E-learning NEN 3140: Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties (laagspanning) – VOP / VP


Duur : 3 uur (VOP); 4 uur (VP)
Investering: € 200,00 (excl. btw) per persoon
Deelname is al mogelijk vanaf één persoon


Deze e-learning is gericht op het overbrengen van basiskennis die nodig is om NEN 3140 in de praktijk te gebruiken. De theorie van de norm wordt daarom afgewisseld met opdrachten en voorbeelden uit de praktijk. U kunt kiezen uit VOP of VP.


Voor wie?

Deze e-learning is geschikt voor elektrotechnische opgeleide (leerling)monteurs, niet-elektrotechnische opgeleide monteurs die ervaring hebben met (zelfstandig) uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden, niet-elektrotechnisch deskundigen zoals operators en huismeesters die als neventaak eenvoudige elektrotechnische handelingen uitvoeren.


Resultaat e-learning VOP:

 • Kent u de gevaren en de mogelijke gevolgen daarvan bij het werken met elektriciteit. Zoals schok- en brandgevaar en de gevaren die door kortsluiting kunnen ontstaan;
 • Kent u de procedure voor spanningsloos werken en op veilige afstand werken aan elektrische installaties en apparatuur rekening houdend met de minimale veiligheidsafstanden om zelf veilig te kunnen werken;
 • Kunt u de relatie leggen tussen het elektrische risico en de daarvoor te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen, hulpmiddelen en gereedschappen bij de uitvoering van eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden;
 • Weet u hoe u een last-minute-risicoanalyse toepast bij de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden en bij het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen en installaties;
 • Kent u de basisopbouw en werking van een elektrische installatie. Zoals hoofdschakelaar, groepsschakelaar, scheiders, smeltpatronen, automaten en aardlekschakelaars;
 • Kent u de wettelijke eisen die de Arbowetgeving stelt aan het werken met elektriciteit en de praktische invulling hiervan op basis van NEN 3140;
 • Kunt u op grond van de met voldoende resultaat afgelegde eindtoets en afhankelijk van de praktische ervaring, door de IV of WV worden aangewezen als VOP met inachtneming van de door de werkgever verstrekte bevoegdheden of opgelegde beperkingen.


Resultaat e-learning VP:

 • Kent u de gevaren en de mogelijke gevolgen daarvan bij het werken met elektriciteit. Zoals schok- en brandgevaar en de gevaren die door kortsluiting kunnen ontstaan;
 • Kent u de procedure voor spanningsloos werken en op veilige afstand werken aan elektrische installaties en apparatuur rekening houdend met de minimale veiligheidsafstanden;
 • Weet u welke maatregelen (Lock Out Tag Out) voor u zelf en voor anderen moeten worden toegepast voor het veiligstellen van installatie(delen);
 • Kunt u de relatie leggen tussen het elektrische risico en de daarvoor te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen, hulpmiddelen en gereedschappen;
 • Weet u hoe u een last-minute-risicoanalyse toepast bij de uitvoering van werkzaamheden en bij het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen en installaties;
 • Kent u de standaardprincipes en -componenten voor de praktische toepassing in een elektrische installatie. Zoals TT- en TN-stelsels, S-ketens, SELV-ketens, overstroombeveiligingen, aardlekschakelaars, de opbouw en werking van installaties, klasse-indeling van apparatuur;
 • Kent u de wettelijke eisen die de Arbowetgeving stelt aan het werken met elektriciteit en de praktische invulling hiervan op basis van NEN 3140;
 • Heeft u kennis gemaakt met de verschillende soorten apparatuur voor de opwekking, distributie en gebruikers om deze in de juiste samenhang te kunnen gebruiken;
 • Kunt u op grond van de met voldoende resultaat afgelegde eindtoets en afhankelijk van de praktische ervaring en elektrotechnische kennis, door de IV of WV worden aangewezen als VP met inachtneming van de door de werkgever verstrekte bevoegdheden of opgelegde beperkingen.

Deze e-learning bespaart u een dagdeel aan klassikale training. U zult als werkgever moeten bepalen of uw medewerkers met deze instructie voldoende zijn voorbereid voor de werkzaamheden die u ze heeft opgedragen.


Certificaat

De e-learning wordt afgesloten met een toets. U kunt de toets maximaal twee keer maken en ontvangt feedback op fout beantwoorde vragen. Bij een positief resultaat wordt een certificaat uitgereikt. U maakt of de toets voor VOP of de toets voor VP. U kiest voor VOP als u geen specifieke elektrotechnische opleiding heeft. Beschikt u over een elektrotechnische achtergrond door opleiding of praktijkervaring, dan kiest u voor toets VP. De VOP- toets bestaat uit 10 multiple choice vragen. De VP-toets bestaat uit 15 multiple choice vragen.
Voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet moeten deze personen schriftelijk door u worden aangewezen als Voldoende onderricht persoon (VOP) of als Vakbekwaam persoon (VP).
Volgens NEN 3140 moeten alle personen die betrokken zijn bij werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen, met betrekking tot die werkzaamheden, zijn geïnstrueerd over de veiligheidsrisico’s, -eisen, –regels en bedrijfsvoorschriften.

Deze e-learning module geeft werknemers de basisinstructie die ze nodig hebben om hun elektrotechnische werkzaamheden veilig uit te voeren op basis van NEN 3140.

Een verdiepingstraining kan nodig zijn. Bijvoorbeeld als de door u opgedragen werkzaamheden betrekking hebben op onderhoud of inspectiewerkzaamheden. Of als de werkzaamheden specifiek zijn voor uw bedrijf. De specifieke leerwensen kunnen klassikaal worden behandeld of worden opgenomen in een uitbreiding op de online basismodule.

