NEN 3140: Opfris Vakbekwaam Persoon


Eendaagse bedrijfstraining
Deze training is alleen als bedrijfstraining te volgen


Tijdens deze eendaagse training wordt het werkgebied van de VP behandeld en het daarvoor noodzakelijk kennisniveau. De training kan desgewenst ook helemaal afgestemd worden op uw specifieke wensen.

Resultaat

 • u kent de wet- en regelgeving (Arbowet, -besluit en –beleidsregels, NEN 3140, relatie met NEN 1010)
 • u weet wat de taken en bevoegdheden zijn van alle betrokkenen, volgens NEN 3140
 • u heeft kennis van de elektriciteitsvoorziening
 • u weet hoe installaties zijn opgebouwd en functioneren
 • u kent de risico’s van werken met elektriciteit
 • u kent de werkprocedures, veiligheidsmaatregelen, PBM’s
 • u heeft kennis van de stroomstelsels
 • u kunt stroomcircuits beveiligen

Voor wie

De bedrijfstraining is nuttig voor medewerkers die elektrotechnische werkzaamheden (gaan) verrichten zoals herstelwerkzaamheden, kleine modificaties en eerstelijns storingzoeken.

E-learning

U kunt de bedrijfstraining combineren met de e-learning ‘NEN 3140: veilig werken aan of in de nabijheid met elektrische installaties’. De e-learning geeft uw werknemers de basisinstructie die ze nodig hebben om hun elektrotechnische werkzaamheden veilig uit te voeren, op basis van NEN 3140. Deze online training is vooral nuttig voor (aankomende) vakbekwame personen (VP) en voldoende onderrichte personen (VOP).
Werkgevers moeten zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. Vanuit diverse wet- en regelgeving wordt verwezen naar onder andere NEN 3140 en NEN-EN 50110. In deze normen worden onder andere richtlijnen gegeven voor de invulling van taken en verantwoordelijkheden door personen die werken aan/met de elektrische installaties werken.

Een deel van deze taken valt onder de verantwoordelijkheid van een Vakbekwaam Persoon (VP). Een VP verricht regelmatig onder verantwoordelijkheid van een Werkverantwoordelijke (WV) elektrotechnische of niet-elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties.

Klant aan het woord

Bedrijfstraining NEN 3140 VOP/VP - Umicore

Het zit in onze autobanden, batterijen en zonnebrandcrème. En ook al klinkt het als een giftig stofje, het zit zelfs in onze voedingsmiddelen: zinkoxide. In de grote potten en ovens van Umicore Nederland in Eijsden wordt zink al meer dan honderd jaar verwerkt tot zinkoxide.

Veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140

Guilermo Henriquez is kwaliteitsmanager bij Installation Technologies Curaçao en hij kijkt terug met veel plezier op de E-learning NEN 3140: veilige elektrische bedrijfsvoering.

Normen en richtlijnen

NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering nabij, aan of met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. De norm bevat richtlijnen rondom de taken en verantwoordelijkheden voor de mensen die ermee werken. De norm stelt onder meer eisen aan werkzaamheden als onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

In de praktijkgids ‘Laagspanningsinstallaties - werken met NEN 3140’ wordt NEN 3140 uitgebreid toegelicht.

Programma

 • Ongevallen met elektriciteit
 • Wettelijke verplichtingen
 • NEN 3140 in het gebruik
 • Elektrotechnische hiërarchie
 • Kwalificatie en opleiding
 • Aanwijzingen
 • Standaardprocedures
 • Onderhoudsprocedures
 • Werkprocedures
 • Schakelbericht
 • Inspectie arbeidsmiddelen
 • Inleiding inspectie installaties
Hubert de Veer is normcommissielid, heeft de pedagogische hogeschool gedaan en is afgestudeerd als tweedegraads docent elektrotechniek. Hij was docent aan de MTS in Tilburg en heeft maatwerkopleidingen ontwikkeld en verzorgd voor het bedrijfsleven. Daarnaast is hij betrokken bij engineeringsprojecten op de gebieden aarding, bliksembeveiliging en EMC. Lange tijd verzorgt hij trainingen voor het NEN op het vakgebied van de elektrotechniek, waaronder NEN 3140 en 3840. Hubert heeft dus een gedegen theoretische en pedagogische achtergrond en uitgebreide ervaring met het vertalen van theorie naar praktijksituaties. In 2008 heeft hij HV Advies en Opleidingen opgericht waarmee hij technische advies- en trainingstrajecten uitvoert.

Marcel Wensink heeft na zijn opleiding MTS-E (Elektro) en MTS-CT (Computertechniek) bijna 25 jaar werkervaring in de elektrotechniek opgedaan. Hij voerde functies uit op het gebied van installatie, in- en verkoop van elektrotechnische producten en van projecten. Bovendien verzorgde hij 15 jaar trainingen en opleidingen op het gebied van elektrotechniek en besturingstechniek.

Peter Schneiders heeft als Technical Support Specialist bij Getronics meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen, schrijven, organiseren en geven van trainingen voor monteurs, het inspecteren van ICT- bekabelinginfrastructuren en het schrijven van procedures over veilige bedrijfsvoering. Hij heeft zich daarbij onder meer bekwaamd in het geven van cursussen op het gebied van NEN 1010, bekabelingssystemen voor de telematica, NEN 3140: VOP (voldoend onderricht persoon), VP (vakbekwaam persoon), IWV (installatie-/werkverantwoordelijke) en het uitvoeren van inspecties voor laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen.
Henrie Verwey heeft na zijn HTS-opleiding Industriële Automatisering diverse jaren als project engineer en projectleider gewerkt. Hij heeft in diverse branches (machinebouw, food, chemie en logistiek) productieprocessen geautomatiseerd. Hierna is hij 12 jaar werkzaam geweest bij een bekende leverancier van veiligheidscomponenten en –besturingen. Hij heeft hier als trainer, consultant en manager veel ervaring opgedaan in het vakgebied industriële veiligheid. Tijdens deze periode was hij actief in diverse normcommissies, zoals van machineveiligheid, elektrische veiligheid (NEC 44) en beweegbare bruggen (NEN 6787). Na 17 jaar ervaring met het automatiseren en beveiligen van productieprocessen is Henrie nu werkzaam als opleider en trainer om zo cursisten te helpen de uitdagingen uit hun eigen praktijk aan te gaan.
Jan Bart heeft vele jaren les gegeven aan elektrotechnische vaklieden op het opleidingsinstituut van Corus/Tata en cursussen Elektrisch Schakelen verzorgd voor een extern trainingsinstituut. Hij is lid geweest van de Elektrotechnische Commissie bij Corus/Tata, dat richtlijnen uitgeeft voor en toeziet op het veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden op de site in IJmuiden. Sinds 2010 verzorgt Jan trainingen voor NEN op het gebied van veilige bedrijfsvoering van elektrische arbeidsmiddelen en installaties.

Eerder door u bekeken

Vrijblijvende offerte

Eendaagse bedrijfstraining

Heeft u een vraag?

Meer weten over deze bedrijfstraining?

(015) 2 690 168

bedrijfstraining@nen.nl

NEN bedrijfstrainingen

Praktijkgericht leren op maat

 • Flexibel in te plannen
 • Standaard of maatwerk
 • Hogere leereffectiviteit
 • Aansluiting op uw leermanagement
 • Uw doelen staan centraal