Training

Werken aan 1 integraal managementsysteem

Twee dagen van 09.30 tot 16.30 uur


 • 7-8 maart 2017 - Delft
 • 31 mei 2017 - (+ 1 juni 2017) Delft
 • 31 oktober 2017 - (+ 1 november 2017) Amsterdam
 • 12-13 december 2017 - Utrecht

De training 'Werken aan 1 integraal managementsysteem' helpt in het maken van keuzes en het verbinden van afdelingen om te komen tot een organisatiebreed gedragen integrale werkwijze en meer efficiency in de bedrijfsvoering.

Binnen organisaties zijn vaak diverse afdelingen met allemaal een eigen doel. Soms werken zij samen, maar vaak is er sprake van ‘eilandjes’ met eigen managementsystemen en werkwijzen. Het management wordt daardoor geconfronteerd met verschillen in prioritering.

Deze training is bedoeld om met 1 integraal managementsysteem te werken aan een optimale samenwerking tussen afdelingen waardoor doelen worden behaald. De basis van dit integrale managementsysteem is de High Level Structure.


Na afloop

 • weet u wat het doel is van de HLS en hoe een plug-in model werkt
 • weet u wat het belang is van integratie en wat het oplevert
 • weet u hoe integratie kan worden gerealiseerd en welke stappen daarin kunnen worden genomen
 • weet u hoe risico- en procesdenken een belangrijke rol kan spelen
 • weet u welke stakeholders invloed hebben op de organisatie en wat je daarvan moet weten
 • weet u op welke wijze verschillende bedrijfsculturen een invloed hebben op integratie en samenwerking
 • weet u waar verschillende kennis en kunde aanwezig is in een organisatie en hoe die elders kan worden ingezet

Voor wie

De training 'Werken aan 1 integraal managementsysteem' is primair bedoeld voor medewerkers van SHEQ afdelingen, compliance-afdelingen en managementteams.

SHEQ-managers, compliance officers, information officers, security coördinatoren en ander personeel werken vaak onafhankelijk van elkaar met een managementsysteem. Soms hanteren meerdere specialisten binnen één afdeling meestal separaat van elkaar een managementsysteem. Vaak worden hierbij andere werkwijzen gehanteerd en wordt er op verschillende wijze geprioriteerd. Hierdoor krijgt het management uit verschillende invalshoeken informatie en vragen waarop zij een besluit moet nemen. Het vergelijken van dergelijke vragen en het kunnen prioriteren daarvan kan lastig zijn zeker in een steeds complexer wordende omgeving.

Door integratie en afstemming van gelijkwaardige managementsystemen kan niet alleen efficiënter worden gewerkt maar worden dubbellingen voorkomen, kan er meer focus worden gecreëerd en ontstaat er een effectiever managementsysteem. Maar hoe realiseert men zo’n situatie?

Normen en richtlijnen
Voor het volgen van deze training is het niet noodzakelijk dat u de norm meeneemt naar de training.

Programma

 • High Level Structure, hoe werkt het plug-in model
 • Wat levert integratie op
 • Stappenplan integratie
 • Risico- en procesdenken als basis voor integratie
 • Invloed van stakeholders op de organisatie en integratie
 • Invloed van bedrijfscultuur op integratie en samenwerking;
 • Inzetten kennis en kunde aanwezig in de organisatie

Jordy Hof werkt als Senior SHEQ consultant bij MWH Global en adviseert vanuit die rol organisaties bij het opzetten van complexe integrale managementsystemen. In dergelijke projecten is vaak sprake van meerdere normen en dus ook veel verschillende stakeholders die met elkaar moeten worden verbonden. Jordy heeft ervaring als trainer op diverse veiligheids- en milieu-onderwerpen en beschikt over een solide kennis van diverse ISO-normen en de HLS-structuur. Daarnaast is hij gespecialiseerd in risicomanagement, veiligheidscultuur en compliancemanagement.

Bedrijfstraining

Deze training komt het beste tot zijn recht als bedrijfstraining waarbij medewerkers van alle afdelingen betrokken zijn.

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere ctrainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Eerder door u bekeken

Inschrijven

Tweedaagse training (incl. trainingsmateriaal, excl. Btw) 985,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag offerte bedrijfstraining aan!

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie