Training

Leidingwaterinstallaties: Opstellen en uitvoeren Beheerpakket A

Een dag van 09.30 tot 16.30 uur


 • 23 maart 2017 - Utrecht
 • 28 juni 2017 - Delft
 • 16 november 2017 - Utrecht

Na deze praktijkgerichte training weet u hoe een beheerpakket A voor een installatie moet worden opgesteld en nageleefd. De trainining baseert zich uiteraard op de recente editie van de norm NEN 1006 en de Waterwerkbladen, zodat u ook het relevante theoretische kader meekrijgt.

Eigenaren en beheerders van bepaalde risicovolle drinkwaterinstallaties zijn verplicht een aantal aanvullende beheertaken uit te voeren, zo geldt voor grote c.q. uitgebreide installaties dat beheerpakket A verplicht is. Dit volgt uit wet- en regelgeving. De inhoudelijke kant is vastgelegd in NEN 1006 en de Waterwerkbladen.

Er is veel onbekendheid en onduidelijkheid bij eigenaren, beheerders, adviseurs en installatiebedrijven hoe aan de zorgplicht in overeenstemming met de Drinkwaterwet voldaan moet worden. Bij welke grootte van de watermeter is beheerpakket A verplicht?
Drinkwaterbedrijven voeren controles uit en eisen van gebouweigenaren en beheerders dat zij binnen 3 maanden aantoonbaar moeten voldoen aan de gestelde eisen. Wat betekent dit? Vallen zij onder beheerpakket A? Wat moet de eigenaar, of beheerder dan regelen? Welke partijen kunnen ze inschakelen? Tijdens de training krijgt u uiteraard antwoord op deze vragen.

Voor wie

 • Eigenaren, exploitanten en beheerders van installaties waar op het hebben en naleven van beheerpakket A wordt gecontroleerd door drinkwaterbedrijven;
 • Adviesbedrijven die beheerpakket A opstellen;
 • Installatiebedrijven welke beheerpakket A opstellen en/of beheermaatregelen uitvoeren en registreren.

Voorkennis
Het hebben van leidingwaterinstallaties in uw werkpakket. Dit kan zijn onder supervisie, maar ook ontwerpen, aanleggen en het uitvoeren van beheersmaatregelen. Kennis op niveau 4 en ervaring op het vakgebied wordt aanbevolen.

Resultaat

 • Weet u waarom beheer van leidingwaterinstallaties noodzakelijk is en welke wet en regelgeving van toepassing is;
 • Weet u hoe drinkwaterbedrijven op beheerpakket A controleren;
 • Weet u welke installaties wel / niet onder beheerpakket A vallen;
 • Kent u en begrijpt de inhoud van beheerpakket A;
 • Kunt u zelf een beheerpakket A opstellen;
 • Weet u hoe de beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd
 • Kunt u uitgevoerde beheermaatregelen registreren

Programma

Programma volgt

Toelichting

NEN 1006: Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties

NEN 1006 geeft de minimale eisen en voorwaarden waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen. De norm omvat het ontwerp, de aanleg en het gebruik van de installatie in een perceel inclusief bijbehorende grond.

Voor het volgen van deze NEN 1006 training hoeft u de norm niet mee te nemen.

Wilt u de normen met 15% korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven op het betreffende aanmeldingsformulier.

Docenten

Eric van der Blom
Eric van der Blom is beleidsmedewerker sanitaire technieken bij Uneto VNI en
lid van de normcommissie “Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties”. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van NEN 1006 en de EN 806 (de Europese NEN 1006).
Hij is opdrachtgever en voorzitter van ISSO-publicaties op sanitair gebied, voorzitter van de Expertgroep Sanitaire technieken van TVVL, en houdt zich bezig met kwaliteitsborging (Kiwa C&K en wet- en regelgeving op sanitair gebied.

Als docent is hij betrokken bij de Avans+ opleiding ‘Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W). Daarnaast geeft hij ruim 10 jaar presentaties’ op het gebied van NEN 1006, Water werkbladen, ISSO-publicaties, TVVL-voorstudies sanitaire technieken en riolering.


Oeds Kuipers
Oeds Kuipers heeft vanuit zijn rol als inspecteur bii een drinkwaterbedrijf ruim 20 jaar ervaring opgedaan met drinkwaterveiligheid. Sinds 2007 heeft hij zijn eigen bedrijf, Kuipers Drinkwater Security B.V. en adviseert en begeleidt hij organisaties bij nieuwbouw en renovatieprojecten ten aanzien van drinkwaterveiligheid en legionellapreventie.

Aangezien het Oeds tijdens zijn loopbaan als inspecteur opviel dat kennis op het gebied van drinkwaterveiligheid te kort schoot, besteedt hij sindsdien veel tijd en energie aan opleidingen en trainingen. Hij werkt zodoende ook als docent met veel enthousiasme voor NEN, Kiwa, ISSO en Wateropleidingen en ontwikkelt daarnaast ook kennismateriaal.

Kies voor een bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere ctrainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de 'reguliere' training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.
Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw)
625,-

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie