Training

Wet- en regelgeving machines

Wet- en regelgeving machines

Een dag van 09.30 tot 16.30 uur

Max. 15 deelnemers


 • 26 januari 2017 - Utrecht
 • 5 april 2017 - Amsterdam
 • 13 juni 2017 - Eindhoven

Om te kunnen werken met methodes om aan de Europese richtlijnen te voldoen, te weten hoe u een risicobeoordeling uitvoert, en de procedures te kennen voor het aanbrengen van de CE-markering, organiseren we vanaf 2013 de praktijkgerichte leergang Machineveiligheid en CE-markering.

Deze training is onderdeel van de leergang CE-markeren en machineveiligheid.
Deze leergang bestaat uit de volgende trainingen:
- Wet- en regelgeving machines
- Risicobeoordeling machines
- Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
- NEN 5509: schrijven van gebruikers handleidingen
- Technische documentatie

Waardering Hobéon SKO-VK
Aan elk van deze vijf trainingen is een waardering in het onderhoudssysteem AH/VK toegekend van 1 punt. Het SKO-punt staat vermeld op het certificaat van deelname dat u na afloop van de training ontvangt.

Toelichting
Als u te maken heeft met de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn, kunt u na het volgen van deze introductietraining werken met methodes om aan de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn te voldoen. U weet wat de verschillen zijn tussen de twee richtlijnen en hoe u normen vindt die voor uw machine(s) van toepassing zijn. Met behulp van een Europees zes-stappenplan weet u hoe u tot de CE-markering kunt komen.


Resultaat

 • U kent de samenhang tussen de Europese richtlijnen, Nederlandse wetten en Europese en nationale normen
 • U weet de toepasselijke productregelgeving te vinden en kunt u zelfstandig controleren of u met deze regelgeving te maken heeft
 • U weet welke eisen de Arbeidsmiddelenrichtlijn aan bestaande machines stelt
 • U kent het Europese zesstappenplan om een bestaande machine te laten voldoen aan de Arbeidsmiddelenrichtlijn
 • U weet wat de consequenties zijn van het niet voldoen aan de Arbo-eisen
 • U weet u wanneer aanpassingen aan een bestaande machine wel of niet een CE-markering krijgen
 • U weet welke eisen de Machinerichtlijn aan nieuwe machines stelt
 • U kent het Europese zesstappenplan om voor nieuwe machines tot een CE-markering te komen
 • U weet wat de consequenties zijn van het niet voldoen aan de CE-markeringseisen
 • U weet hoe u de A-, B-, C-normen vindt die voor uw machine(s) van toepassing zijn


Docenten

Nick de With
Nick de With is lid van een aantal normcommissies. Hij heeft een publicatie (handboek) uitgebracht met betrekking tot machineveiligheid. Hij is ook certified (TUV) Functional Safety Engineer.

Henrie Verwey
Henrie Verwey heeft diverse jaren als project engineer en projectleider gewerkt. Hij is ook 12 jaar werkzaam geweest bij een bekende leverancier van veiligheidscomponenten en -besturingen. Hij is ook actief in diverse normcommissies geweest.

Voor wie

Deze (basis)training is nuttig voor iedereen die nog weinig tot geen kennis heeft van de wet- en regelgeving rondom machineveiligheid. Bijvoorbeeld fabrikanten, ontwerpers, importeurs, inkopers, en systeemintegrators van nieuwe en bestaande machines.

Normen en richtlijnen
De Machinerichtlijn omschrijft de maximale veiligheidseisen van machines en is vooral van toepassing bij het bouwen van machines. De Arbeidsmiddelenrichtlijn is voor machines die al in gebruik zijn en omschrijft de minimale veiligheidsvoorschriften voor het werken met deze machines.

Beide Europese richtlijnen verplichten u een risicobeoordeling uit te voeren, ook als u niet-voltooide machines aflevert. De Arbeidsinspectie, verzekeringsmaatschappijen en de norm ISO 9001 eisen dat u de regelgeving voor risicobeoordeling en risicoreductie toepast.

Als u machines ombouwt of samenbouwt, dan neemt u de rol van de fabrikant over en ligt de aansprakelijkheid van de machines bij u. U moet kunnen aantonen dat u aan de gestelde eisen voldoet en zelf de CE-markering aanbrengen.

Norm noodzakelijk:
Voor het volgen van deze training is het niet noodzakelijk om een norm mee te nemen.

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier.

Programma

- Startcase: controleren EG-VVO IIA / IIB

- Introductie

 • Overzicht Product- en Sociale EU-Richtlijnen met NL/BE wetgeving
 • Wettelijke eisen Machinerichtlijn en Arbeidsmiddelenrichtlijn
 • Normen piramide (A/B/C-normen) en nut en noodzaak normen


- Arbeidsmiddelenrichtlijn

 • Wettelijke eisen bestaande machines
 • Beleidsregels en Arbocatalogi
 • Tienstappenplan bestaande machines
 • Handhavingsmogelijkheden Arbeidsinspectie
 • Case: onderzoek gewijzigde machine wel/geen CE moet krijgen


- Machinerichtlijn

 • Verdiepende uitleg definitief machines
 • Tienstappenplan nieuwe machines
 • Consequenties niet voldoen aan CE-eisen
 • Case: beoordelen welke EU-richtlijn van toepassing is

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere collega's met dezelfde opleidingsbehoefte? Of wilt u groepsgewijs kennis delen, laten aanvullen of opfrissen door een docent die naar u toe komt? Kies dan voor een bedrijfstraining. U kunt kiezen uit een standaard of maatwerk bedrijfstraining. Bij maatwerk stemmen we de inhoud af op uw organisatie.

Altijd staan uw leerwensen centraal. In een persoonlijk intakegesprek nemen we de tijd om de wensen van uw organisatie in kaart te brengen. In geval van maatwerk zal de docent het programma met u bepalen. U bepaalt waar we de bedrijfstraining uitvoeren. Dit kan bij u op kantoor of op een inspirerende buitenlocatie. Na afloop beschikken uw medewerkers over concrete handvatten voor de juiste normtoepassing.

Offerte aanvragen


Leergang 'Machineveiligheid en CE-markering'

Deze training vormt onderdeel van de leergang: CE-markering en machineveiligheid.

Deze leergang bestaat uit 5 modules.

Wet- en regelgeving machines
Risicobeoordeling machines
Zelf CE-markeren bij nieuwe en om- en samengebouwde machines
NEN 5509: schrijven van gebruikers handleidingen
Technische documentatie


Combinatiekorting

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, dan geldt een combinatiekorting. U kunt de 5 modules in combinatie met elkaar, maar ook los van elkaar volgen.

Elke combinatie is mogelijk. Echter, veelal is voorkennis en/of ervaring zoals behandeld in voorgaande modules vereist.

Als u zich gelijktijdig opgeeft voor:
• 2 van de 5 modules, ontvangt u 5% korting
• 3 van de 5 modules, ontvangt u 6,5% korting
• 4 van de 5 modules, ontvangt u 7,5% korting
• All 5 de modules, ontvangt u 8% kortingMeer informatie

Bedrijfstraining Machineveiligheid - DAF Trucks

“Door productinnovatie en procesverbeteringen hebben wij bij DAF Trucks voortdurend nieuwe machines nodig. Daarom verzorgt NEN Training & Advies regelmatig de trainingen Machineveiligheid voor ons.

Training Machineveiligheid - Europoort C.V.

Ton Pustjens van Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V. is groepshoofd van de elektrotechnische afdeling; verantwoordelijk voor het elektrotechnische gedeelte van het machinepark en de gebouwen van de onderneming.Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 495,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie