Training

NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NIEUWE TRAINING!


Een dag van 9.30 tot 17.00 uur


Training

Het Bouwbesluit stelt beperkingen aan de omvang van een brandcompartiment. Om brandcompartimenten groter dan de grenswaarde te realiseren, moet de aanvrager gelijkwaardige veiligheid aantonen.

In deze training passeert de volledige inhoud van NEN 6060. Ook leert u aan de hand van praktijkcases hoe de norm werkt en wat de wijzigingen zijn ten opzichte van 'Beheersbaarheid van Brand 2007'. Daarnaast krijgt u uitleg over de relatie met andere normen.

Deze training wordt in samenwerking met ingenieursbureau DGMR en advies- en ingenieursbureau Antea Group Nederland gegeven.


Voor wie

Deze NEN 6060 training is nuttig voor architecten, bouwkundig ontwerpers, ingenieurs, veiligheidsregio's, brandweer, milieudienst externe veiligheid, installatiebureaus, adviseurs brandveiligheid, vastgoedontwikkelaars en –beheerders, bouw- en woningtoezicht.


Resultaat

  • u kent de inhoud en betekenis van NEN 6060
  • u weet wat de wijzingen zijn ten opzichte van de methode BvB2007
  • u kunt voor een specifieke situatie de maximaal toelaatbare omvang van het brandcompartiment en de bijbehorende brandveiligheidsvoorzieningen bepalen
  • u kunt de vereiste brandwerendheid van de scheidingsconstructies bepalen en/of berekenen
  • u kunt de toelaatbare loopafstand binnen een groot brandcompartiment bepalen

Toelichting

Het Bouwbesluit stelt beperkingen aan de omvang van een brandcompartiment. Dit in verband met de veiligheid van gebruikers bij brand en om de brand beheersbaar te houden. Om brandcompartimenten groter dan de grenswaarde te realiseren moet de aanvrager gelijkwaardige veiligheid aantonen. Een veelgebruikte methode daarvoor is 'Beheersbaarheid van Brand 2007'. BvB2007 wordt nu opgevolgd door de norm NEN 6060. In NEN 6060 is commentaar verwerkt dat over de jaren vanuit de praktijk op BvB2007 is gegeven. Ook is de methode aangepast aan Bouwbesluit 2012 en aan de nieuwe brandweerdoctrine. Daarnaast is een beoordeling van veilig vluchten toegevoegd. Alle inhoudelijke en procedurele aanpassingen betekenen dat NEN 6060 sterk afwijkt van BvB2007.

NEN 6060 is in juni 2015 definitief gepubliceerd en de verwachting is dat de norm een even belangrijke rol gaat spelen als onderbouwing van gelijkwaardige oplossingen.

In deze training passeert niet alleen de volledige inhoud van de norm, maar leert u aan de hand van praktijkcases hoe de norm werkt en wat de wijzigingen zijn ten opzichte van BvB 2007. Daarnaast krijgt u uitleg over de relatie met andere normen, bijvoorbeeld voor NEN 6068.

Deze training wordt in samenwerking met ingenieursbureau DGMR en advies- en ingenieursbureau Antea Group Nederland gegeven.

Norm

Deze training is gebaseerd op NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten. U kunt deze norm met 15% korting bestellen door dit aan te geven in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier.

Programma

Programma volgt.

Docenten

Klaas Jan de Boer
Klaas Jan de Boer is binnen Antea Group Senior Adviseur op het gebied van brandveiligheid. Met zijn ervaring heeft hij een brede kennis van het integraal ontwerpen van gebouwen waarbij de brandtechnische, maar ook bouwfysische en bouwtechnische aspecten centraal staan. Daarnaast heeft hij kennis van industriële brandveiligheid.

Peter van de Leur
Peter van de Leur is Adviseur Brandveiligheid en Integrale Bouwkunde bij ANTEA Group. Zijn specialismen zijn warmteoverdracht, luchtstroming, FSE, gebouwontruiming, risicobenadering en rookbeheersing

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de 'reguliere' training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw)
580,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

  • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
  • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
  • Klassikaal en/of online

  • Advies bij implementatie