Klanten aan het woord

Veilig werken met elektrische installaties dankzij e-learning

Motorolie, verfuitharders, papier voor theezakjes en pilletjes tegen wagenziekte. Zomaar een greep uit de eindproducten waar chemisch bedrijf Demaline de grondstoffen voor maakt. “Ons bedrijf draait 24 uur per dag door”, zegt elektro- en instrumentatie-engineer Wiebe Wiersum. “Ik kan mijn mensen geen dag missen als ze op (herhalings)training moeten. E-learning is daarom ideaal!”

Engelstalige e-learning NEN 3140: een aanwinst

Ruud Bekema is projectmanager bij Fabricom Offshore Services en erg te spreken over de Engelstalige versie van de e-learning NEN 3140. “Op deze manier kunnen onze buitenlandse werknemers gemakkelijk kennisnemen van de Nederlandse normen, richtlijnen en afspraken op het gebied van veilige elektrische bedrijfsvoering.”

E-learning NEN 3140 - ASML

De eerste helft van 2011 volgden 5000 medewerkers van ASML de online NEN 3140-training. De medewerkers die slaagden voor de afsluitende toets mogen zich, afhankelijk van functie en opleidingsniveau, Vakbekwaam Persoon (VP) of Voldoende Onderricht Persoon (VOP) noemen.

E-learning NEN 3140 in eigen tijd en tempo

Afgelopen jaar volgden 21 medewerkers van ADM Europoort de e-learning ‘Veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140’. Peter van Tiel is hoofd elektrische dienst van deze sojaverwerkende fabriek. Hij en zijn collega's zijn enthousiast over de e-learning.

Veilig werken met elektriciteit volgens NEN 3140

Guilermo Henriquez is kwaliteitsmanager bij Installation Technologies Curaçao en hij kijkt terug met veel plezier op de E-learning NEN 3140: veilige elektrische bedrijfsvoering.

Normen en richtlijnen NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering, nabij aan of met elektrische installaties. De norm bevat richtlijnen romdom de taken en verantwoordelijkheden voor de mensen die ermee werken en stelt eisen aan onder andere werkzaamheden als onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. In de praktijkgids 'Laagspanningsinstallaties - werken met NEN 3140' wordt NEN 3140 uitgebreid toegelicht.
De e-learning NEN 3140 bestaat uit 8 modules:

• Module 1: Over deze opleiding
• Module 2: Basiskennis elektriciteit
• Module 3: Risico’s van elektriciteit
• Module 4: Wegwijs in de norm
• Module 5: Uitvoeren van werkzaamheden
• Module 6: Arbeidsmiddelen
• Module 7: Installaties
• Module 8: Toets

Besparing reistijd en -kosten

Medewerkers hoeven niet te reizen om trainingen extern te volgen.


Kwaliteit

De e-learnings worden ontwikkeld i.s.m. ervaren docenten die dichtbij de bron, maar ook door experts op het gebied van digitaal leren, waardoor ook bij e-learning kwaliteit voorop staat. Daarnaast krijgen medewerkers dezelfde informatie gepresenteerd, actueel en direct aangepast naar de laatste inzichten.


Modulaire opbouw

Trainingen zijn per onderwerp opgedeeld en daardoor makkelijk te integreren met huidige leerinterventies (bv klassikale training of toolbox meetings)


Monitor real time

Management informatie is beschikbaar die helpt met het aanbrengen van focus op belangrijke onderwerpen. Bijsturen en dus het verhogen van het rendement is dus mogelijk.


Technische integratie mogelijk

De e-learning modules kunnen in uw eigen LMS geplaatst worden door SCORM compliancy.


Schaalbaar en flexibel

Dankzij e-learning is het mogelijk om meer medewerkers in een kortere tijd te trainen. Daarnaast hebben deelnemers 24/7 toegang tot hun persoonlijke leeromgeving via pc, tablet of smartphone.
Dankzij e-learning is het mogelijk om meer medewerkers in een kortere tijd te trainen. Daarnaast hebben deelnemers 24/7 toegang tot hun persoonlijke leeromgeving via pc, tablet of smartphone. Via een eenvoudige inlogprocedure, krijgt u toegang tot uw persoonlijke online leeromgeving, benaderbaar via pc, tablet of smartphone.


Afstemming op uw situatie

Voor een optimaal leerrendement kunt u ervoor kiezen om deze E-learning te combineren met een of meerdere klassikale trainingen (blended learning). Mocht u meerdere medewerkers binnen uw bedrijf willen trainen, dan zetten we samen met u een leerplan op dat het beste past bij uw leerdoelen. Neem gerust contact met ons op, we adviseren u graag!


Gevarieerde oefenmodules

Onze e-learnings houden rekening met verschillende leerstijlen door een variatie aan werkvormen. Via filmpjes, animaties, foto’s, schema’s en overzichten leiden we u door de training. Met tussentijdse opdrachten en vragen toetsen we of u de leerstof heeft begrepen. U kunt de leerstof zo vaak bekijken als u wilt. Zo bent u maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learning wordt afgesloten. Bij een voldoende, krijgt u van ons een certificaat.

Eerder door u bekeken

Bestel direct

Investering: € 200,- (excl. btw) per persoon

Gratis demo

Vraag vrijblijvend een online demo aan

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN E-learning

Leren wanneer het u uitkomt!

 • Jaar lang toegang tot online leeromgeving
 • Toetsen en monitoren voortgang
 • Training volgen in eigen tempo