Annelies Moguella over de training MVO in de praktijk met ISO 26000

21-01-2013 Annelies Moguella is facilitair medewerker bij de organisatie Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Een belangrijke taak binnen Moguella’s functie is de interne huisvesting van de hoofdlocatie in Groningen. Onlangs volgde mevrouw Moguella bij NEN de open rooster cursus MVO in de praktijk met ISO 26000.

Door haar studie Facilitair Management, die ze onlangs afrondde, was ze al bekend met NEN. ‘Tijdens mijn studie kwam het thema MVO vaak aan de orde. Met name het aspect milieu, waar je als facilitair medewerker veel mee te maken hebt. Voor mijn studie had ik ISO 26000 nodig waardoor ik eens op de website van NEN heb gekeken. Toen bleek dat NEN een MVO-training aanbiedt, was het een logische stap me bij hen in te schrijven.’

Haar interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen bracht Moguella ertoe een MVO-training te volgen. ‘Ik merk dat er binnen onze eigen organisatie nog weinig actief mee gedaan wordt. Natuurlijk zijn we door ontwikkelingen wel bezig met duurzaam inkopen, maar we zijn ook gewoon verplicht ons aan bepaalde standaarden te houden. Ik dacht: ik wil me wel eens in verdiepen in MVO. En zo kwam ik uit op ISO 26000.’

Voor mijn studie had ik ISO 26000 nodig waardoor ik eens op de website van NEN heb gekeken. Toen bleek dat NEN een MVO-training aanbiedt, was het een logische stap me bij hen in te schrijven.

Annelies Moguella Facilitair medewerker, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)


Bewustwording

Intensief en inhoudelijk goed is Annelies Moguella’s conclusie over de training. Met een docent die goed in staat was de theorie en de praktijk aan elkaar te koppelen. ‘Het maakt je erg bewust dat je niet alleen met milieu duurzaam bezig bent. Juist die breedte van MVO vond ik heel leuk, hoe je dat praktisch aan kan pakken. Het biedt je handvatten om in een organisatie zoals die van mij MVO op te starten. In de praktijk blijkt dat je al veel doet door je reguliere beleid als organisatie, maar door de training kun je het ook plaatsen. Het geeft je mogelijkheden om dagelijks in je organisatie te communiceren over wat we al doen en wat we nog willen gaan doen. Dat is juist het mooie van ISO 26000, het is praktisch toepasbaar.’

Daar waar het bedrijfsleven een markt ziet in maatschappelijk verantwoord ondernemen, ligt dat voor de overheid anders. ‘MVO is binnen de overheid denk ik altijd een bijproduct. Het is niet het primaire proces. Terwijl de commercie daar wel een stuk van hun primaire proces van maakt. Wij hebben wel een voorbeeldfunctie, maar het is vaak lastig daar invulling aan te geven. De cursus helpt je om daar vorm aan te geven. Daar waar het in de commercie waarschijnlijk gewoon bij het product of de dienst hoort, kun je met ISO 26000 ook je eigen duurzame bedrijfsvoering toetsen.’

De training en ISO 26000 heeft ze inmiddels besproken en aanbevolen bij OCW. ‘Zij zijn ook bezig een plan van aanpak te schrijven. Ik heb toen aangegeven dat die training een goede basis biedt.’

Eerder door u bekeken

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact met ons op.

(015) 2 690 188

training@nen.nl