Training

Technische Documentatie

Technische Documentatie

Eendaagse training
van 9.30 tot 16.30 uur

Max. 20 deelnemers


 • 14 februari 2017 - Utrecht
 • 22 november 2017 - Utrecht

In deze training maakt u kennis met de verschillende vormen van verplichte technische documentatie in het kader van de Europese richtlijnen, hun achtergrond en hun nut. En natuurlijk: hoe het te maken.

Waarderen Hobéon SKO-VK
Vanaf mei 2014 is aan deze training een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 1 punt. Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname dat u na afloop van de training ontvangt.

Voorkennis

We gaan er dan ook van uit dat u voldoende voorkennis heeft van machineveiligheid. De materie die in de 1e module Wet- en Regelgeving machines en 2e module Risicobeoordeling machines is als voorkennis minimaal vereist.

Wanneer dit niet het geval is, raden we u ten zeerste aan om eerst deze modules te volgen.

Resultaat

 • Weet u welke soorten technische documentatie verplicht zijn vanuit de eisen van richtlijnen
 • Heeft u inzicht gekregen in achtergrond en nut van de verschillende soorten technische documentatie
 • Weet u welke wettelijke eisen er worden gesteld aan deze technische documentatie
 • Kunt u verklaringen van overeenstemming maken en beoordelen
 • Heeft u inzicht gekregen in de systematiek om een technisch (constructie)dossier op te zetten
 • Heeft u handvatten gekregen om structuren te maken voor technische teksten
 • Kunt u de documentatie van uw toeleveranciers beter beoordelen

Docenten

Jack Postema
Ir. Jack Postema is eigenaar van Postema Tekstadveis voor Techniek en Wetenschap en is docent wetenschappelijk rapporteren aan de Universiteit van Wageningen. Hij adviseert en geeft cursussen technisch handleidingen schrijven en technisch rapporteren aan verschillende organisaties.Voor wie

Medewerkers die binnen een bedrijf verantwoordelijk zijn voor de technische documentatie, zowel makers als beoordelaars.

Bijvoorbeeld managers, verkopers, inkopers, technisch schrijvers, ontwerpers/ constructeurs en CE-verantwoordelijken.

Toelichting

Om te voldoen aan de eisen van de Europese richtlijnen en verordeningen, moeten bedrijven documentatie maken. Deze technische documentatie wordt vaak gezien als onaangenaam bureaucratisch werk, dat de technicus eerst laat liggen, om er dan pas op het laatst aan te beginnen. Het móet immers gemaakt worden. De verklaringen van overeenstemming, de gebruikershandleiding, het technisch dossier en ook nog werkinstructies voor het eigen machinepark behoren tot deze verplichte technische documentatie.

Deze verplichting kan echter ook een voordeel zijn. Zo heeft een bedrijf met goede documentatie een veel betere positie in geval van claims en andere juridische kwesties. Maar er zijn meer voordelen. Voor de externe gebruikershandleiding liggen die in de sfeer van imagoverbetering, tevreden klanten, een minder belaste servicedienst, besparing op vertaalkosten en dergelijke. Bijkomende voordelen van het opzetten van een technisch (constructie)dossier van meet af aan zijn o.a. een beter gestructureerd ontwerpproces, snellere overdracht en beschikbaarheid van informatie, beter inwerken van nieuwe medewerkers en veiligere machines.

In deze training maakt u kennis met de verschillende vormen van verplichte technische documentatie in het kader van de Europese richtlijnen, hun achtergrond en hun nut. En natuurlijk: hoe het te maken en beoordelen. Tijdens de training hebben we alle tijd nodig om u de gewenste informatie op een praktische en interactieve manier over te brengen.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Leergang

Deze training vormt onderdeel van de leergang: CE-markering en machineveiligheid.

Deze leergang bestaat uit 5 modules.

Wet- en regelgeving machines
Risicobeoordeling machines
Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
NEN 5509: schrijven van gebruikers handleidingen
Technische documentatie

Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting. U kunt de 5 modules in combinatie met elkaar, maar ook los van elkaar volgen.

Elke combinatie is mogelijk. Echter, veelal is voorkennis en/of ervaring zoals behandeld in voorgaande modules vereist.

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor:
• 2 van de 5 modules, ontvangt u 5% korting
• 3 van de 5 modules, ontvangt u 6.5% korting
• 4 van de 5 modules, ontvangt u 7,5% korting
• All 5 de modules, ontvangt u 8% kortingMeer informatieEerder door u bekeken

Inschrijven

exclusief BTW (inclusief lunch en materialen) 495,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte voor een bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie