Wijzigingen NEN 1006 en Ontwikkelingen leidingwaterinstallaties


Nieuwe training!


in 1 dag op de hoogte!
(max. 20 deelnemers)
22 november 2016 - Delft
31 januari 2017 - Utrecht
10 mei 2017 - Delft
NEN 1006 bevat de wettelijke eisen waar leidingwaterinstallaties aan moeten voldoen. Deze norm is van toepassing op elke nieuwe, uit te breiden of te wijzigen leidingwaterinstallatie. Maar ook voor het onderhoud van bestaande leidingwaterinstallaties en voor aanleg van tijdelijke installaties.

Sinds september 2015 is een volledig herziene versie van NEN 1006 uitgegeven. De norm is op veel punten aangepast, waaronder;
 • Aansluiting op de Europese norm voor leidingwaterinstallaties (NEN-EN 806-serie);
 • Aansluiting op het Bouwbesluit 2012 en de Drinkwaterwetgeving
 • Relatie met de Waterwerkbladen;
 • Nieuwe definities van begrippen;
 • Opgenomen bepalingsmethoden voor eisen aan de benodigde druk- en volumestroom, temperaturen en materiaalgebruik en voor alle andere gestelde eisen;
 • Uitbreiding van de grondslagen op het gebied van temperatuur, fysische, chemische en microbiologische kwaliteit van het water aan tappunten en te hoge stroomsnelheden;
 • Het vormen van een dossier met informatie over de installatie;
 • Eisen om ongewenste opwarming in en nabij de meterruimte te voorkomen;
 • Aanpassing van de controle op lekdichtheid (persproef);
 • Verschillende aanpassingen in voorschriften voor de aanleg van de installatie;
 • Hygiënisch werken;
 • Uitbreiding van eisen aan de warmtapwaterinstallatie;
 • Uitbreiding in beheer.
Om inzicht te krijgen in relevante wet- & regelgeving, het belang van eisen die aan leidingwaterinstallaties worden gesteld, het hiermee omgaan en de belangrijkste aanpassingen in NEN 1006 zelf organiseert NEN twee halfdaagse trainingsmodules.

Ontwikkelingen leidingwaterinstallaties (module A) en
Wijzigingen NEN 1006, (module B)

Beide modules kunt u op een dag volgen en sluiten perfect op elkaar aan. Wilt u 1 module volgen, dan betaalt u € 385,-.
Wilt u echter beide modules volgen, dan betaalt u niet € 770,-, maar slechts € 580,-.


Voor wie

Deze training is bestemd voor iedereen (MBO+) die op beleidsmatig, leidinggevend of uitvoerend niveau te maken heeft met leidingwater(installaties) en werkzaam is bij: waterleiding- en energiebedrijven, VROM (Inspectie, DGWWI, DGM), bouw- en woningtoezicht gemeenten, woningcorporaties, architectenbureaus, advies- en ingenieursbureaus, installatiebedrijven, projectontwikkelaars en aannemers, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, jachthavens en penitentiaire inrichtingen.
De training is ook voor fabrikanten en leveranciers interessant.
Om inzicht te krijgen in relevante wet- & regelgeving, het belang van eisen die aan leidingwaterinstallaties worden gesteld, het hiermee omgaan en de belangrijkste aanpassingen in NEN 1006 zelf organiseert NEN twee halfdaagse trainingsmodules.

Ontwikkelingen leidingwaterinstallaties (module A) en
Wijzigingen NEN 1006, (module B)

Beide modules kunt u op een dag volgen en sluiten perfect op elkaar aan. Wilt u 1 module volgen, dan betaalt u € 385,-.
Wilt u echter beide modules volgen, dan betaalt u niet € 770,-, maar slechts € 580,-.
Ontwikkelingen leidingwaterinstallaties (module A) - 9:00 - 12:30

• De ontwikkelingen op het gebied van Drinkwaterwetgeving, prestatie-eisen in het Bouwbesluit, eisen aan gebruik, beheer en onderhoud van installaties, Europese normalisatie, handhaving vanuit IL&T en controle vanuit drinkwaterbedrijven;
• De huidige stand van zaken op het gebied van de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit, de Legionellaregeling, Regeling Materialen in contact met drink- en warmtapwater, NEN-EN 806 en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van Legionellapreventie;
• De relatie tussen de ontwikkelingen en NEN 1006.

Wijzigingen NEN 1006 (module B) - 13:30 - 17:00

• De belangrijkste begrippen en wijzigingen uit de nieuwe NEN 1006;
• Wat betekent de nieuwe NEN 1006 in de praktijk, o.a.:
- Opgenomen bepalingsmethoden voor eisen aan de benodigde druk- en volumestroom, temperaturen en materiaalgebruik en voor alle andere gestelde eisen;
- Uitbreiding van de grondslagen op het gebied van temperatuur, fysische, chemische en microbiologische kwaliteit van het water aan tappunten en te hoge stroomsnelheden;
- Het vormen van een dossier met informatie over de installatie;
- Eisen om ongewenste opwarming in en nabij de meterruimte te voorkomen;
- Aanpassing van de controle op lekdichtheid (persproef);
- Verschillende aanpassingen in voorschriften voor de aanleg van de installatie;
- Hygiënisch werken;
- Uitbreiding van eisen aan de warmtapwaterinstallatie.
Deze training wordt gegeven door Eric van der Blom.

Eric van der Blom is beleidsmedewerker sanitaire technieken bij Uneto VNI en lid van de normcommissie “Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties”. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van NEN 1006 en de EN 806 (de Europese NEN 1006).
Verder is hij opdrachtgever en voorzitter van ISSO-publicaties op sanitair gebied, voorzitter van de Expertgroep Sanitaire technieken van TVVL, en houdt zich bezig met kwaliteitsborging (Kiwa C&K) en wet- en regelgeving op sanitair gebied.

Als docent is hij betrokken bij de Avans+ opleiding ‘Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W)'. Daarnaast geeft hij ruim 10 jaar presentaties op het gebied van NEN 1006, Water werkbladen, ISSO-publicaties, TVVL-voorstudies sanitaire technieken en riolering.

Met zijn ervaring en expertise is hij een echte NEN 1006-kenner.
Bedrijfstraining
Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel
Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt
U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.


Bekijk de video: Docent Eric van der Blom legt uit wat u in de training kunt verwachten.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

module A NEN 1006: Nieuwe ontwikkelingen € 385,-

module B Wijzigingen NEN 1006 € 385,-

Volgt u beide modules, dan betaalt u slechts € 580,- (i.p.v. € 770)