Training

Inspectie van elektrische installaties

Inspectie van elektrische installaties

3 dagen klassikaal i.c.m. 3 e-learnings (à ca. 30 min.). De gehele blended leergang wordt binnen een periode van 2 weken doorlopen.

Max. 15 deelnemers


 • 24 januari 2017 - (+ 31 januari + 7 februari 2017) - Delft
 • 28 maart 2017 - (+ 4 + 11 april 2017) - Utrecht
 • 30 mei 2017 - (+ 6 + 13 juni 2017) - Eindhoven

Met uw vaardigheden op het gebied van meten en beproeven zit het wel goed. Maar in de praktijk loopt u als (aankomend) inspecteur tegen vragen aan: In welke situatie voer ik deze meting uit, en waarom? Wat meet ik dan eigenlijk? Hoe interpreteer ik de meetresultaten en hoe rapporteer ik ze vervolgens naar mijn klant?

Met deze leergang geven we antwoord op bovenstaande vragen en bieden we vanuit NEN een stevig trainingstraject aan dat de inspecteur duidelijke handvatten geeft bij het uitvoeren van zijn vak als inspecteur.

Voorkennis

Voor deze leergang is minimaal een middelbare elektrotechnische opleiding noodzakelijk. Bovendien heeft u toegepaste kennis van NEN 1010.
Heeft u nog onvoldoende kennis van NEN 1010, dan raden we u aan om eerst onze e-learning ‘NEN 1010: elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’ of ‘NEN 1010: elektrische installaties in de industrie’ te volgen.

Resultaat

 • U kunt de relatie leggen tussen de inspectie-eisen van uw opdrachtgever en de scope van uw opdracht.
 • U kunt de klantvraag vertalen naar een inspectieplan.
 • U weet hoe u kunt bepalen welke inspectiemethoden en beoordelingscriteria u moet hanteren.
 • U weet hoe u vanuit het inspectieplan komt tot de daadwerkelijke uitvoering van de inspectie (wat en hoe).
 • U weet hoe u afwijkingen in de elektrische installatie beoordeelt.
 • U weet hoe u een deugdelijk inspectierapport opstelt.

Voor wie

Iedereen die inspecties uitvoert of opdrachten geeft voor het uitvoeren van inspecties.
Bijvoorbeeld gebouweigenaren, installatie-/werkverantwoordelijken, leidinggevenden van technische diensten, installateurs, inspecteurs.

Subsidies:
OTIB verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Klik hier om te kijken van welke regeling u gebruik kunt maken.Bekijk de video: Docent Jay Smeekes legt uit wat u in de training kunt verwachten.Bekijk de video: Docent Jay Smeekes legt uit wat u in de training kunt verwachten.

Toelichting

Normen en richtlijnen
Bij inspecties heeft u onder andere te maken met de normen NEN 3140 en NEN 1010. De Arbowet stelt periodieke inspecties van elektrische installaties verplicht. Inspecties worden ook vaak als voorwaarde gesteld door verzekeraars en in gebruiksvergunningen en milieuvergunningen.

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier.

De leergang ‘Inspectie van elektrische installaties’ is een blended leergang. Dat betekent dat online modules (e-learning) worden gecombineerd met klassikale trainingen.

Tijdens korte e-learnings krijgt u alle nodige achtergrondinformatie waarmee u tijdens de klassikale dagen aan de slag kunt. Met uw docent als begeleider en vraagbaak, gaat u praktijksituaties uitwerken. Samen met uw medecursisten gaat u de discussie aan over wat de beste oplossingen zijn.

Deze intensieve leergang bestaat uit drie blokken. Ieder blok begint met een e-learning, gevolgd door een dag klassikale training:

blok 1 - het vertalen van de klantvraag naar een inspectieplan
U leert de relatie te leggen tussen inspectie-eisen van de opdrachtgever en de scope van uw opdracht. Wat is de oorsprong van de klantvraag? Speelt wet- en regelgeving een rol? Of heeft de klant zijn kwaliteitssysteem in gedachten? Of misschien heeft zijn verzekeraar eisen gesteld? En waarom is die klantvraag zo belangrijk bij het bepalen van de uitgangspunten van het inspectieplan.
Uiteindelijk weet u hoe u de klantvraag vertaalt naar een inspectieplan. Hierin zijn de inspectiemethoden en beoordelingscriteria die u binnen de scope van uw opdracht hanteert, opgenomen.

blok 2 - het uitvoeren van het inspectieplan (wat en hoe)
Het inspectieplan bepaalt wat en hoe u daadwerkelijk gaat inspecteren. Aan de hand van drie typen inspecties (NEN 1010, NEN 3140 en ‘een exoot’) leert u een relatie te leggen tussen het inspectieplan en de daadwerkelijke uitvoering van de inspectie.
Focus ligt op het beoordelen van afwijkingen in de elektrische installatie in relatie tot productinformatiebladen, productnormen en overige normen.

blok 3 - het maken van het inspectierapport
Uw klant wil weten wat de resultaten van de inspectie zijn. Om een goed rapport te kunnen opstellen, moet u:
- weten wat de scope van de inspectie is;
- begrijpen wat de consequenties zijn als u rapporteert over zaken die buiten de scope vallen;
- weten hoe u een rapport logisch opbouwt.

Aan de hand van voorbeeldrapportages, leert u wat de do's en don'ts zijn van een goed inspectierapport.

De leergang wordt afgesloten met een online toets. Als u slaagt, krijgt u van NEN een certificaat.

Deze training wordt gegeven door Jay Smeekes

Jay Smeekes heeft een afgeronde studie HBO energietechniek (bachelor of engineering) en afgeronde opleiding tot TSI (Technicus Sterkstroom Installaties).
Jay neemt deel aan de landelijke klankbordgroep NEN 3140 van Uneto-VNI, dat dient ter ondersteuning van NEC 623. Hierin worden de strategie en de inhoud van de wijzigingen in NEN 3140 en NEN 1010 besproken.
Verder adviseert hij over het ontwerpen en onderhouden van elektrische installaties. Daarnaast neemt hij deel aan de projectgroep ISSO (Kennisinstituut voor de installatiesector). Ook heeft hij kennis van verschillende kwaliteitssystemen, zoals CvT (Criterium van Toezicht), BRL 6000, Borg, Brand.

Al met al is hij een kenner van NEN 3140 die de inhoud goed weet over te brengen.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.

Offerte aanvragen

Klanten over deze training

(Roland Lambrichs - Keurings- en Inspectiebedrijf Maastricht)

"Door deze training ben ik beter in staat een inspectie op maat aan te maken.
In de praktijk betekend dit, we inspecteren niet te veel maar ook niet te weinig.
We inspecteren en rapporteren wat we hebben afgesproken!"


Eerder door u bekeken

Inschrijven

Intensieve blended leergang (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 1350,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie