Advies op maat - Managementsystemen

Zoekt u een partner met kennis van zaken, die een vertaling kan maken van de norm naar de praktijk van uw organisatie? NEN biedt uitstekende mogelijkheden voor één-op-één-advies.

Ons netwerk kenmerkt zich door organisaties die hun kennis en praktijkervaring willen delen met als doel het behalen van een gezamenlijke toegevoegde waarde. Dit mag u ook verwachten van een advies op maat van NEN. Vorm en inhoud worden samen met u vastgesteld. Onze bijdrage kan zich uitstrekken van strategisch tot tactisch en operationeel niveau. Het kan een combinatie zijn van digitale en face-to-face leervormen. We kunnen op afstand ondersteunen of bepaalde taken volledig overnemen.

Of het nu gaat om implementatievraagstukken, integratie van managementsystemen of beheersing van risico's, wij helpen u op weg. Dit doen we onder andere voor de volgende managementsystemen:

Kwaliteitsmanagement

Dé norm voor kwaliteitsmanagement, ISO 9001, is een van de meest bekende normen. Om u te helpen bij de implementatie van deze norm in uw eigen organisatie, bieden we bij NEN verschillende mogelijkheden. Individuele begeleiding bij bij het opzetten en invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem, trainingen of deelname aan de NEN Kwaliteitstafel.

Milieumanagement

De opzet van ISO 14001 sluit goed aan op de systematiek van ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement. Bij implementatie van ISO 14001 kiezen veel bedrijven er dan ook voor deze systemen te integreren. We hebben een effectieve aanpak ontwikkeld, om dit in korte tijd te realiseren.

Arbomanagement

Een arbomanagementsysteem helpt organisaties om aan haar werknemers, vakbonden, overheden, klanten en andere belanghebbenden (stakeholders) te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan risico’s voor veilig en gezond werken. Op basis van OHSAS 18001 kan het arbomanagementsysteem van een organisatie door een onafhankelijke partij worden gecertificeerd.

Risicomanagement

ISO 31000 geeft richtlijnen voor de principes van risicomanagement. De norm biedt een aanpak voor effectief risicomanagement en is geschikt voor alle typen organisaties en voor alle denkbare soorten risico's. NEN-ISO 31000 is bestemd voor bestuurders, directieleden, risicomanagers, toezichthouders, accountants en adviseurs die te maken hebben met risicomanagement als basis voor succesvol opereren en 'good governance'.

Informatiebeveiliging

ISO 27001 biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een kader dat is opgesteld door internationaal erkende experts uit de praktijk. U hoeft dus niet zelf meer te ontdekken hoe uw informatie veilig kan worden beheerd. De norm is een zogenaamd eisenstellend document, waarvoor certificatie mogelijk is.

Wilt u weten hoe de norm ISO 27001 het beste kan worden vertaald naar uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Duurzaam succes

ISO 9004 'Managen op duurzaam succes van een organisatie' geeft richtlijnen hoe meerwaarde te creëren voor klanten en andere belanghebbenden.De ISO 9004 norm is bestemd voor organisaties, die op lange termijn duurzaam succesvol willen zijn door tijdig in te zien welke veranderingen er plaatsvinden en door middel van strategische keuzes daar op in te spelen. Hiermee kan een organisatie het hoofd bieden aan complexe en veranderende omstandigheden en blijvend succesvol zijn.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De richtlijn voor MVO, ISO 26000, is onderverdeeld in 7 kernthema’s, 7 principes en 37 onderwerpen. Vele organisaties hebben al stappen ondernomen om deze richtlijn in hun organisatie toe te passen. Hierbij lopen ze vaak tegen vragen en dilemma's aan. NEN kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten en invoeren van ISO 26000.

Audits

ISO 19011 is dé internationale norm voor het auditen van álle managementsystemen, zoals kwaliteit, arbo, milieu, energie, informatiebeveiliging en (voedsel)veiligheid. Met ISO 19011 heeft u een belangrijk instrument in handen om uw managementsysteem te verbeteren of om een audit uit te voeren bij uw leverancier.

Eerder door u bekeken

Lees ook nieuws en actualiteiten: