese landen.

RESIN is carried out by a consortium of in total seventeen stakeholders, including universities, research institutes and companies (small and large), located in eight different European countries. Within RESIN, NEN is responsible for the inventory of existing standards and standardization activities for climate resilience. Also NEN carries out a feasibility study of standardization in this area.

The RESIN project is part of the European research programma 'Horizon 2020' and has a lead time of three and a half year. TNO is projectmanager. The cities of Paris, Bilbao, Manchester and Bratislava are partner in the project. They act as an experimental garden for the instruments developed and for support in the decision-making process. Four completely different cities: can you choose a one-size-fits-all approach for these, choosing the same criteria for the vulnerability of such a city? The threats that Bilbao faces, so close to the Atlantic, are they similar to those that Manchester faces?

More information about RESIN

De rol van normalisatie

Normalisatie is een handige tool om klimaatdata op een eenduidige manier vast te leggen en om op een makkelijke manier gegevens daarover te kunnen uitwisselen. Met normalisatie voorkom je ook dat mensen steeds opnieuw het wiel gaan uitvinden.

Bekijk de ontwikkelingen:European developments

Mandated project ‘Adaptation to Climate Change’

Buildings and infrastructure (e.g. railroads, pylons, telecom towers) are priority sectors in the EU strategy on adaption to climate change. It is if key importance that the European standards that define the design and operation of these sectors take climate change into account.

In a mandated project commissioned by the EC to CEN/CENELEC (the European organization for standardization), and led by NEN, an inventory has been made of relevant European standards. Following this inventory, 13 standards will be revised to improve the resilience to the adverse effects of climate change. Read more >>

Copernicus project

Copernicus Climate Change Services (C3S), a research programme of the European Union, develops projections of the future climate. NEN is currently investigating for C3S which climate information is needed by designers of standards for infrastructures. A broad range of stakeholders has been consulted, with a focus on designers of infrastructures for energy and transport, and buildings. The ultimate goal of the project is that in the future these infrastructures will be resilient to the effects of a changing climate, such as rain, storms, extreme droughts and floods. Read more >>

RESIN-project ‘Climate Resilient Cities and Infrastructures’

RESIN is a large programma financed by the European Commission. The objective of the project is to make European cities and vital infrastructures resilient to climate change. A special point of attention is the standardization of the procedures for determination of vulnerability of buildings, streets and squares and of possible adaption measures, as well as procedures to measure the effectiveness of measures taken. NEN has an important role in the (determination of) standardization activities. Read more. >>International developments

Also at a global international level (ISO), developments are going on in the field of adaption to climate change. Within ISO/TC 268 'Sustainable cities and communities' and ISO/TC 207/SC 7 'Greenhouse gas management and related activities' different standards are being developed. Examples are a standard for 'Vulnerability Assessment' and 'Indicators for Resilient Cities'. NEN participates in both TC's. Read more >>

National developments

City Deal voor klimaatbestendige steden

Op nationaal gebied heeft NEN aansluiting gezocht bij de ‘City Deal voor klimaatbestendige steden’. Het is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een aantal publieke partijen, zoals gemeenten en waterschappen en zeven (semi-)private partijen, waaronder Heijmans, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities doen hieraan mee. Met de City Deal willen de partijen de komende vier jaar een praktijkleeromgeving en kraamkamer voor innovatie zijn. Lees meer >>

Questions?

For questions about the organization or the program you can contact Emiel Vehoeff, Business Development, phonenumber +31(0)15 2 690 334 and Carolien van Hoek, Milieu & Maatschappij, phonenumber +31(0)15 2 690 303 or you can send an e-mail.

Send an e-mail