Training

ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie

ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie

Een dag van 9.00 tot 16.30 uur

Max. 20 deelnemers


 • 1 november 2016 - Rosmalen

Deze training is onderdeel van de leergang ATEX-richtlijnen. In de training leert u hoe om te gaan met explosiegevaar en u maakt kennis met de ATEX-richtlijnen die u helpen bij het beoordelen van materiaal.


Waardering Hobéon SKO-VK

Vanaf januari 2013 is aan deze leergang een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 3 punten (1 punt per module).
Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname dat u na afloop van de training ontvangt.

Resultaat

 • U kent de opbouw van de ATEX-poster
 • U kent de normen die van belang zijn bij het creëren van een explosieveilige omgeving
 • U weet wat ATEX 95 voor u betekent
 • U weet wat ATEX 137 voor u betekent
 • U heeft basiskennis van wat statische elektriciteit is en hoe u hiermee om moet gaan
 • U heeft basiskennis van de eisen die gesteld worden aan elektrische constructies en kunt u deze vertalen naar een veilige werkomgeving
 • U heeft inzicht in de gevaren en risico’s

Voor wie

Deze trainingsmodules zijn nuttig voor:

- Beheerders of eigenaren van arbeidsplaatsen en bedrijfsmiddelen met explosiegevaar, zoals veiligheidskundigen en arboverantwoordelijken
- Ontwerpers en medewerkers van technische (onderhouds-)diensten die verantwoordelijk zijn voor de elektrische installaties
- Inspecteurs
- Projectleiders, managers en veiligheidskundigen zonder technische achtergrond (module ‘introductie’).

Docenten

Hans Broekmeulen
Hans Broekmeulen is lid van de normcommissies CEN/TC 305 Ontplofbare atmosferen en NEC 31 Elektrisch materieel in verband met ontploffingsgevaar. En dagelijks met ATEX in de praktijk bezig.

Toelichting

Als ontwerper van materieel of beheerder van een arbeidsplaats of elektrisch materieel heeft u te maken met explosiegevaar. Om explosies te kunnen voorkomen, moet u weten hoe ze ontstaan. Zo is het belangrijk om te weten welke factoren leiden tot een gas- of stofexplosie. Hoe beoordeelt u materieel op veiligheid? Hoe voorkomt u elektrostatische oplading en vooral ook ontlading? Met kennis van dit soort zaken creëert u een explosieveilige omgeving en krijgt u een goedkeuring van de arbeidsinspecteur.

Na het volgen van deze eendaagse introductietraining weet u hoe u moet omgaan met explosiegevaar. U maakt kennis met de ATEX-richtlijnen die u helpen bij het beoordelen van materieel. U leert welke ontstekingsbronnen er zijn. Zo wordt elektrostatische ontlading uitgebreid behandeld. En u leert de belangrijkste constructievormen van elektrische materialen kennen en coderingen van materieel herkennen.

Normen en richtlijnen
De ATEX productrichtlijn 94/9/EG, ook bekend als ATEX 95, beschrijft voorschriften voor apparaten (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plaatsen ("zones") waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. Voor Nederland is deze richtlijn opgenomen in de Warenwet.

De ATEX bedrijfsrichtlijn 1992/92/EG, ook bekend als ATEX 137, beschrijft voor werkgevers de minimum veiligheidseisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Voor Voor Nederland is deze richtlijn opgenomen in de ARBO wet- en regelgeving.

Norm noodzakelijk?
Voor het volgen van deze module hoeft u geen norm mee te nemen.

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier.

Programma

 • Inleiding
 • Video stofexplosies
 • Karakteristieke grootheden
 • ATEX 95
 • ATEX 137
 • Ontsteekbronnen (Statische elektriciteit en case)
 • Elektrische constructies
 • Open vragen

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.
Leergang ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid

Deze module is onderdeel van de leergang 'ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid', die bestaat uit drie modules.
- ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: introductie
- ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: elektrische installaties
- ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid: onderhoud en inspectie van elektrische installaties en werken in explosiegevaarlijke gebieden


Combinatiekorting

Elke module kan apart of in combinatie met elkaar worden gevolgd. Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting.

Als u zich voor alle drie de modules opgeeft, betaalt u € 1.570,00.
U bespaart € 170,00!
Geeft u zich op voor twee van de drie modules, dan betaalt u € 1.070,00.
U bespaart € 90,00!Direct inschrijven

Norm

NPR 7910-2:2010 nl

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 2: Stofexplosiegevaar, gebaseerd op NE...

NPR 7910-2 geeft richtlijnen voor het bepalen van de gebieden waar - en de waarschijnlijkheid waarmee - een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn teneinde de aard en de afmetingen van de gevarenzones vast te kunnen stellen.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 580,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie