SHERPA: Shaping the ethical dimensions of smart information systems (SIS) – a European perspective

Artificiële intelligentie en big data krijgen een steeds grotere rol in onze maatschappij. Dit brengt een hoop voordelen met zich mee, maar heeft ook potentie om onze maatschappij en mensenrechten negatief te beïnvloeden. NEN is een van de partners van het Europees-gefinancierde SHERPA project dat enerzijds de ethische en maatschappelijke impact van deze technologieën onderzoekt en anderzijds praktische tools ontwikkelt om de ethische normen en waarden te borgen.

NEN doet mee met SHERPA

De rol van NEN bestaat eruit te onderzoeken hoe normalisatie een bijdrage kan leveren aan deze maatschappelijke opgave. NEN verspreidt de onderzoeksresultaten binnen de normalisatiegemeenschap om de discussies te voeden met state-of-the-art kennis. Daarnaast informeert NEN partijen over bestaande normalisatie op dit onderwerp en hoe ze daaraan deel kunnen nemen, en onderzoekt of er behoefte bestaan aan nieuwe initiatieven.

Binnen ISO, CEN en NEN wordt er al gewerkt aan normalisatie op het gebied van smart cities, smart mobility, smart grid, slimme zorg, gezondheidsapps, ethische beoordeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen, cybersecurity en privacy, artificiële intelligentie en big data in algemene zin.

SHERPA project

Het SHERPA project onderzoekt hoe slimme informatiesystemen (SIS) (d.w.z. de combinatie van artificiële intelligentie (AI) en big data-analyse) van invloed zijn op ethiek en mensenrechten. In dialoog met belanghebbenden zal het project nieuwe manieren ontwikkelen om uitdagingen rondom ethische kwesties en mensenrechten te begrijpen en aan te pakken en zo verantwoorde duurzame oplossingen te vinden die zowel de innovators als de maatschappij ten goede kunnen komen.

Het project resulteert onder andere in :
- cases en scenario's op diverse sectoren (maatschappelijke veiligheid, smart cities, retail, zorg, agrofood)
- communicatie over deze thematiek, inclusief filmpjes en een "artist impression"
- workbook, met praktische richtlijnen, onder andere naar normalisatie

NEN en de partners van het SHERPA project hebben financiële ondersteuning ontvangen vanuit het H2020 Research and Innovation programma van de Europese Unie. Het project is gestart op 1 mei en heeft een looptijd van drieënhalf jaar. Het project heeft 11 partners uit heel Europa, onder meer uit universiteiten, bedrijfsleven, ngo's, en ethische commissies.

Stakholder netwerk

Tijdens verschillende onderdelen van het netwerk is input vanuit stakeholders gewenst. Denk hierbij aan het ontwikkelen van scenario’s, vragenlijst of een normalisatie strategie. Wil u meewerken aan dit project? Meldt u zich dan aan voor het stakeholder netwerk. U ontvangt dan af en toe een uitnodiging. Ook kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. U wordt onderdeel van een netwerk van experts en bent op de hoogte van de voortgang van het project en de uitkomsten.

De eerste onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd!

Onder leiding van de Universiteit Twente zijn de eerste case studies geschreven. Deze zijn gepubliceerd op de website van het SHERPA project. Ook zijn er een aantal scenario’s geschreven.
Om de conclusies van enkele case studies en scenario’s op een toegankelijke manier te verspreiden zijn er diverse filmpjes ontwikkeld, waarmee je in twee minuten kan zien welke ethische kwesties spelen.

Recently Viewed

Neem contact op

Voor inhoudelijke informatie over dit project met Thamar Zijlstra (zie foto) of Marlou Bijlsma

(015) 2 690 289/ (015) 2 690 154

mm@nen.nl

  

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 786641

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 786641

Relevante links

SHERPA
EU FP7 SATORI project
Onderzoek en Innovatie