Bedrijfstraining Conditiemeting van infrastructurele werken volgens NEN 2767-4 - BAM

15-02-2013 Onlangs volgden 12 medewerkers van BAM Civiel de bedrijfstraining Conditiemeting van infrastructurele werken volgens NEN 2767-4.

De afdeling Onderhoud en Nazorg bereidt zich met deze training voor op de toekomst. BAM Civiel bouwt momenteel onder andere kademuren en bruggen. Als de bouw is voltooid, inspecteert en onderhoudt de afdeling Onderhoud en Nazorg deze werken de komende jaren. De bedrijfstraining werd gevolgd ter voorbereiding op het toekomstige onderhoud.

Jaco Kreber, werkvoorbereider Onderhoud en Nazorg: ‘Ik las in een brochure van NEN dat deze bedrijfstraining werd aangeboden. Ik heb contact opgenomen met NEN om de inhoud door te spreken. Er werd prima geluisterd naar mijn wensen. We hebben kortgesloten waar de training aan moest voldoen waarna de training is gegeven. De komende 20 tot 25 jaar verzorgt onze afdeling de inspecties en het onderhoud van de werken die nu gerealiseerd worden. Daar willen we NEN 2767-4 bij gebruiken. We zijn nu al bezig onze formulieren en rapporten daarop te schrijven.’


Uniformiteit

De functies van de medewerkers van BAM Civiel Onderhoud en Nazorg die de training volgden, zijn zeer divers. Projectleiders, werkvoorbereiders, keuringsmedewerkers en uitvoerders namen met elkaar deel aan de bedrijfstraining. Een eventueel verschil in achtergrondkennis vormde daarbij geen probleem. ‘Het was juist leerzaam omdat de aanwezige theoretische en praktische kennis elkaar goed aanvulden. Onderhoud en Nazorg wil in de toekomst deze norm gaan gebruiken. Dan is het handig als iedereen deze kennis heeft. Het voordeel van het gebruik van deze norm is dat er uniformiteit is in de manier waarop er een waardeoordeel gegeven kan worden over een project of over een onderdeel ervan.’

Er werd prima geluisterd naar mijn wensen. We hebben kortgesloten waar de training aan moest voldoen waarna de training is gegeven.

Jaco Kreber, werkvoorbereider Onderhoud en Nazorg BAM Civiel


Docent

Voor de organisatie van de training had Kreber ook contact met de docent. ‘Hij belde vooraf om de inhoud te bespreken. Het was een goede docent, met veel praktische kennis. Hij legde alles goed uit. De training bestond uit een stukje theorie, afgewisseld met cases waarbij we konden oefenen met de stof. Mijn collega’s en ik hebben dat als positief ervaren. Daardoor was het een levendige cursus, geen zitsessie waarbij slechts geluisterd moest worden.’

‘Ik kwam bij NEN terecht door de brochure die ik ontving. De bedrijfstraining zag er goed uit. Het contact met NEN was netjes, volledig en tijdig. De training was prima en zou ik zeker aanbevelen bij anderen.’

Meer klantervaringen

Bekijk de training

Eerder door u bekeken

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact met ons op.

(015) 2 690 188

training@nen.nl