Risicogebaseerd denken - met aandacht voor mens en governance

16-02-2018 Hans Berkien werkt als QSHE-professional (Quality Safety Health Environment) in de civiele betonbouw en certificatie-wereld. Hij ondersteunt bedrijven om aan de wensen en eisen van hun stakeholders te voldoen – onder andere op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. “Het is dus erg belangrijk voor mij om op de hoogte te blijven van de allerlaatste ontwikkelingen en normen.”

Om zijn kennis op peil te houden, volgde Hans de beroepsopleiding Risicogebaseerd Denken. Hoe beviel dat?

“In totaal kwamen we zes keer samen op een geschikte locatie in Utrecht”, vertelt Hans. “Ik kende de docenten al van een eerder gevolgde opleiding en als auteur van een boek. Daarom wist ik dat het niveau van kennis en ervaring dat zij bieden goed zou zijn. En dat klopte. Qua inhoud was het een compleet programma. Uiteraard behandelden we de theorie over risicodenken zoals bedoeld in de nieuwe ISO-normen. Maar er waren ook strategische en operationele aspecten: hoe communiceer je als professional? Hoe bed je het risicodenken in op de werkvloer?”

De uitleg was toegespitst op mijn eigen praktijk en dus handzaam om mee aan de slag te gaan. De aandacht voor governance vond ik bijzonder leerzaam: hoe leg je verantwoording af?

Hans Berkien, QSHE-professional in de civiele betonbouw en certificatiewereld

Werken in het spanningsveld

“We bespraken het spanningsveld van prioriteiten bepalen, leerden een stappenplan te maken en hoe we daarin voldoen aan de wensen en eisen van onze stakeholders. Risicogebaseerd denken draait eigenlijk om minder rechtlijnige mindset: jouw positie ten opzichte van een netwerk in plaats van alleen zenden en ontvangen. Je krijgt dan niet alleen een nieuwe structuur maar ook een nieuwe cultuur. De uitleg was toegespitst op mijn eigen praktijk en dus handzaam om mee aan de slag te gaan. De aandacht voor governance vond ik bijzonder leerzaam: hoe leg je verantwoording af? Wat ik ten slotte erg goed vond: de docenten besteedden aandacht aan hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van je eigen, persoonlijke manier van denken en je valkuilen. Gedrag, ook dat van jezelf, is een belangrijk onderdeel van risicogebaseerd werken.”

Een dag lang aan de slag

Maar kennis hoort er natuurlijk wel bij. Erik: “De training duurde één dag. In de ochtend kwamen de normen zelf aan bod. Het middagdeel was gereserveerd voor de houding van het management en het oefenen in sturen op gedrag. Hoe communiceer je, hoe ga je ermee om als je team de doelen niet haalt, hoe kun je medewerkers blijven motiveren? Mensen houden niet van verandering, dus hoe maak je ze het makkelijker en voorkom je te veel regels en systemen? Omdat er 80 deelnemers waren, hebben we van tevoren alle informatie beschikbaar gemaakt en twee introductiefilmpjes over de hoofdlijnen van de ISO gemaakt. Zo konden we op de dag zelf de vaart er goed inhouden.”

Ervaringen van andere branches

“De groep was relatief klein: we waren met z’n vijven. Voor de docenten was de kleine groep geen enkel probleem, ze pasten hun leswijze er goed op aan. Bovendien kreeg elke deelnemer veel persoonlijke aandacht en we konden de eigen beroepspraktijk uitvoerig behandelen. Hetzelfde gold voor het verschil in voorkennis van de deelnemers. Ik heb al aardig wat ervaring en achtergrond, maar het is goed om alles nog eens gestructureerd door te lopen; hierdoor was de balans tussen theorie en praktijk goed. Persoonlijk had ik graag willen sparren met een branchegenoot. Maar aan de andere kant kreeg ik nu ervaringen mee van andere branches. Dat was ook nuttig. Ikzelf werk in de bouwsector, de andere deelnemers in het medische veld, de overheid en de automatiseringsindustrie. Zo’n gevarieerde groep maakt het juist interessant.”

Daadwerkelijk toepassen

“Samen met de docent is besloten om een terugkomdag met de groep te organiseren voor intervisie. Pas als je echt bezig bent in de praktijk kun je ervaren of en hoe je de opgedane kennis toepast. Tijdens de terugkomdag bespreken we waar we tegenaanlopen en hoe het gaat. Een mooie kans om ervaringen uit te wisselen. En ik word direct uitgedaagd om de stof toe te passen. Je wilt natuurlijk wel wat te bespreken hebben tijdens zo’n reünie.”

Eerder door u bekeken

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact met ons op.

(015) 2 690 188

training@nen.nl