Training

NIEUW! ISO 20400 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Dag 1 van 09.30 tot 20.00 uur (gevolgd door diner), dag 2 van 09.00 tot 17.00 uur


   Deze training wordt gegeven i.s.m. NEVI


 • 10-11 april 2017 - Leiden (Oegstgeest)
 • 31 mei 2017 - (+ 1 juni 2017) - Leiden (Oegstgeest)

De ISO 20400-richtlijn biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bij het inrichten en borgen van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces.
Tijdens deze training leert u hoe u duurzaamheid kunt organiseren in een inkooporganisatie en integreren in de inkoopstrategie en -beleid. En hoe u professioneel kunt inkopen conform het NEVI Dutch Wheel. Ook wordt ingegaan op de structuur, principes en practices van MVO (ISO 26000) en MVI (ISO 20400). Ook is er volop aandacht voor concrete toepassingen in uw eigen praktijk.
Deelnemers aan de training ontvangen kosteloos de ISO/DIS 20400.

Resultaat

 • u heeft inzicht in de verschillende onderdelen van de richtlijn ISO 20400 Sustainable Procurement
 • u heeft handvatten om de richtlijn toe te passen in de praktijk
 • u heeft concrete tips en suggesties om optimale duurzame inkoopprocessen en -ketens te creëren
 • mogelijkheid om een maatschappelijk verantwoorde aanpak te volgen die internationaal erkend is
 • het unieke persoonlijke NEN-NEVI ISO 20400-certificaat

Voor wie

De training 'ISO 20400 - Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' is geschikt voor zowel de private als de publieke sector, en bedoeld voor personen die werkzaam zijn als manager, leidinggevende, adviseur, inkoper, contractmanager of verantwoordelijk in een inkoopfunctie of als KAM-/MVO-coördinator.

Op internationaal vlak wordt gewerkt aan de internationale richtlijn ISO 20400 ‘Sustainable Procurement - Guidance’. ISO 20400 biedt zowel het management als inkopers een methodologie om maatschappelijk verantwoord in te kopen. De OESO-richtlijnen voor internationale organisaties en de United Nations Guiding Pricipls (UNGP) zijn verankerd in deze richtlijn. Naar verwachting wordt de definitieve richtlijn in mei 2017 gepubliceerd.

Door toepassing van ISO 20400 formuleren organisaties beleid op MVI en implementeren het. ISO 20400 zoekt nadrukkelijk de aansluiting bij de OESO-richtlijnen en UNGP. Daarnaast is de ISO-richtlijn gelinkt aan ISO 26000 ‘Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties’.

Transparantie over inkoopbeleid is belangrijk voor belanghebbenden van een organisatie omdat ze daarmee inzicht krijgen in de impact die het op hen heeft. Daarnaast is het voor organisaties belangrijk om hun ambities op het gebied van MVI te laten zien omdat daar steeds vaker om wordt gevraagd door opdrachtgevers en klanten.

Normen en richtlijnen
ISO 20400 biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bij het inrichten en borgen van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. ISO 20400 richtlijn komt begin 2017 beschikbaar. Deelnemers aan de training ontvangen kosteloos de ISO/DIS 20400

Richtlijn noodzakelijk?
Voor het volgen van deze training is de norm niet noodzakelijk.

Dag 1, 9:30 - 20:00: Introductie, uitgangspunten en principes:

 • Wat is MVI volgens ISO 20400?
 • Welke ‘practices’ zijn essentieel voor MVO en MVI?
 • Wat zijn de fundamentele principes van MVI?
 • 17:00 - 19:30: Gastspreker en afsluiting

Dag 1, 20:00: DinerDag 2, ochtend: Integratie van duurzaamheid in inkoopstrategie en -beleid

 • Aansluiting op organisatiedoelen
 • Begrijpen van de inkoopketens


Dag 2, middag: Organiseren van duurzaamheid in de inkooporganisatie:

 • Faciliteren van mens en middelen
 • Betrekken van stakeholders en de keten
 • Stellen van MVI prioriteiten
 • Due diligence en risicomanagement
 • Uitoefenen van invloed in de keten

Karin van IJsselmuide
is programmamanager & trainer NEVI Purspective, Voorzitter commissie ISO 20400 Sustainable Procurement

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de 'reguliere' training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Bij deze training ook interessant

ISO 26000: MVO in de praktijk

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Twee en halve dag training (incl. diner, cursusmateriaal, excl. btw en overnachting) 1695,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie