E-learning Machineveiligheid: wet- en regelgeving machines


Duur : 3 uur
Investering: € 200,00 (excl. btw) per persoon
Certificaat : Bij positief resultaat eindtoets


De wet- en regelgeving voor machineveiligheid en de gevolgen daarvan voor de machines zelf en hun fabrikanten en gebruikers staan centraal in deze e-learning. U zult als werkgever moeten bepalen of uw medewerkers met deze instructie voldoende zijn voorbereid voor de werkzaamheden die u ze heeft opgedragen.

Na het volgen de e-learning machineveiligheid weet u als fabrikant straks zeker dat de machines die u produceert, voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn en aan de relevante normen. Hierdoor ligt er een interne Europese markt voor u open van in totaal 32 landen (EU- en EFTA-landen). U kunt erop vertrouwen dat de veiligheid van uw machines in geen van deze landen tot problemen zal leiden.

Als eindgebruiker kunt u na de e-learning zelf bepalen of uw bestaande machinepark aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet voldoet. Bovendien bent u in staat om kritisch en met kennis van zaken machines in te kopen die voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn. Dat biedt u en uw personeel of collega’s de zekerheid dat jullie met veilige machines werken.

Voor wie?

Deze e-learning is nuttig voor inkopers van machines, verkopers van machines, ontwerpers en constructeurs van machines, projectleiders bij een machinebouwer of system integrators, eindgebruikers- eigenaren of beheerders van een machinepark - die zelf geen aanpassingen doen en eindgebruikers, die (ingrijpende) aanpassingen doen aan bestaande machines en/of zelf machines (samen)bouwen.

Resultaat

 • Kent u de samenhang tussen de Europese richtlijnen, Nederlandse wetten en Europese en nationale normen;
 • Weet u de toepasselijke productregelgeving te vinden en kunt u zelfstandig controleren of u met deze regelgeving te maken heeft;
 • Weet u de toepasselijke productregelgeving te vinden en kunt u zelfstandig controleren of u met deze regelgeving te maken heeft;
 • Weet u welke eisen de Arbeidsmiddelenrichtlijn aan bestaande machines stelt;
 • Kent u de consequenties van het niet voldoen aan de Arbo-eisen;
 • Weet u wanneer aanpassingen aan een bestaande machine wel of niet een CE-markering krijgen;
 • Weet u wanneer aanpassingen aan een bestaande machine wel of niet een CE-markering krijgen;
 • Weet u wanneer aanpassingen aan een bestaande machine wel of niet een CE-markering krijgen;
 • Weet u welke eisen de Machinerichtlijn aan nieuwe machines stelt;
 • Kent u het Europese zesstappenplan om voor nieuwe machines tot een CE-markering te komen;
 • Weet u wat de consequenties zijn van het niet voldoen aan de CE-markeringseisen;
 • Weet u hoe u de A-, B-, C-normen vindt die voor uw machine(s) van toepassing zijn.
Waardering Hobéon SKO-VK
Aan deze e-learning is een waardering in het onderhoudssysteem VK toegekend van 0,5 punt.

Normen en richtlijnen
Wie machines van een CE-markering wil voorzien, moet met diverse productrichtlijnen rekening houden. Niet alleen met de Machinerichtlijn, maar bijvoorbeeld ook met de ATEX- en EMC-richtlijn. Naast deze productrichtlijnen zijn ook sociale richtlijnen van belang, zoals de Arbeidsmiddelenrichtlijn.
Besparing reistijd en -kosten
Medewerkers hoeven minder te reizen om trainingen extern te volgen.

Kwaliteit
De e-learnings worden ontwikkeld i.s.m. ervaren docenten die dichtbij de bron, maar ook door experts op het gebied van digitaal leren, waardoor ook bij e-learning kwaliteit voorop staat. Daarnaast krijgen medewerkers dezelfde informatie gepresenteerd, actueel en direct aangepast naar de laatste inzichten.

Modulair opbouw
Trainingen zijn per onderwerp opgedeeld en daardoor makkelijk te integreren met huidige leerinterventies (bv klassikale training of toolbox meetings)

Monitor real time
Management informatie is beschikbaar die helpt met het aanbrengen van focus op belangrijke onderwerpen. Bijsturen en dus het verhogen van het rendement is dus mogelijk.

Technische integratie mogelijk
De e-learnings kunnen in uw eigen LMS geplaatst worden door SCORM compliancy.

Schaalbaar en flexibel
Dankzij e-learnings is het mogelijk om meer medewerkers in een kortere tijd te trainen. Daarnaast hebben deelnemers 24/7 toegang tot hun persoonlijke leeromgeving via pc, tablet of smartphone.
Leergang 'Machineveiligheid en CE-markering'

Deze e-learning vormt onderdeel van de leergang: CE-markering en machineveiligheid.

Deze leergang bestaat uit 5 modules.

• Wet- en regelgeving machines
• Risicobeoordeling machines
• Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
• NEN 5509: schrijven van gebruikers handleidingen
• Technische documentatie


Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting. U kunt de 5 modules in combinatie met elkaar, maar ook los van elkaar volgen.

Elke combinatie is mogelijk. Echter, veelal is voorkennis en/of ervaring zoals behandeld in voorgaande modules vereist.

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor:
• 2 van de 5 modules, ontvangt u 5% korting
• 3 van de 5 modules, ontvangt u 6,5% korting
• 4 van de 5 modules, ontvangt u 7,5% korting
• All 5 de modules, ontvangt u 8% korting


Meer informatie

Afstemming op uw situatie
Via een eenvoudige inlogprocedure, krijgt u toegang tot uw persoonlijke online leeromgeving, benaderbaar via pc, tablet of smartphone.

Voor een optimaal leerrendement kunt u ervoor kiezen om deze e-learning te combineren met een of meerdere klassikale trainingen (blended learning). Mocht u meerdere medewerkers binnen uw bedrijf willen trainen, dan zetten we samen met u een leerplan op dat het beste past bij uw leerdoelen. Neem gerust contact met ons op, we adviseren u graag!

Gevarieerde oefenmodules
Onze e-learnings houden rekening met verschillende leerstijlen door een variatie aan werkvormen. Via filmpjes, animaties, foto’s, schema’s en overzichten leiden we u door de training. Met tussentijdse opdrachten en vragen toetsen we of u de leerstof heeft begrepen. Bovendien kunt u de leerstof zo vaak bekijken als u wilt. Zo bent u maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij een voldoende, krijgt u van ons een certificaat.


Eerder door u bekeken

Bestel direct

Investering: € 200,- (excl. btw) per persoon

Gratis demo

Vraag vrijblijvend een online demo aan

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN E-learning

Leren wanneer het u uitkomt!

 • Jaar lang toegang tot online leeromgeving
 • Toetsen en monitoren voortgang
 • Training volgen in eigen tempo