Training

ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: elektrische installaties

ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: elektrische installaties

Een dag van 9.30 tot 16.30 uur

Max. 20 deelnemers
Houd de website in de gaten voor nieuwe data.

Geen cursusdata beschikbaar

De training gaat dieper in op de norm die belangrijk is voor een veilige elektrische installatie. NEN-EN-IEC 60079-14 bevat specifieke eisen voor het ontwerp van elektrische installaties en de keuze en plaatsing van materiaal op plaatsen waar explosiegevaar heerst.

De vertaling van de IEC 60079-14:2014-en, is een feit. Er zijn relatief veel zaken aangepast vandaar dat het raadzaam is u te laten informeren over deze wijzigingen. Enkele wijzigingen zijn duidelijk compromissen die voort komen uit de internationale samenwerking en in veel gevallen niet altijd worden begrepen.

Een gevolg hiervan is dat deze normteksten, voor een bepaald probleem, vaak meerdere oplossingen biedt. Maar de gekozen oplossing levert per definitie niet altijd een bevredigend resultaat op. Het is daarom belangrijk dat men leert, om de verschillende oplossingen op hun merites te beoordelen. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan kabel waarop de Europese kabelfabrikanten vaak nee moeten verkopen. Dit heeft niet alleen betrekking op eigenaren van installaties (opdrachtgevers), maar zeker ook op installateurs en uiteraard ook op ingenieurs- en adviesbureaus.

De opdrachtgevers zullen met nadruk moeten kiezen welk keuzes zij willen maken. Als hier geen duidelijk standpunt over wordt ingenomen krijgt men oplossingen die men mogelijk achteraf niet wil. Maar dit zou ook kunnen leiden tot extra archiveren van documenten, intensiever toezicht op projecten en als laatste mogelijk meer onderhoud.

Dit kan overigens ook verstorend werken in de relatie tussen de opdrachtgever, en de betreffende installateur(s) en/of adviseur(s). Een ontevreden opdrachtgever is het laatste wat men wil.

Kortom redenen genoeg om u goed te laten informeren over de impact van deze nieuwe norm.


Waardering Hobéon SKO-VK

Vanaf januari 2013 is aan deze leergang een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 3 punten (1 punt per module).
Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname dat u na afloop van de training ontvangt.


Voorkennis

Basiskennis van de ATEX-richtlijnen is vereist. Wanneer u deze kennis niet heeft, raden we u aan om eerst de 1ste module ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie te volgen.

Resultaat

 • U bent door een korte herhaling weer bekend met de opbouw van de ATEX-poster
 • U kent de principes van intrinsieke veiligheid, drukvast en verhoogde veiligheid
 • U kunt de norm NEN-EN-IEC 60079-14 voor elektrische installaties toepassen
 • U kent de verschillen tussen gas en stof binnen NEN-EN-IEC 60079-14
 • U kunt werken volgens NEN-EN 1127-1

Voor wie

Deze trainingsmodules zijn nuttig voor:
- Beheerders of eigenaren van arbeidsplaatsen en bedrijfsmiddelen met explosiegevaar, zoals veiligheidskundigen en arboverantwoordelijken
- Ontwerpers en medewerkers van technische (onderhouds-)diensten die verantwoordelijk zijn voor de elektrische installaties
- Inspecteurs
- Projectleiders, managers en veiligheidskundigen zonder technische achtergrond (module ‘introductie’).

Docenten

Hans Broekmeulen
Hans Broekmeulen is lid van de normcommissies CEN/TC 305 Ontplofbare atmosferen en NEC 31 Elektrisch materieel in verband met ontploffingsgevaar. En dagelijks met ATEX in de praktijk bezig.

Toelichting

Als ontwerper van elektrische installaties of beheerder van een arbeidsplaats waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn heeft u te maken met de ATEX-richtlijnen. Tijdens deze dag wordt dieper ingegaan op de norm die belangrijk is voor een veilige elektrische installatie: NEN-EN-IEC 60079-14. Deze norm bevat specifieke eisen voor het ontwerp van elektrische installaties en de keuze en plaatsing van materieel op plaatsen waar gas- of stofexplosiegevaar heerst.

Na het volgen van de training kent u de belangrijkste principes en weet u hoe u een elektrische installatie voor in een explosiegevaarlijke omgeving volgens NEN-EN-IEC 60079-14 ontwerpt en installeert. In de training wordt veel in groepjes met cases gewerkt.

Normen en richtlijnen
De ATEX productrichtlijn 94/9/EG, ook bekend als ATEX 95, beschrijft voorschriften voor apparaten (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen voor plaatsen ("zones") waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. Voor Nederland is deze richtlijn opgenomen in de Warenwet.

De ATEX bedrijfsrichtlijn 1992/92/EG, ook bekend als ATEX 137, beschrijft voor werkgevers de minimum veiligheidseisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Voor Nederland is deze richtlijn opgenomen in de ARBO wet- en regelgeving.

NEN-EN-IEC 60079:2008 (nl) bevat de specifieke eisen voor het ontwerp, de keuze en de plaatsing van elektrische installaties in explosiegevaarlijke omgevingen. Met de Wegwijzer Richtlijn Explosiegevaar kunt u de risico's van explosiegevaar inventariseren.

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier.

Programma

 • Kennismaking
 • Kortsluitanker motoren
 • Principe van intrinsieke veiligheid
 • Elektrische installaties in een explosiegevaarlijke omgeving
 • Frequentie geregelde aandrijvingen
 • Aarding en potentiaalvereffening m.b.t. intrinsieke veilige installaties

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.

Norm

NEN-EN-IEC 60079-14:2014 en

Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 580,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie