Training

Drukvaten volgens NEN-EN 13445-4 en NEN-EN 13445-5

Drukvaten volgens NEN-EN 13445-4 en NEN-EN 13445-5

Een dag van 09.30 tot 17.00 uur

Max. 20 deelnemers


Als u werkt met drukapparatuur heeft u te maken met de Richtlijn Drukapparatuur (Pressure Equipment Directive of PED). Deze beschrijft essentiële veiligheidseisen en uitgangspunten voor de fabrikant bij het ontwerpen en fabriceren van drukapparatuur. De eisen zijn globaal van opzet en worden in Europese normen verder uitgewerkt in NEN-EN 13445-1 tot en met 7. Deze norm is de beste manier om een ‘vermoeden van overeenstemming’ met de essentiële eisen van de PED te verkrijgen en daarmee CE-markering te mogen aanbrengen.

Na het volgen van de training weet u welke eisen NEN-EN 13445-4 en NEN-EN 13445-5 stelt ten aanzien van inspectie en testing, tijdens en na de fabricage.

Resultaat

 • U weet welke eisen NEN-EN 13445-4 stelt met betrekking tot fabricage
 • U kunt omgaan met uitbesteed werk en onderaanneming
 • U weet wat fabricagetoleranties zijn
 • U kent de eisen die de norm beschrijft op het gebied van lassen
 • U weet wat de norm zegt over vervormen
 • U kent de eisen die NEN-EN 13445-5 beschrijft ten aanzien van inspectie en testing, tijdens en na fabricage
 • U bent op de hoogte van de beproevingsmethoden die deel vijf beschrijft
 • U kent de eisen die worden gesteld aan onder andere technische documentatie en kalibratie


Docenten

Chris van den Berg
Chris van den Berg was lid van de normcommissie Drukapparatuur. Hij is werkzaam bij een van de partijen die de controlerende instanties vertegenwoordigt in de normcommissie Drukapparatuur. Zijn expertisegebied is constructie en inspectie van drukapparatuur.


Voor wie

De training is nuttig voor ontwerpers of ontwerpbeoordelaars van drukapparatuur, bedrijfsleiders van bedrijven die drukapparatuur vervaardigen, inspecteurs, auditors op het gebied van drukapparatuur en anderen die NEN-EN 13445 gaan gebruiken.

Toelichting

Als u werkt met drukapparatuur heeft u te maken met de Richtlijn Drukapparatuur (Pressure Equipment Directive of PED). Deze beschrijft essentiële veiligheidseisen en uitgangspunten voor de fabrikant bij het ontwerpen en fabriceren van drukapparatuur. De eisen zijn globaal van opzet en worden in Europese normen verder uitgewerkt in NEN-EN 13445-1 tot en met 7. Deze norm is de beste manier om een ‘vermoeden van overeenstemming’ met de essentiële eisen van de PED te verkrijgen en daarmee CE-markering te mogen aanbrengen.

Na het volgen van de training weet u welke eisen NEN-EN 13445-4 en NEN-EN 13445-5 stelt ten aanzien van inspectie en testing, tijdens en na de fabricage.

Normen en Richtlijnen
De NEN-EN 13445 specificeert de eisen voor ontwerp, constructie, keuring en beproeving van niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten en definieert termen en symbolen die van toepassing zijn op zulke drukvaten. De NEN-EN 13445 kent meerdere delen:

• NEN-EN 13445-1 (algemeen);
• NEN-EN 13445-2 (materialen);
• NEN-EN 13445-3 (ontwerp);
• NEN-EN 13445-4 (fabricage);
• NEN-EN 13445-5 (keuring en beproeving);
• NEN-EN 13445-6 (eisen modulair gietijzer);
• NPR-CR 13445-7 (gebruik conformiteitsprocedures)
• NEN-EN 13445-8 (eisen aluminium of aluminium legeringen)

Verder zijn veel gebruikte normen: NEN-EN 10052 (warmtebehandeling ijzer- en staalproducten); NEN-EN 10079 (definitie staalproducten) en NEN-EN 10168 (keuringsdocumenten).

U hoeft de norm niet mee te nemen naar de training.

Programma

 • NEN-EN- 13445-4
 • NEN-EN 13445-4 vervolg
 • Behandeling vragen
 • NEN-EN 13445-5
 • Case deel 4 en 5
 • Nabespreking
 • Behandeling vragen
 • Evaluatie en afsluiting

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere ctrainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.

Offerte aanvragen

Norm

NEN-EN 13445-4:2014 nl

Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten - Deel 4: Fabricage (Uitgave 1:2014) 

NEN-EN 13445-4 specificeert eisen voor de fabricage van niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten en hun delen, gemaakt van staal, inclusief hun verbindingen met delen die niet onder druk staan. Het specificeert eisen voor de naspeurbaarheid, to...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN 13445-5:2014 nl

Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten - Deel 5: Keuring en beproeving (Uitgave 1:2014)

NEN-EN 13445-5 specificeert de keuring en beproeving van afzonderlijke en in serie geproduceerde drukvaten gemaakt van staalsoorten in overeenstemming met EN 13445-2:2014. Speciale bepalingen voor cyclische bediening zijn gegeven in bijlage G van dit...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 695,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie