Training

NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen

NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen

Eendaagse training
van 9.30 tot 16.30 uur

Max. 20 deelnemers


 • 16 februari 2017 - Utrecht
 • 29 november 2017 - Utrecht

Gebruikershandleidingen worden steeds belangrijker en veel bedrijven zien ook het nut in van een goede gebruikshandleiding. Europese richtlijnen, Arbowetgeving en de Wet Productenaansprakelijkheid stellen eisen aan gebruikershandleidingen. In de nieuwe Machinerichtlijn zijn deze eisen nog eens aangescherpt.

Waarderen Hobéon SKO-VK
Vanaf mei 2014 is aan deze training een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 1 punt. Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname dat u na afloop van de training ontvangt.

Voorkennis

Voor deze training gaan wij ervan uit dat u basiskennis heeft van machineveiligheid. Wanneer dit niet het geval is, raden wij u aan om in ieder geval de trainingen ‘Wet- en regelgeving machines’ en ‘risicobeoordeling machines’ te volgen.

Resultaat

 • U kent de wettelijke eisen voor gebruikershandleidingen
 • U kunt volgens een stappenplan een gebruikershandleiding opstellen
 • U weet hoe u hoofdstukken en paragrafen maakt, met hun inhoud
 • U weet wat elementaire tekstsoorten binnen handleidingen zijn
 • U weet hoe technische instructies moeten worden geformuleerd
 • U weet u hoe u begrijpelijk en ondubbelzinnig taalgebruik hanteert
 • U kunt gebruik maken van illustraties en pictogrammen


Docenten

Jack Postema
Ir. Jack Postema is docent wetenschappelijk rapporteren aan de Universiteit van Wageningen. Hij is ook eigenaar van Postema Tekstadveis voor Techniek en Wetenschap. Hij geeft advies en cursussen technisch schrijven aan onder andere Landbouwkundige onderzoeksinstituten, Proefstations, Bedrijfsleven en Industrie

Paul Hoogerkamp
Paul Hoogerkamp is voorzitter van de normcommissie Machineveiligheid en betrokken bij normalisatie van machineveiligheid binnen de CEN en ISO en heeft zitting in diverse werkgroepen, onder andere met betrekking tot risicobeoordeling, gebruikersinstructies, veiligheidsafstanden en ergomonie.Voor wie

Medewerkers die binnen een organisatie verantwoordelijk zijn voor een gebruikershandleiding, zowel makers als beoordelaars. Bijvoorbeeld technisch schrijvers, ontwerpers, constructeurs, medewerkers technische dienst, verkoop en inkoopmedewerkers, arbo- en CE-verantwoordelijken.

Toelichting

De gebruikershandleiding vormt een integraal onderdeel van de levering van uw product en kent vele voordelen voor de fabrikant. Voorkomen van claims is misschien de belangrijkste, maar voor de handleidingen bij uw producten liggen de voordelen ook in de sfeer van imagoverbetering, tevreden klanten, een minder belaste servicedienst en besparing op vertaalkosten.

In deze ‘doe’- training oefent u in het opzetten en schrijven van een gebruikershandleiding voor technische producten en het schrijven van procedures/werkinstructies. Alle relevante handleidingen komen aan bod, van installatievoorschrift tot onderhoudshandleiding. De risicobeoordeling en de NEN 5509 (revisie) worden hiervoor als basis gebruikt. Na het volgen van deze training kunt u als bedrijf zelf de noodzakelijke handleidingen opstellen, zowel voor eigen medewerkers als voor klanten.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Leergang

Deze training vormt onderdeel van de leergang: CE-markering en machineveiligheid.

Deze leergang bestaat uit 5 modules.

Wet- en regelgeving machines
Risicobeoordeling machines
Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
NEN 5509: schrijven van gebruikers handleidingen
Technische documentatie

Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting. U kunt de 5 modules in combinatie met elkaar, maar ook los van elkaar volgen.

Elke combinatie is mogelijk. Echter, veelal is voorkennis en/of ervaring zoals behandeld in voorgaande modules vereist.

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor:
• 2 van de 5 modules, ontvangt u 5% korting
• 3 van de 5 modules, ontvangt u 6,5% korting
• 4 van de 5 modules, ontvangt u 7,5% korting
• All 5 de modules, ontvangt u 8% kortingMeer informatieNorm

NEN 5509:2016 nl

Gebruikershandleidingen

NEN 5509 heeft tot doel om fabrikanten een handvat te bieden bij het opstellen van gebruikershandleidingen voor een product. De norm geeft eisen voor de inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen voor producten...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Inschrijven

exclusief BTW (inclusief lunch en materialen) 495,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie