Commission

Schaduwgroep CEN/TC 351 'Construction products: Assessment of release of dangerous substances'

39002009

Schaduwgroep CEN/TC 351 'Construction products: Assessment of release of dangerous substances'
De schaduwwerkgroep is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng binnen CEN/TC 351 'Construction products: Assessment of release of dangerous substances'.

Commissie

Harmonisatie van Europese milieueisen aan bouwproducten in hun toepassing is erg belangrijk. De schaduwwerkgroep volgt de invulling hiervan door het volgen van de activiteiten van CEN/TC 351 'Construction products: Assessment of release of dangerous substances'.

De Nederlandse inbreng omvat het stemmen en leveren van technisch inhoudelijk commentaar op stemdocumenten en het actief inbrengen van nationale normproducten in Europees kader.

Meer over dangerous substances op centc351.org

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de Schaduwgroep CEN/TC 351.

Programma

Belangrijke insteek van deze commissie is de inbreng van de Nederlandse normmethoden voor de uitloging en samenstelling van bouwstoffen in Europees kader en de ervaring die hiermee is opgedaan. Niet alleen de specifieke invulling van de normdocumenten zelf is van belang, maar ook de totale samenhang en systematiek van het beoordelen van materialen. De werkgroep zet zich in voor een praktische toepasbaarheid van de normdocumenten en de bijbehorende beoordelingssystematiek. Sleutelbegrippen hierbij zijn eenvoudig, hanteerbaar en transparant.

Recently Viewed

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Hieke Reijnhoudt.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303