Training

NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek

MODULE 1


Een dag van 9.30 tot 17.00 uur


 • 3 november 2016 - Eindhoven
 • 28 maart 2017 - Utrecht
 • 1 november 2017 - Utrecht

Tijdens deze training wordt duidelijk gemaakt op welke gebieden NEN 2767-4 voor conditiemeting infrastructuur wordt toegepast en hoe de methodiek (uit NEN 2767-1) werkt.

Deze training is voor iedereen die kennis wil maken met conditiemeting voor infrastructuur. De achtergrond, opbouw en methodiek worden behandeld. Het verband tussen conditiemeting en risicobeoordeling wordt toegelicht en alle facetten worden besproken, waarbij in het onderhoudsproces de norm een rol speelt.

Deze training is onderdeel van de Leergang Conditiemeting infrastructuur.

Voor wie

Deze training is onder andere bestemd voor beheerders en eigenaren van infrastructureel vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, inspecteurs en adviseurs en managers c.q. medewerkers van toeleveranciers (aannemers).

Hij is ook geschikt voor personen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop/aanbesteding van inspectiewerk ten behoeve van meerjarenonderhoudsplannen of prestatiecontracten onderhoud op basis van NEN 2767-4.

Deze training (module 1) dient als uitgangspunt voor het volgen van de training ‘NEN 2767: Conditimeting infrastructuur, van theorie naar praktijk’ (module 2).

Voorkennis

We adviseren u ten zeerste om vooraf de inhoud van NEN 2767-4 te bestuderen.

Resultaat

 • u kent de indeling van NEN 2767-4
 • u heeft inzicht in het toepassingsgebied van NEN 2767-4
 • u weet op welke wijze NEN 2767-4 juist kan worden toegepast
 • u begrijpt de methodiek om tot een conditiescore van een bouw- en/of installatiedeel te komen
 • u kunt de risicoaspecten van de geconstateerde gebreken bepalen
 • u begrijpt hoe een meerjaren onderhoudsplan volgens NEN 2767-4 is opgezet
 • u heeft inzicht in aanvullende eisen die bij prestatiecontracten van belang zijn


Leergang Conditiemeting infrastructuur

Deze module is onderdeel van de 'Leergang Conditiemeting van infrastructuur'.

Toelichting

Leergang
Deze module is onderdeel van de 'Leergang Conditiemeting van infrastructuur'

Normen
• NEN 2767-1 Conditiemeting - Deel 1: Methodiek

• NEN 2767-4 Webapplicatie Conditiemeting Infrastructuur - optioneel: aangevuld met NPR 4768 Foto- en definitiedatabase Conditiemeting Infrastructuur Definities en foto's van decompositie en gebreken

Wilt u de normen met 15% korting ontvangen? U kunt dit aangeven op het betreffende aanmeldingsformulier.

Programma

Deel 1: Kennismaking en Inleiding
• Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
• Doelstellingen van de training
• Wat is Conditiemeting?
• Waarom wordt conditiemeting toegepast?
• Specifieke disciplines (Civiel, E&W)
• Wat wel/Niet opgenomen in NEN2767-4?
• Wat houdt NPR 4768 in
• Hoe werkt de NEN-commissie


Deel 2: Methodiek NEN 2767-4
• Basis principes van NEN-Decompositie
• Factoren van Conditiemeting
• De Conditiematrix
• Conditiebepaling bij meerdere gebreken
• Aggregatie van conditiescores van laag tot hoog niveau (optioneel - nog niet genormeerd)
• Conditiescore en Restlevensduur
• Verschil tussen Conditiescore en Verzorgingscore
• Voorbeelden


Deel 3: Analyseren van Risico’s
• Waarom risico’s analyseren
• Verschil tussen Conditiescore en Risicoscore
• Basisprincipes van risicoanalyses
• Oorzaak en gevolg van gebreken
• Van Risico’s tot prioriteitstelling
• Van Risico tot beheersmaatregelen
• Conditie en Risicoscores na onderhoud
• Voorbeelden


Deel 4: Asset management en Beheer & Onderhoud plan
• Hoe loopt het proces?
• Kwaliteitsborging van het proces
• Conditiemeting en prestatie-eisen
• Vast, dagelijks en variabel onderhoud
• Omgaan met kosten
• Het opstellen van B&O plan
• Voorbeelden
• Discussie

Docenten

Ziv Amit
Ir. Ziv Amit is senior consultant Divisie Mobiliteit bij ARCADIS. Ook is hij lid van de normcommissie Conditiemeting van infrastructuur (NEN 2767-4) en heeft al meer dan 15 jaar ervaring in beheer en onderhoud van infrastructuur. De laatste jaren is hij actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse inspectie methodieken en advisering van groot infrastructurele eigenaren.

Loek Koek
Als adviseur en inspecteur NEN 2767 conditiemeting adviseert en ondersteunt Loek Koek op het gebied van onderhoudsmanagement en asset management. Hij heeft zich o.a. gespecialiseerd in NEN 2767, conditiemeting en systeemdenken. Loek is tevens lid van de normcommissie NEN 2767-4 (infra) Registratie/inspectiemethode voor conditiebepaling bedrijfsmiddelen.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw)

Leergang Conditiemeting Infrastructuur volgen? Inschrijven voor meerdere modules
580,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie