Informatiebeveiliging in de zorg met NEN 7510

02-04-2012 Informatiebeveiliging is heel belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld.

NEN 7510:2011 biedt een gemeenschappelijk raamwerk voor de inrichting van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. De norm richt zich op alle zorginstellingen en andere organisaties die bij de informatievoorziening in de gezondheidszorg zijn betrokken, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces.

De gereviseerde norm is de herziening van NEN 7510:2004 en de daaraan gerelateerde NEN 7511-serie. De herziene norm is tevens de Nederlandse variant van NEN-EN-ISO 27799, die aanwijzingen geeft voor het toepassen van de ‘Code voor informatiebeveiliging’ (NEN-ISO-IEC 27002) in de gezondheidszorg. Normen worden elke vijf jaar opnieuw bekeken op actualiteit.

Praktijkboek 'Werken met NEN 7510'

Implementatie van NEN 7510 is echter geen kleinigheid. Het praktijkboek 'Werken met NEN 7510' kan hierbij als hulpmiddel dienen. Alle beheersmaatregelen uit NEN 7510 komen uitgebreid aan de orde. Ook bevat dit boek een groot aantal praktijkvoorbeelden van het organiseren en bewaken van de informatiebeveiliging.

Eerder door u bekeken

Meer Zorg & Welzijn

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

zw@nen.nl