Training

Projectrisicomanagement in de bouw

NIEUWE TRAINING!


Een dag van 9.30 tot 17.00 uur


 • 21 september 2017 - Delft

Training

Goed risicomanagement kan het slagingspercentage van aanbestedingen en projecten verhogen, kan kosten tot een minimum beperken en de samenwerking tussen partijen substantieel verbeteren. Door het erkennen en juist toepassen van projectrisicomanagement wordt het succes van projecten vele malen groter.

Deze nieuwe en praktijkgerichte training leert u hoe u risicomanagement tijdens aanbestedingen en in de uitvoering van bouwprojecten kunt toepassen.
Risicomanagement wordt steeds belangrijker binnen grote complexe projecten binnen de bouw en infrastructuur.

Bekijk video over de training Projectrisicomanagement in de bouwVoor wie

Deze training is nuttig voor iedereen die een rol heeft binnen tender- en bouwprojectteams en de risico’s (kansen en bedreigingen) van hun project beter wil beheersen en optimaliseren. Hierbij wordt met name gedacht aan: projectmanagers, projectleiders, contractmanagers, risicomanagers, procesmanagers, inkopers en auditors. Voor de training worden projectteamleden uitgenodigd aan zowel de opdrachtnemers als opdrachtgevers zijde.


Resultaat

 • Bent u bewuster van de toegevoegde waarde van risicomanagement voor bouw & infraprojecten.
 • Bent u in staat specifieke projectrisico’s 'SMART' te formuleren, risico’s te prioriteren en te kwantificeren (o.a. in tijd en geld).
 • Heeft u beter zicht op de risico-allocatie en bent u beter in staat om risico’s aan te pakken.
 • Heeft u kennis van het opstellen en/of beoordelen van de meest voorkomende risicomanagementdocumenten in de aanbestedings- en uitvoeringsfase van een project, zoals: kansen- & risicodossiers, risicobeheersplannen of risicoregisters.
 • Heeft u kennis van het praktisch inrichten en toepassen van risicomanagement, afgestemd op andere projectmanagementaspecten (tijdsplanning, financieel, contract, systems engineering, kwaliteit e.d.).Bekijk de video: Docent Edwin Martherus legt uit wat u in de training kunt verwachten.Bekijk de video: Docent Edwin Martherus legt uit wat u in de training kunt verwachten.

Normen en praktijkgids
Na afloop kunt u de onderstaande producten raadplegen als extra referentiemateriaal (optioneel). U hoeft deze normen en praktijkgids niet te lezen voorafgaand aan de training.
NEN-ISO 31000: Risicomanagement - Principes en richtlijnen
NEN-ISO 21500: Richtlijnen voor projectmanagement

Ook interessant:
Praktijkgids ISO 21500 in de praktijk

Programma

 • Aanleiding, nut & noodzaak van risicomanagement, aanbestedingen en contracten
 • Gemeenschappelijke risicotaal: Wat is risico(management) nu echt
 • Positionering risicomanagement: Wat is de relatie met andere projectmanagementplannen en instrumenten
 • Begrijpen van de context van het project (incl. uitvoeren deel casus)
 • Identificeren van projectrisico's: Wat zijn de kansen en bedreigingen (incl. uitvoeren deel casus)
 • Analyseren van de projectrisico’s: Wat zijn de drijfveren of oorzaken van de kansen en bedreigingen en het effect op de projectdoelen en belangen van de stakeholders (incl. uitvoeren deel casus)
 • Kwalificeren en kwantificeren van risico's: Hoe beoordelen we de grote van deze specifieke (onzekere) kansen en bedreigingen (incl. uitvoeren deel casus)
 • Hoe kunnen we kansen optimaal benutten en bedreigingen adequaat reduceren (incl. uitvoeren deel casus)
 • Monitoren van risico’s en effect acties
 • Communiceren over risico(management): Hoe zorgen we voor de juiste risicoperceptie, risicoverantwoord gedrag en noodzakelijke motivatie
 • Inbedden van risicomanagement: Hoe documenteren, plannen en borgen we risicomanagement binnen projectmanagementplannen

Docent

Edwin Martherus
Heeft een (milieu) technische, bedrijfskundige en gedragskundige achtergrond. Zijn carrière is hij gestart bij de Koninklijke marine op het gebied van Arbo & milieu. Vervolgens is Edwin gaan werken op het gebied van risicomanagement voor Aon, Andersen, Deloitte, KPMG en Dura Vermeer. In 2007 heeft hij zijn eigen BV gestart en is zelf gaan ondernemen. De laatste jaren is hij coach voor professionals en teams. Voor NEN verzorgt hij diverse risicomanagementtrainingen.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de 'reguliere' training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw)
580,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie