Training

ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk

ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk

Twee dagen van 09.30 tot 16.30 uur


   Deze training wordt gegeven i.s.m. KWA bedrijfsadviseurs


 • 31 januari 2017 - (+ 14 februari 2017) - Utrecht
 • 19 april 2017 - (+ 3 mei 2017) - Delft

ISO 45001 en OHSAS 18001 bevatten eisen voor een arbomanagementsysteem waarmee een organisatie haar arborisico’s kan beheersen en prestaties kan verbeteren. Deze training helpt u met inrichten van het arbomanagementsysteem.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van ISO/DIS 45001 (bij trainingsmateriaal inbegrepen) waardoor u beschikt over de laatste inzichten voor een goed arbomanagementsysteem.

De training 'ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk' is onderdeel van de leergang Arbomanagement

Resultaat

 • u heeft inzicht in relevante Arbo-aspecten (Arbowet, richtlijnen, normen)
 • u kent de eisen die OHSAS 18001 stelt en kunt u die vertalen naar uw organisatie
  • u kunt het OHSAS 18001-managementsysteem inrichten vanuit geformuleerde deliverables
 • u kent ISO/DIS 45001 en de vernieuwende inzichten voor een goed arbomanagementsysteem
 • u kunt een praktisch en volledig managementsysteem inrichten vanuit geformuleerde deliverables
 • u weet waarmee u rekening moet houden bij interne audits en de directiebeoordeling
 • u weet hoe certificatie in zijn werk gaat

Voor wie

De training 'ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk' is nuttig voor medewerkers van veiligheids- of KAM-afdelingen, maar ook voor overige medewerkers zoals hoofd technische dienst, bedrijfsleider, plantmanager en veiligheidskundige.

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor hun medewerkers. Als arbodeskundige staat u dan ook voor de taak alle arbo-risico’s op de werkplek te beperken en te beheersen. De norm OHSAS 18001 kan u hierbij helpen. OHSAS 18001 bevat eisen voor een arbomanagementsysteem waarmee een organisatie de arbo-risico's kan beheersen en de prestaties van de organisatie kan verbeteren.

Na deze tweedaagse training heeft u een breed overzicht van alle OHSAS 18001- en ISO 45001-aspecten die van belang zijn voor het inrichten van een arbomanagementsysteem dat gedragen wordt door de gehele organisatie. Tussen de trainingsdagen in krijgen de deelnemers een opdracht ('huiswerk') mee om binnen het eigen bedrijf aan te werken.

Laatste ontwikkelingen
Tijdens de training wordt ook ingegaan op de herziening/transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001. De norm voor arbomanagementsystemen wordt daarmee formeel een ISO-norm. En zal ook gaan aansluiten bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen te combineren.

Momenteel is ISO/DIS 45001 gepubliceerd, publicatie van ISO 45001 wordt verwacht in 2017.


Leergang Arbomanagement

Deze module is onderdeel van de leergang 'Arbomanagement', die bestaat uit vier modules:
1. ISO 45001: Arbomanagement in de praktijk
2. ISO 31000: Risicomanagement in de praktijk
3. ISO 19011: Interne auditing
Meer informatie over de leergang Arbomanagement >>

Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, ontvangt u flinke korting welke kan oplopen tot maar liefst € 295,-.
Kijk hier hoeveel u kunt besparen!

Normen en richtlijnen
Norm noodzakelijk
Voor het volgen van deze training is het niet noodzakelijk dat u de norm meeneemt naar de training. ISO/DIS 45001 is bij het cursusmateriaal inbegrepen.

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier.

Programma - dag 1 (Plan & do)

 • Relatie Arbowetgeving en OHSAS 18001, andere arbozorgsystemen
 • Bespreken en bepalen van deliverables (Plan & Do)
 • Inzicht in activiteiten per deliverable
 • - Bepalen scope, inventarisatieprocessen en aspecten
 • - Bepalen en beoordelen verplichtingen
 • - Verplichtingen vertalen naar borgingsmatrix
 • - Actieve aansturing
 • - Opstellen en implementeren van (gedragen) procedures en werkinstructies
 • Huiswerkopdracht

Programma - dag 2 (Check en Act en (interne) audit)

 • Bespreken huiswerkopdracht
 • Bespreken en bepalen van deliverables (Check & Act)
 • Inzicht in activiteiten per deliverables
 • - Monitoring, controleren en verifiëren
 • - Beoordelen en besluiten over veranderen / bijsturen
 • (Interne) audit

Jildou de Jong
Als adviseur Arbo en Veiligheid / Hoger Veiligheidskundige is Jildou gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Ze biedt ondersteuning aan bedrijven als KAM- (of QHSE-)coördinator/KAM-medewerker in projecten, of op tijdelijke basis binnen bedrijven. Jildou is VCA- en IPAF-trainer (veilig werken met hoogwerkers) en begeleid het opzetten en hercertificeren van VCA-systemen. Als DLP’er verzorgt ze de veiligheidskundige begeleiding van werkzaamheden met verontreinigde grond en/of waterbodem volgens de CROW 132.

Pim Verhulst
Als adviseur Arbo en Veiligheid (HVK) adviseert Pim bedrijven om hun bedrijfsvoering op het gebied van veiligheid en gezondheid op een praktische manier te verbeteren. Hij heeft veel ervaring in de procesindustrie als onder meer Chef van de Wacht (continudienst) en teamleider van een KAM-afdeling.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere ctrainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de 'reguliere' training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Eerder door u bekeken

Inschrijven

Tweedaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 985,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie