Training

NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen

NEN 3655 - Veiligheidsbeheerssysteem voor buisleidingsystemen gevaarlijke stoffen

NEN 3655 vervangt NTA 8000.
Wat zijn de gevolgen voor u met het verplicht worden van Besluit externe Veiligheid Buisleidingen

Hele dag 09.30 tot 17.00 uur

Met certificaat van deelname


  • 30 maart 2017 - Utrecht

Met het van kracht worden van het Besluit externe veiligheid buisleidingen is een wettelijk kader geschapen waardoor bedrijven de wettelijke plicht hebben om technisch en organisatorisch alles in het werk te stellen om lekkages en ongevallen te voorkomen. Dit met het oog op de veiligheid en gezondheid van mens en milieu. Met NEN 3655 kan invulling worden gegeven aan deze plicht.

Na de training

  • weet u hoe NEN 3655 past in de NEN 3650 normenserie
  • kent u de belangrijkste verschillen tussen NTA 8000 en NEN 3655
  • kent u de relatie tussen NEN 3655 en de wet- en regelgeving
  • weet u hoe een risicomanagementsysteem opgezet kan worden (o.a. risicobeleid, organisatorische inbedding en directiebeoordeling)
  • kunt u een Risico Assessment uitvoeren (BowTie methode)


Voor wie

Voor iedereen die te maken heeft met buisleidingen en in aanraking komt met risicomanagement voor buisleidingen. U bent bijvoorbeeld leidingeigenaar, leidingbeheerder, inspecteur of adviseur.


Voorkennis

Voor het volgen van de training is het noodzakelijk dat u NEN 3655:2015 in uw bezit heeft.

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan de training krijgt u 15% korting op NEN 3655. U kunt aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier dat u de norm wilt bestellen.

Programma

09:30 - 09:45 Opening, kennismaking, doelen v/d training en programma
09:45 - 10:30 Inleiding, inpassing in de NEN3650-serie, toepassingsgebied
Structuur NEN3655 en veranderingen t.o.v. NTA8000
PIMS en VBS: procedures, activiteiten, registraties. Algemeen
10:30 - 10:45 Koffie/theepauze
10:45 - 11:00 Vereiste procedures, activiteiten, registraties. Vervolg
11:00 - 11:20 Workshop 1: oefening m.b.t. vereiste procedures
11:20 - 12:10 VBS: inhoud en vereisten
12:10 - 12:30 Workshop 2: oefening m.b.t. VBS-RI&E
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:50 PIMS: inhoud en vereisten
14:50 - 15:10 Workshop 3: oefening m.b.t. VBS en PIMS
15:10 - 15:25 Koffie/theepauze
15:25 - 16:00 PIMS: inhoud en vereisten, vervolg
16:00 - 16:15 Aandachtpunten
16:15 - 16:30 Evaluatie en vragen/bespreking

Docent

Kees Theune


Uw docent heeft veel ervaring binnen het werkterrein buisleidingsystemen.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt.

Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Eerder door u bekeken

Inschrijven

09.30 tot 17.00 uur (incl. cursusmateriaal, excl. btw) 580,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

  • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
  • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
  • Klassikaal en/of online

  • Advies bij implementatie