Training

Risicobeoordeling machines

Risicobeoordeling machines

Een dag van 09.30 tot 16.30 uur

Max. 15 deelnemers


 • 2 februari 2017 - Utrecht
 • 20 juni 2017 - Eindhoven

Na het volgen van de training weet u hoe u de veiligheid van uw afnemers en werknemers waarborgt, welke eisen gesteld worden aan machines en welke methodes u kunt gebruiken om risico’s te beoordelen.

Tijdens de training Risicobeoordeling machines hebben we alle tijd nodig om de gewenste informatie op een praktische en interactieve manier over te brengen. We gaan er dan ook vanuit dat u voldoende voorkennis heeft van de materie die in de eerste module Wet- en regelgeving machines is behandeld. Wanneer dit niet het geval is, raden we u ten zeerste aan om eerst de training Wet- en Regelgeving Machines te volgen.

Waardering Hobéon SKO-VK
Om te kunnen werken met methodes om aan de Europese richtlijnen te voldoen, te weten hoe u een risicobeoordeling uitvoert, en de procedures te kennen voor het aanbrengen van de CE-markering, organiseren we vanaf 2013 de praktijkgerichte leergang Machineveiligheid en CE-markering.

Deze leergang bestaat uit de volgende trainingen:
- Wet- en regelgeving machines
- Risicobeoordeling machines
- Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
- Technische Documentatie
- NEN 5509: schrijven van gebruikershandleidingen

Aan elk van deze vijf trainingen is een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 1 punt. Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname dat u na afloop van de training ontvangt.


Resultaat

 • U kent de eisen die vanuit de Machinerichtlijn en Arbeidsmiddelenrichtlijn gesteld worden aan de risicobeoordeling
 • U kent de inhoud van de normen NEN-EN-ISO 12100 & NPR-ISO/TR 14121-2
 • U kunt normen toepassen bij het opstellen van een risicobeoordeling
 • U kunt de grenzen van uw machines bepalen
 • U kunt de gevaren van uw machines bepalen
 • U kunt het risiconiveau van uw machines bepalen
 • U kunt een risico-evaluatie uitvoeren
 • U weet de juiste risicoreductiemaatregelen te kiezen
 • U weet hoe u de risicobeoordeling in het Technisch Dossier documenteert


Voorkennis

Heeft u nog geen of onvoldoende basiskennis van de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn, dan raden wij u aan eerst de module Wet- en regelgeving machines te volgen.Docenten

Nick de With
Nick de With is lid van een aantal normcommissies. Hij heeft een publicatie (handboek) uitgebracht met betrekking tot machineveiligheid. Hij is ook certified (TUV) Functional Safety Engineer.

Henrie Verwey
Henrie Verwey heeft diverse jaren als project engineer en projectleider gewerkt. Hij is ook 12 jaar werkzaam geweest bij een bekende leverancier van veiligheidscomponenten en -besturingen. Hij is ook actief in diverse normcommissies geweest.
Bert Severijnen
Bert Severijnen, CMSE®, is werkzaam bij TCPM Advies als adviseur machineveiligheid. Na diverse functies vanaf monteur tot o.a. engineering manager, ontdekte hij dat zijn werkelijke passie bij arbeids- en machineveiligheid ligt. Als adviseur werkt Bert voor bedrijven in diverse sectoren waaronder Food en Bouw.Voor wie

Deze training is nuttig voor fabrikanten, ontwerpers, importeurs, inkopers en systeemintegrators van nieuwe en bestaande machines. En voor werkgevers die machines aan werknemers ter beschikking stellen. Ook is de training geschikt voor veiligheidsdeskundigen en medewerkers van technische diensten van productiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor het veilig en betrouwbaar functioneren van machines.

Toelichting

We raden u aan eerst de training Wet- en regelgeving machines te volgen indien u niet voldoende voorkennis heeft.

U ontwerpt of bouwt machines of stelt als werkgever machines ter beschikking aan werknemers. Na het volgen van de training weet u hoe u de veiligheid van uw afnemers en werknemers waarborgt. U weet welke eisen gesteld worden aan machines, hoe u risico’s omschrijft en welke methodes u kunt gebruiken om risico’s te beoordelen.

In de training werken we veel met praktijkcases.

De Machinerichtlijn omschrijft de maximale veiligheidseisen van machines en is vooral van toepassing bij het bouwen van machines. De Arbeidsmiddelenrichtlijn is voor machines die al in gebruik zijn en omschrijft de minimale veiligheidsvoorschriften voor het werken met deze machines.

Beide Europese richtlijnen verplichten u een risicobeoordeling uit te voeren, ook als u niet-voltooide machines aflevert. De Arbeidsinspectie, verzekeringsmaatschappijen en de norm ISO 9001 eisen dat u de regelgeving voor risicobeoordeling en risicoreductie toepast.

Als u machines ombouwt of samenbouwt, dan neemt u de rol van de fabrikant over en ligt de aansprakelijkheid van de machines bij u. U moet kunnen aantonen dat u aan de gestelde eisen voldoet en zelf de CE-markering aanbrengen.

Norm noodzakelijk:
Voor het volgen van deze training is het niet noodzakelijk om een norm mee te nemen.

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier.

Programma

- Startcase: benoemen gevaren en bepalen risiconiveau

 • Wettelijke eisen en normen voor risicobeoordeling
 • Uitleg strategie en proces risicobeoordeling en -reductie
 • Bepalen grenzen van de machine
 • Bepalen gevaren van de machine
 • Bepalen van het risiconiveau van gevaren
 • Uitvoeren van de risico-evaluatie
 • Keuze van de juiste risicoreductie maatregelen
 • Documenteren risicobeoordeling in Technisch Dossier / logboek

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere ctrainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Leergang 'Machineveiligheid en CE-markering'

Deze training vormt onderdeel van de leergang: CE-markering en machineveiligheid.

Deze leergang bestaat uit 5 modules.

Wet- en regelgeving machines
Risicobeoordeling machines
Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
NEN 5509: schrijven van gebruikers handleidingen
Technische documentatie


Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting. U kunt de 5 modules in combinatie met elkaar, maar ook los van elkaar volgen.

Elke combinatie is mogelijk. Echter, veelal is voorkennis en/of ervaring zoals behandeld in voorgaande modules vereist.

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor:
• 2 van de 5 modules, ontvangt u 5% korting
• 3 van de 5 modules, ontvangt u 6,5% korting
• 4 van de 5 modules, ontvangt u 7,5% korting
• All 5 de modules, ontvangt u 8% kortingMeer informatieNorm

NEN-EN-ISO 12100:2010 nl

Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie

ISO 12100 specificeert de definities van risicobeoordeling en risicobeperking om ontwerpers te helpen bij het bereiken van deze doelstelling. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op kennis en ervaring van het ontwerp, gebruik, incidenten, ongevallen en...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 495,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie