Training

ISO 55000: de norm verklaard

Een dag van 09.00 tot 16.30 uur


   Deze training wordt gegeven i.s.m. ZAAM


 • 20 december 2016 - Delft
 • 21 juni 2017 - Delft

Met de training 'ISO 55000: de norm verklaard' maakt u kennis met assetmanagement en ISO 55000. U krijgt een helder beeld van de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. U leert over de verschillende elementen van assetmanagement en de belangrijkste verschillen tussen ISO 55000 en PAS 55. Ook de relatie van ISO 55001 met andere managementsysteemnormen, zoals ISO 9001, komen aan bod.

Resultaat

 • u heeft inzicht in de toepassingsmogelijkheden van ISO 55000
 • u kunt beoordelen of en in welke mate deze richtlijn van toegevoegde waarde is voor uw organisatie
 • u heeft inzicht in de opbouw van ISO 55000
 • u heeft inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen ISO 55000 en de PAS 55
 • u heeft inzicht in hoe ISO 55000 zich verhoudt tot andere managementsystemen


Voor wie

De introductietraining 'ISO 55000: de norm verklaard' is uitermate geschikt voor iedereen die invloed heeft op het managen van assets: de asseteigenaar, (plant)manager, beheerder, onderhouder, ontwerper, contractor, toeleverancier, etc.. Kortom degenen die betrokken zijn bij de beslissingen gedurende de levenscyclus van kritische kapitaalgoederen binnen de sectoren: Infra, Industrie, Energie, Opslag, Overheid, Maritiem en andere branches waarin men kritische kapitaalgoederen dient te beheren.

Assetmanagement in ontwikkeling
Momenteel zijn veel afdelingen Asset Management en Maintenance Management in ontwikkeling om het beheer van assets verder te professionaliseren / optimaliseren. Zo ook de ontwikkeling op het gebied van assetmanagementsystemen. De PAS 55 is een richtlijn die al een aantal jaar goede ondersteuning biedt. Met de komst van ISO 55000 zien we dat steeds meer bedrijven zich oriënteren op een assetmanagementsysteem en de norm.

Tijdens de training 'ISO 55000: de norm verklaard' gaat u actief en interactief met andere deelnemers (of vakgenoten) op zoek naar de toegevoegde waarde die dit systeem kan bieden om de uitdagingen aan te gaan, die er binnen de bedrijven spelen.
Ook contractors / servicepartijen krijgen een goed beeld hoe de richtlijn kan ondersteunen in het optimaal uitbouwen van hun relatie met de asset owners.

Alle onderwerpen uit ISO 55000 komen in deze training aan bod, echter niet door alle paragrafen één voor één te doorgronden. Het accent ligt er vooral op om de context goed te begrijpen, de relatie te leggen tussen de verschillende onderdelen en met de uitdagingen en organisatiestructuur.

Er zijn al meer dan 150 deelnemers voorgegaan in deze open training. En iedere keer weer horen we dat de aanpak als zeer prettig wordt ervaren. Vooral de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de deelnemers wordt zeer op prijs gesteld.

Normen en richtlijnen
De ISO 55000-serie voor assetmanagement geeft eigenaren van kapitaalgoederen een instrument in handen om hun ‘assets’ op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders.

Programma

 • Introductie assetmanagement
 • Inhoud van ISO 55000
 • Samenhang tussen elementen van assetmanagement
 • Verschil tussen ISO 55000 en PAS 55
 • Relatie met andere managementsystemen
 • Toegevoegde waarde voor de eigen organisatie
 • Impact en draagvlak

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de 'reguliere' training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 495,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie