Training

Training PGS 15: Wijzigingen PGS 15:2016

Training PGS 15: Wijzigingen PGS 15:2016

• Een dag van 09.30 tot 16.30 uur.

• Met certificaat van deelname.


  • 8 december 2016 - Eindhoven
  • 26 januari 2017 - Delft
  • 9 februari 2017 - Amsterdam
  • 9 maart 2017 - Utrecht
  • 23 maart 2017 - Delft

Deze training wordt gegeven i.s.m.
Antea Group Nederland


De samenwerking met Antea Group Nederland, Infomil en NEN heeft geleid tot de training Wijzigingen PGS 15:2016. Aan de hand van een casus komen de beschermingsniveau's uitgebreid aan bod. Uw trainers zijn Robbert van 't Veer en/of Twan van den Heijkant.

In PGS 15 Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid, zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

In deze nieuwe PGS 15 is meer aandacht voor praktijksituaties en wordt er meer gekeken naar de risico’s. Hierdoor kunnen de logistieke kosten voor bedrijven lager uitvallen.

De training behandelt de wijzigingen van de PGS 15:2016 ten opzichte van de PGS 15:2011, zoals:
• Werkingssfeer van de PGS 15 (relatie met wettelijk kader)
• Behandelen van nieuwe definities (bv onbrandbaar en niet brandonderhoudend)
• Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen
• UPD en de wijzigingen hierbij


Voor wie

De training is bedoeld voor bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, handhavers en vergunningverleners, omgevingsdiensten, provincies en gemeentes, brandweer/veiligheidsregio’s.


Voorkennis

We adviseren u om de PGS 15 voorafgaande aan de training in hoofdlijnen te lezen.

Download PGS 15:2016 gratis.

Programma

Programma training PGS 15 wijzigingen van de PGS 15.

9.00 uur Opening en voorstellen
Ochtendprogramma Algemene wijzigingen en status PGS 15
- Belangrijkste wijzigingen PGS 15:2016 tov van PGS 15:2012 (hoofdpunten)
- Indeling PGS 15:2016 (verschoven hoofdstukken, tekst naar bijlage)
- Wettelijke status, gebruik nieuw versus oude richtlijn
- PGS nieuwe stijl/ vervolg
- Relatie met PGS 14
Casus beschermingsniveau’s
- Algemene toelichting tabel 4.1
- Beschermingsniveau’s 1, 2a, 3 en 4: behandeling van toepassing zijnde eisen en het UPD
12.00 – 13.00 Pauze / Lunch
Middagprogramma Casus over tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen Wijzigingen bespreken
- CMR-stoffen
- LQ/EQ-stoffen
- RWA in de opslagvoorziening
Definities + overige zaken
- CMR-stoffen
- ADR klasse 9, bijkomend gevaar
- Koopmansgoederen en aanverwante stoffen
- Onbrandbaar en niet brandonderhoudend
- Gemotiveerd afwijken en gelijkwaardigheid
16.30 Afronding

Docent

Robbert van ’t Veer is senior adviseur Milieu en Veiligheid bij Antea Group Nederland en is betrokken geweest bij de herziening van de PGS15. En kent de wereld van de bedrijven met gevaarlijke stoffen en de relatie met vergunning-verlening en handhaving en is bekend met de praktijk.

Twan van den Heijkant is senior adviseur Milieu & Veiligheid bij Antea Group. Hij is bekend met de praktijk van Wabo-vergunning (en) voor bedrijven. Hierbij zijn ‘opslag van gevaarlijke stoffen’ en in het bijzonder de PGS 15 relevante issues. De gewenste bedrijfsvoering in compliance brengen met de wet- en regelgeving daaromtrent vormt hierbij een elementair onderdeel.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt.

Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. trainigsmateriaal, excl. Btw) 580,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

  • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
  • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
  • Klassikaal en/of online

  • Advies bij implementatie