Training

NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning

NEN 3140: Installatie- /werkverantwoordelijke laagspanning

Een dag van 9.30 tot 16.30 uur

Max. 20 deelnemers


 • 1 februari 2017 - Eindhoven
 • 6 april 2017 - Utrecht

Als installatie- of werkverantwoordelijke moet u de wetgeving en normen kennen. Na deze training weet u hoe een installatie opgebouwd is, wat de functionaliteit is en hoe u ervoor zorgt dat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Resultaat

 • U kent de wet- en regelgeving
 • U weet wat de taken en bevoegdheden zijn van alle betrokkenen volgens NEN 3140
 • U weet hoe u risico’s beperkt met veiligheidsmaatregelen, procedures, werkinstructies en beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • U weet hoe u instructies en toezicht regelt
 • U weet hoe u moet beschermen tegen de risico’s van gevaar bij aanraking, overbelasting en vlambogen bij kortsluiting
 • U weet hoe u zorgt voor het beheer en veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie

Voor wie

Deze training is nuttig voor (aankomende) installatie- en werkverantwoordelijken laagspanning.

Voorkennis

Voor het volgen van deze training dient u te beschikken over ten minste een middelbaar elektrotechnisch niveau verkregen door opleiding en/of ervaring (WEB-niveau 4)

Als installatie- of werkverantwoordelijke moet u de wetgeving en normen kennen. U moet weten hoe een installatie opgebouwd is en wat de functionaliteit is. En niet te vergeten hoe u ervoor zorgt dat de veiligheidbij het werken met installaties gewaarborgd blijft.

De installatieverantwoordelijke draagt zorg voor het beheer van de gehele installatie, van elektrotechnische en bedieningswerkzaamheden tot inspecties, modificaties en onderhoud. De werkverantwoordelijke geeft leiding aan het uitvoerend personeel en stelt procedures en instructies op voor een veilige bedrijfsvoering. Bovendien ziet hij erop toe dat deze ook daadwerkelijk worden gevolgd.

Na het volgen van deze eendaagse training weet u hoe u NEN 3140 toepast bij uw werkzaamheden.

Normen en richtlijnen
NEN 3140 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering nabij, aan of met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. De norm bevat richtlijnen rondom de taken en verantwoordelijkheden voor de mensen die ermee werken. En de norm stelt onder meer eisen aan werkzaamheden als onderhoud, gebruik, inspectie en beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. verschenen. In de praktijkgids 'Laagspanningsinstallaties - werken met NEN 3140' wordt NEN 3140 uitgebreid toegelicht.

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier.

Werken met NEN 3140: altijd up-to-date en overal beschikbaar (24/7)

Werken met NEN 3140 is een online platform waarop altijd de laatste NEN 3140 staat, naast andere relevante content, zoals de praktijkgids ‘Werken met laagspanningsinstallaties’. Daarnaast biedt Werken met NEN 3140 allerlei handige functionaliteiten. Zo kunt u niet alleen snel zoeken, maar ook notities, bookmarks en eigen documenten toevoegen in een online werkboek. Verder zijn er een aantal eenvoudige rekentools die u kunnen helpen bij uw werkzaamheden.

 • Introductie
  • Drieluik Organisatie – Mens – Installatie
  • Ongevallen, oorzaken en gevolgen
  • Wettelijke eisen voor werkgevers en werknemers
  • Opbouw van de norm NEN 3140
 • Drieluik Organisatie – Mens – Installatie: Organisatie
  • Taken en verantwoordelijkheden van een IV en een WV
  • Aanwijzingsstructuur en hiërarchie NEN 3140
  • Taken en verantwoordelijkheden van een VP en een VOP
 • Drieluik Organisatie – Mens – Installatie: Mens
  • Opleiding en ervaring
  • Voorlichting, onderricht, periodieke instructie
  • Aanwijzingen binnen en buiten de eigen organisatie
  • Persoonscertificatie
  • Standaard bedrijfsvoeringprocedures
  • Toezicht
  • Werkprocedures, onderhoudsprocedures en PBM
 • Drieluik Organisatie – Mens – Installatie: Installatie
  • Inspectie van de installatie
  • Inspectie van de arbeidsmiddelen

Pouw Jongbloed
Pouw Jongbloed is lid van de:
- Technische Commissie NEN 1010; van NEC 623 (de commissie die zich bezighoudt met NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840)
- Werkgroep NEN 1010 medische ruimten; van NEC 31 (elektrisch materieel ATEX)
- NEC 17B (de commissie die zich bezighoudt met normen voor paneelbouw (zoals de NEN-EN-IEC 60947-serie en NEN-EN-IEC 61439-serie).

Verder is hij bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) en voorzitter van NEC 44 (NEN-EN-IEC 60204-1 “Elektrische uitrusting van machines”). Daarnaast geeft hij al tientallen jaren trainingen en advies op het gebied van elektrotechniek en machineveiligheid.


Richard Groenewegen
Dhr. Ing. R. Groenewegen is al bijna 30 jaar actief in de elektrotechniek. In zijn loopbaan werkte hij eerst bij enkele grote installatiebedrijven en een gerenommeerd ingenieursbureau. Sinds 20 jaar is hij directeur van een inspectiebedrijf en een opleidingenbedrijf. Hij heeft daardoor een ruime praktijkervaring met werksituaties in laagspannings- en hoogspanningsinstallaties. Hij is sinds 1996 lid van de normcommissie NEC 623 (NEN 3140 en NEN 3840) en geeft al bijna 20 jaar cursussen over laagspanningsveiligheid en hoogspanningsveiligheid. Naast zijn reguliere taken schrijft hij regelmatig boeken en artikelen in vakbladen over deze onderwerpen.

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Klant aan het woord

Veilig omgaan met elektrische installaties in recreatiegebouwen

Accres beheert en exploiteert zo’n 80 maatschappelijke voorzieningen in en rondom Apeldoorn en Almelo. Denk aan zwembaden, sporthallen en kinderboerderijen. “Zorgvuldig omgaan met elektrische installaties in deze gebouwen is van groot belang voor de veiligheid. Met NEN 3140 creëren we hiervoor de voorwaarden”, zegt Hans Koomen, Technisch Beheerder Vastgoed bij Accres.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 580,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie