Training

NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging

NEN 1006: Drinkwaterwetgeving en terugstroombeveiliging

Een dag (09.30 tot 16.30 uur)

Certificaat van deelname


 • 16 februari 2017 - Apeldoorn
 • 24 mei 2017 - Apeldoorn

Deze training wordt samen met KIWA gegeven en zoomt in op de strenge gezondheids- en veiligheidseisen waar leidingwaterinstallaties aan moeten voldoen. U leert alles over relevante wet- en regelgeving (o.a. Drinkwaterwetgeving) en terugstroombeveiligingen. Maar ook het uitvoeren en beoordelen van controles komt uitgebreid naar voren. Naast theorie en toelichting staat ook de praktijk in deze training centraal.


Voorkennis

Voor de training is geen directe voorkennis vereist. Wel is het goed als u gevoel heeft voor de relevante wet- en regelgeving, en meer praktisch bent ingesteld zoals het zelf uitvoeren van de werkzaamheden of controle op uitvoering.


Resultaat

 • U weet als eigenaar van de installatie wat de relevante wet- en regelgeving is
 • U kent de opbouw van de wet- en regelgeving
 • U weet hoe de controle door het drinkwaterbedrijf en Inspectie Leefomgeving en Transport werkt
 • U weet hoe de eigenaar (aantoonbaar) aan goed beheer van de terugstroombeveiligingen kan voldoen
 • U kunt aangeven of de controle op een juiste manier is uitgevoerd
 • U weet welke terugstroombeveiligingen er zijn en hoe deze werken
 • U kent de bepalingsmethode van de juiste terugstroombeveiliging in een bepaalde situatie
 • U kunt terugstroombeveiligingen op een juiste wijze controleren

Voor wie

Deze training is nuttig voor medewerkers van gebouweigenaren, zoals gebouwverantwoordelijken en medewerkers die beheerstaken (laten) uitvoeren. En voor personeel (voorbereiding en uitvoering) van bedrijven, die ontwerp, aanleg en/of beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties uitvoeren.

Toelichting

Zowel in de Bouw- als de Drinkwaterwetgeving zijn eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid voor leidingwaterinstallaties vastgelegd. De eigenaar van de installatie is hiervoor verantwoordelijk. Apparaten die op de installatie worden aangesloten moeten zijn voorzien van een terugstroombeveiliging die het risico van terugstroming van een vloeistof uit het apparaat voldoende afdekt. Er zijn vele soorten terugstroombeveiligingen.

Uit controles blijkt dat deze vaak niet juist is of geheel ontbreekt en dat de eigenaar geen overzicht heeft van de aangesloten toestellen, laat staan dat deze jaarlijks worden gecontroleerd. Drinkwaterbedrijven gaan eigenaren van installaties met een grote watermeter (= groter dan Q3 10 / Qn 6) controleren op het uitvoeren van beheerspakket A. Wanneer zij dit niet (volledig) uitvoeren, wordt na enkele maanden een hercontrole uitgevoerd. Bij het niet voldoen, kan het dossier aan Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) worden overgedragen.

Beheerspakket A is vastgelegd in Waterwerkblad WB 1.4 G. De controle die de drinkwaterbedrijven uitvoeren is vastgelegd in Inspectierichtlijn 2012. U leert in deze training alles over de wet- en regelgeving op dit gebied. Ook wordt er aandacht besteed aan controles en leert u zelf deze controles uit te voeren.

Normen en richtlijnen
- NEN 1006 geeft algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties
(AVWI-2002)
- NEN-EN 1717, vertaald in Waterwerkblad WB 3.8
- WB 1.4 G
- Inspectierichtlijn 2012
- ISSO 55.5
- KOMO BRL 6000-08 C

Norm noodzakelijk
Voor het volgen is het niet noodzakelijk dat u de norm meeneemt naar de training.

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier.

De training is verdeeld in een halve dag theoriegedeelte en een halve dag praktijkgedeelte.

Theorie

 • Wet- en regelgeving
 • (gezondheids)risico’s drinkwater
 • Controle door instanties en maatregelen
 • Waterwerkblad WB 3.8 ‘Beveiliging (gevaarlijke) toestellen’
 • Waterwerkblad WB 1.4G ‘Beheer van leidingwaterinstallaties’
 • Werking van de diverse terugstroombeveiligingen
 • Welke beveiliging hoort bij welke drinkwater- en warmtapwaterinstallatie; analysemethode volgens NEN-EN 1717

Praktijk

 • Deelnemers moeten toezien en waarop zij moeten letten hoe gespecialiseerde bedrijven / -installatiebedrijven de controles uitvoeren;
 • Deelnemers bekijken hoe de controle uitgevoerd moet worden (a.d.h.v. filmmateriaal)
 • Deelnemers moeten op locatie terugstroombeveiligingen op de juiste wijze controleren.

Eric van der Blom
Eric van der Blom is beleidsmedewerker sanitaire technieken bij Uneto VNI en
lid van de normcommissie “Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties”. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van NEN 1006 en de EN 806 (de Europese NEN 1006).
Verder is hij opdrachtgever en voorzitter van ISSO-publicaties op sanitair gebied, voorzitter van de Expertgroep Sanitaire technieken van TVVL, en houdt zich daarnaast bezig met kwaliteitsborging (Kiwa C&K) en wet- en regelgeving op sanitair gebied.

Als docent is hij betrokken bij de Avans+ opleiding ‘Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties (HIT-W), daarnaast geeft hij ruim 10 jaar presentaties’ op het gebied van NEN 1006, Water werkbladen, ISSO-publicaties, TVVL-voorstudies sanitaire technieken en riolering.


Oeds Kuipers
Oeds Kuipers heeft vanuit zijn rol als inspecteur bii een drinkwaterbedrijf ruim 20 jaar ervaring opgedaan met drinkwaterveiligheid. Sinds 2007 heeft hij zijn eigen bedrijf, Kuipers Drinkwater Security B.V. en adviseert en begeleidt hij organisaties bij nieuwbouw en renovatieprojecten ten aanzien van drinkwaterveiligheid en legionellapreventie.

Aangezien het Oeds tijdens zijn loopbaan als inspecteur opviel dat kennis op het gebied van drinkwaterveiligheid te kort schoot, besteedt hij sindsdien veel tijd en energie aan opleidingen en trainingen. Hij werkt zodoende ook als docent met veel enthousiasme voor NEN, Kiwa, ISSO en Wateropleidingen en ontwikkelt daarnaast ook kennismateriaal.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? Dan is een bedrijfstraining van NEN een optie die u zeker moet overwegen.
Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Ook kunt u delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang. Dit allemaal bij u op locatie.


Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de 'reguliere' training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar én wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.

Offerte aanvragen

Klant aan het woord

Essentieel om op de hoogte te zijn van NEN 1006

Ben Verheijen, controleur drinkwaterinstallaties bij Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), volgde de training ‘Wijzigingen NEN 1006 en Ontwikkelingen leidingwaterinstallaties’. Hij is nu weer helemaal op de hoogte van de nieuwste norm. “Dat is ook nodig, want NEN 1006 is onze bijbel”.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 580,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie