Training

ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk

ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk

Twee dagen van 09.30 tot 17.00 uur


 • 14-15 maart 2017 - Amsterdam
 • 9-10 mei 2017 - Utrecht
 • 3-4 oktober 2017 - Eindhoven
 • 21-22 november 2017 - Utrecht

U gaat binnen uw organisatie een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 invoeren. Wat komt daar allemaal bij kijken? In de interactieve training 'ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk' leert u alles wat u moet weten om een efficiënt milieumanagementsysteem op te zetten en in te voeren.

Training is onderdeel van de leergang Milieumanagement.

Resultaat

 • u kent de eisen die ISO 14001:2015 stelt aan een milieumanagementsysteem
 • u kunt een milieubeoordeling van uw organisatie uitvoeren
 • u kunt een milieumanagementsysteem opzetten en invoeren
 • u weet hoe u een planning opstelt voor het totale project
 • u weet waarmee u rekening moet houden bij interne audits en de directiebeoordeling
 • u weet hoe certificatie werkt

Voor wie

De training 'ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk' is nuttig milieu- of KAM-managers, -coördinatoren en -medewerkers die zich bezig gaan houden met het opzetten en invoeren van een milieumanagementsysteem, of een milieumanagementsysteem overnemen en moeten onderhouden.

Allerlei soorten organisaties streven in toenemende mate naar een goede en aantoonbare milieuprestatie door beheersing van de effecten van hun activiteiten, producten en diensten op het milieu in overeenstemming met hun milieubeleid en -doelstellingen. Zij doen dit binnen de context van steeds stringentere wetgeving, de ontwikkeling van financieel-economische beleidslijnen en andere maatregelen ter bevordering van milieubescherming, en de toenemende bezorgdheid die door belanghebbenden wordt geuit over milieuzaken en duurzame ontwikkeling.

De internationale norm ISO 14001 specificeert de eisen voor een milieumanagementsysteem die een organisatie in staat stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft en met informatie over belangrijke milieuaspecten. De norm is van toepassing op de milieuaspecten die de organisatie identificeert als aspecten die zij kan beheersen en aspecten die zij kan beïnvloeden. De norm stelt zelf geen specifieke criteria voor milieuprestaties.

Na afloop van de training 'ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk' heeft u niet alleen de kennis om het systeem op te zetten, maar weet u ook uw collega’s enthousiast te maken en het management te overtuigen. U kunt aangeven waarom maatregelen genomen (moeten) worden en wat dit betekent voor de organisatie. Ook heeft u zicht gekregen op de veranderingen die de HLS als basisstructuur van ISO 14001:2015 met zich meebrengt.


Leergang Milieumanagement

Deze module is onderdeel van de leergang 'Milieumanagement', die bestaat uit drie modules:
1. ISO 14001: Milieumanagement in de praktijk
2. ISO 31000: Risicomanagement in de praktijk
3. ISO 19011: Interne auditing
Meer informatie over de leergang Milieumanagement >>

Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, ontvangt u flinke korting welke kan oplopen tot maar liefst € 295,-.
Kijk hier hoeveel u kunt besparen!

Normen en richtlijnen
ISO 14001 specificeert eisen aan een milieumanagementsysteem. Een milieumanagementsysteem stelt organisaties in staat doelstellingen te ontwikkelen en implementeren op het gebied van milieu en duurzaamheid. De NEN-EN-ISO 14004 geeft de algemene richtlijnen voor de principes, systemen en ondersteunende technieken. Naast de normen is er ook ter ondersteuning de praktijkgids Werken met ISO 14001.

Norm noodzakelijk? Voor het volgen van deze training is het niet noodzakelijk dat u de norm meeneemt. De prijs voor de training is inclusief de praktijkgids 'Overstappen op ISO 14001 - De impact van de nieuwe norm'.

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven op het betreffende aanmeldingsformulier

Dag 1: Oriëntatie

 • Externe oriëntatie
  - Het belang van goed milieumanagement, basisprincipes
  - de norm voor milieumanagement, ISO 14001
 • Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001
  - Structuur en elementen van de norm
  - Eisen uit de norm en de vertaling naar de praktijk
 • Oefeningen
  - Opzetten van een milieuaspectenregister
  - Beoordeling van milieubeleidsverklaringen
  - Het uitvoeren van interne milieu-audits
 • Certificeren van milieumanagementsystemen
  - Certificatiestructuur voor ISO 14001 in Nederland
  - Overwegingen voor certificatie

Dag 2: Ontwikkeling en invoering milieumanagement

 • Oriëntatie binnen de organisatie- het toepassen van verandermanagement bij het invoeren van een milieumanagementsysteem
  - rollen veranderingsproces
 • Milieu-analyse
  Oefening: het uitvoeren van een sterkte/zwakte-analyse op milieugebied
 • Planning van milieumanagement
  - Doelstellingen en taakstellingen en een milieumanagementprogramma
  - Plan van aanpak voor de ontwikkeling en invoering van het milieumanagementsysteem
  Oefening: van milieu-analyse via milieubeleid naar milieumanagementprogramma
 • Ontwikkeling en invoering van het systeem
  - Milieubeleidsvorming en planning
  - Vastleggen en documenteren van het systeem
 • Consolideren en verbetering
 • Audits en management review
 • Voorbereiding op certificatie

Dick Hortensius
Is een internationale autoriteit voor normalisatie op het gebied van managementsystemen. Hij is secretaris van het ISO-secretariaat voor Environmental Auditing. De laatste jaren heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de ontwikkeling van de ISO-managementsysteemnormen. Ook nationaal is hij actief in projecten op het gebied van managementsystemen, zoals de herziening van NTA 8620 (veiligheidsmanagement), de ontwikkeling van NPR 9036 (MVO due diligence) en het opstellen van een certificatieschema voor ISO 55001 (assetmanagement).

Rob Ronday
Leidde gedurende acht jaar de business unit Managementsystemen bij KPMG en audit en implementeeert thans als zelfstandig specialist managementsystemen bij de grotere bedrijven en overheden.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere collega's met dezelfde opleidingsbehoefte? Of wilt u groepsgewijs kennis delen, laten aanvullen of opfrissen door een docent die naar u toe komt? Kies dan voor een bedrijfstraining. U kunt kiezen uit een standaard of maatwerk bedrijfstraining. Bij maatwerk stemmen we de inhoud af op uw organisatie.

Altijd staan uw leerwensen centraal. In een persoonlijk intakegesprek nemen we de tijd om de wensen van uw organisatie in kaart te brengen. In geval van maatwerk zal de docent het programma met u bepalen. U bepaalt waar we de bedrijfstraining uitvoeren. Dit kan bij u op kantoor of op een inspirerende buitenlocatie. Na afloop beschikken uw medewerkers over concrete handvatten voor de juiste normtoepassing.


Eerder door u bekeken

Inschrijven

Tweedaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw)

De leergang Milieumanagement volgen?
Inschrijven voor meerdere modules >>
985,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie