Training

Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties

Wijzigingen NEN 1006 en ontwikkelingen leidingwaterinstallaties

Een dag van 09.30 uur tot 17.00 uur

Max. 20


  • 6 februari 2018 - Delft
  • 19 april 2018 - Utrecht
  • 25 september 2018 - Utrecht
  • 20 november 2018 - Delft

Deze training gaat in op de wijzigingen en ontwikkelingen rondom NEN 1006. De norm NEN 1006 bevat de wettelijke eisen waar leidingwaterinstallaties aan moeten voldoen. Deze norm is van toepassing op elke nieuwe, uit te breiden of te wijzigen leidingwaterinstallatie. Maar ook voor het onderhoud van bestaande leidingwaterinstallaties en voor aanleg van tijdelijke installaties.

Sinds september 2015 is een volledig herziene versie van NEN 1006 uitgegeven. De norm is op veel punten aangepast, waaronder;
• Aansluiting op de Europese norm voor leidingwaterinstallaties (NEN-EN 806-serie);
• Aansluiting op het Bouwbesluit 2012 en de Drinkwaterwetgeving
• Relatie met de Waterwerkbladen;
• Nieuwe definities van begrippen;
• Opgenomen bepalingsmethoden voor eisen aan de benodigde druk- en volumestroom, temperaturen en materiaalgebruik en voor alle andere gestelde eisen;
• Uitbreiding van de grondslagen op het gebied van temperatuur, fysische, chemische en microbiologische kwaliteit van het water aan tappunten en te hoge stroomsnelheden;
• Het vormen van een dossier met informatie over de installatie;
• Eisen om ongewenste opwarming in en nabij de meterruimte te voorkomen;
• Aanpassing van de controle op lekdichtheid (persproef);
• Verschillende aanpassingen in voorschriften voor de aanleg van de installatie;
• Hygiënisch werken;
• Uitbreiding van eisen aan de warmtapwaterinstallatie;
• Uitbreiding in beheer.

Belangrijke norm(en) bij deze training

NEN 1006:2015 nl

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Wilt u de norm(en) met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm(en).
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

Programma

De ontwikkelingen op het gebied van Drinkwaterwetgeving, prestatie-eisen in het Bouwbesluit,
eisen aan gebruik, beheer en onderhoud van installaties, Europese normalisatie, handhaving
vanuit IL&T en controle vanuit drinkwaterbedrijven;
De huidige stand van zaken op het gebied van de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit,
de Legionellaregeling, Regeling Materialen in contact met drink- en warmtapwater,
NEN-EN 806 en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van Legionellapreventie;
De relatie tussen de ontwikkelingen en NEN 1006.
De belangrijkste begrippen en wijzigingen uit de nieuwe NEN 1006;
Wat betekent de nieuwe NEN 1006 in de praktijk
Hygiënisch werken;
Uitbreiding van eisen aan de warmtapwaterinstallatie.

Docent

Eric van der Blom

Eric van der Blom

Eric van der Blom is beleidsmedewerker sanitaire technieken bij Uneto VNI en lid van de normcommissie 'Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties'. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van NEN 1006.

Beoordelingen NEN Trainingen

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.

Bedrijfstraining

Zijn er meerdere collega's die deze training willen volgen? Kies dan voor een bedrijfstraining. Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. Informeer naar de mogelijkheden.

  • Prijsvoordeel vanaf 4 personen
  • Voeg eigen cases toe
  • Bepaal zelf datum & locatie

Offerte

Eerder door u bekeken

Inschrijven

580,00

Nu inschrijven

Inschrijven

module A NEN 1006: Nieuwe ontwikkelingen € 385,-

module B Wijzigingen NEN 1006 € 385,-

Volgt u beide modules, dan betaalt u slechts € 580,- (i.p.v. € 770)