E-learning NEN 3140 - ASML

15-02-2013 De eerste helft van 2011 volgden 5000 medewerkers van ASML de online NEN 3140-training. De medewerkers die slaagden voor de afsluitende toets mogen zich, afhankelijk van functie en opleidingsniveau, Vakbekwaam Persoon (VP) of Voldoende Onderricht Persoon (VOP) noemen.

Centraal in de training stond de praktijksituatie van ASML met voorbeelden, beeldmateriaal van het eigen machinepark, werksituaties, etc. Door eigen materiaal te gebruiken, wordt de training nog eerder geaccepteerd door de medewerkers. De training werd gevolgd door medewerkers uit vijftien landen.

ASML is een Nederlands hightechbedrijf en een van de belangrijkste leveranciers van machines voor de halfgeleiderindustrie. ASML wil haar medewerkers veilig laten werken met machines. Zo’n 5000 medewerkers van het bedrijf hebben in hun werkzaamheden te maken met elektriciteit. Het gaat hierbij om mensen met een elektrotechnische achtergrond, maar ook om mensen zónder elektrotechnische achtergrond.

Bij het onzorgvuldig werken met elektriciteit liggen er diverse gevaren op de loer…voor zowel mens als machine. Om dit veilig te laten verlopen, werkt ASML onder andere volgens de normen NEN-EN 50110-1, NEN 3140 en de Amerikaanse tegenhanger NFPA 70E. De inhoud van deze normen moeten daarom bij deze 5000 medewerkers bekend zijn. Deze medewerkers zijn echter verspreid werkzaam over vijftien landen en spreken verschillende talen. ASML heeft NEN Training & Advies benaderd om samen een training op maat te ontwikkelen om aan deze opleidingsbehoefte te voldoen.


ASML de techniek, NEN de inhoud

ASML en NEN Training & Advies kozen voor een online training. NEN richtte zich, in overleg met ASML, op de samenstelling en de inhoud van de training en op de selectie van het beeldmateriaal. NEN heeft namelijk de inhoudelijke kennis van de normen en gaf ook advies hoe deze norminformatie in de praktijk van ASML toegepast kan worden. Centraal in de training staat de praktijksituatie van ASML met voorbeelden, beeldmateriaal van het eigen machinepark, werksituaties, etc. Door eigen materiaal te gebruiken, wordt de training nog eerder geaccepteerd door de medewerkers.


Twee vliegen in één klap

NEN-docent Pouw Jongbloed geeft NEN 3140-trainingen. Pouw is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de ASML Computer Based Training. Extra voordeel van de betrokkenheid van een deskundige NEN-docent, was de praktijkervaring die Pouw meebracht. Hierdoor werden de huidige werkprocessen ook getoetst en aangescherpt aan de eisen van zowel de Nederlandse, de Europese als de Amerikaanse norm. Ook werd uitgelegd hoe ASML veilig met de machines kan werken en bepaalde activiteiten zijn op aanwijzing van de docent veiliger gemaakt. Twee vliegen in één klap dus!


Hoe werkt de training?

De medewerker logt in op zijn pc en krijgt via een online training informatie over de normen aangereikt. Na het theoriegedeelte maakt de medewerker een toets, waarvoor hij moet
slagen. Afhankelijk van de functie en het opleidingsniveau van de medewerker mag hij zich vervolgens gedurende 2 jaar Vakbekwaam persoon (VP) of Voldoende Onderricht Persoon (VOP) noemen. Daarna moet hij de training opnieuw volgen. Het gevolg is dat iedere medewerker bij ASML straks weet hoe hij veilig kan werken met laagspanning volgens NEN-EN 50110-1, NEN 3140 en NFPA 70E.

Meer klantervaringen

Bekijk de training

Eerder door u bekeken

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact met ons op.

(015) 2 690 188

training@nen.nl