Commission

Additive Manufacturing

341 107

Additive Manufacturing
Normcommissie 341107 is de nationale spiegelcommissie van ISO/TC 261: “Additive Manufacturing “. Onder deze TC 261 zijn vier werkgroepen opgericht die ieder een deel van de ISO 17296-serie gaat opstellen. ISO 17296-1: Terminology, ISO 17296-2: Methods, Processes & Materials, ISO 17296-3: Test methods and ISO 17296-4: Data processing. De norm omvat de belangrijkste overwegingen die van toepassing zijn op het ontwerp, de fabricage en de beoordeling van onderdelen die via additieve fabricage worden geproduceerd en geeft een overzicht van de werkterreinen.

Commissie

In het recente verleden was de ontwikkeling, de aanpassingen en het gebruik van additieve fabricagetechnieken zonder enige vorm van systematiek. Een van de redenen daarvoor was dat er geen Internationale en Europese normen beschikbaar waren. Hierom is het nodig om zo snel mogelijk normen te ontwikkelen en het wijdverspreide gebruik van het proces aan te moedigen en de evaluatie van bestaande producten te reguleren. Bovendien was er tot op heden geen Technische Commissie op CEN of ISO niveau die zich met normalisatie bezig houdt op het gebied van Additieve Fabricage technologieën.

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 341107 'Additive manufacturing' leest u in het commissieplan.

Programma

De Nederlandse normcommissie 341107 volgt de ontwikkelingen in ISO/TC 261 die jaarlijks een plenaire vergadering houdt. De NC 341107 houdt tot nader order tweemaal per jaar een commissievergadering en zo mogelijk meer contactmomenten om de betrokkenheid van de leden te vergroten en bij te houden. Afvaardiging van NC-leden naar de ISO/TC 261 vergaderingen en deelname aan de werkgroepen (WG) verloopt na instemming van de NC en via de secretaris.

ISO/IEC werk
Werkprogramma ISO/TC 261.

- WG1: Terminology
- WG2: Methods, processes and materials
- WG3: Test methods
- WG4: Data processing

Recently Viewed

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Nan van Oldenbeek.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180