Training

Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen

Een dag van 9.30 tot 16.30 uur


 • 17 maart 2017 - Utrecht
 • 22 juni 2017 - Delft

Medische hulpmiddelen moeten schoon en veilig zijn op het moment dat deze gebruikt worden. Vanuit wet- en regelgeving en (veld)normen worden er daarom strenge eisen gesteld aan het proces van sterilisatie.
Hoe kunt u als gebruiker van medische hulpmiddelen kennis nemen van de vigerende wet- en regelgeving en deze integreren in uw organisatieproces?

Na afloop

 • U kunt de sterilisatieprocessen en -procedures benoemen binnen het kwaliteitsmanagementsysteem
 • U weet welke eisen worden gesteld bij het beoordelen van aan te schaffen medische hulpmiddelen
 • U weet welke eisen worden gesteld aan de documentatie van de instrumentenbeoordeling
 • U weet welke eisen er gelden met betrekking tot validatie van apparatuur bedoeld voor het reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische hulpmiddelen.
 • U kunt de verplichte dagelijkse en periodieke testen van de sterilisatieapparatuur noemen
 • U weet hoe u uw beleid rondom sterilisatie borgt

Voor wie

Deze training is nuttig voor kwaliteitsmanagers en –coördinatoren in een zorginstelling, QA/QS managers en -coördinatoren, (aankomend) DSMH’s, teamleiders en hoofden CSA, deskundigen infectiepreventie, productmanagers, R&D managers, adviseurs en managers regulatory affairs.
U bent werkzaam bij een ziekenhuis, privékliniek, verloskundige- of tandartspraktijk, of adviesorganisatie.

SVN verleent 20 accreditatiepunten

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Deconster. De Sterilisatie Vereniging Nederland heeft de training beoordeeld en besloten deze te accrediteren met maar liefst 20 punten

U heeft een kwaliteitsmanagementsysteem. Maar hoe neemt u hierin de eisen mee van het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’? Hoe borgt u de reinigings- en sterilisatieprocessen binnen uw organisatie? Wat moet er worden ingericht en vastgelegd? Hoe beoordeelt u nieuw aan te schaffen instrumentarium? En nieuwe sterilisatieapparatuur? En hoe zit dat na onderhoud of reparatie van de apparatuur? Als kwaliteitsfunctionaris heeft u bovendien een controle- en vrijgavefunctie richting het management. Welke informatie is relevant?

Fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen zijn verplicht een gecertificeerd kwaliteitssysteem te hanteren om producten te mogen aanbieden op de Europese markt. Hierin zijn ook eisen opgenomen met betrekking tot reiniging en sterilisatie. Welke eisen zijn dat en wat betekent dat voor u als gebruiker?

Ochtend

 • Begrippen
 • Wet- en regelgeving
 • Sterilisatie van medische hulpmiddelen, methoden en –proces
 • Kwaliteitsborging van sterilisatieapparatuur
 • Oefening

Middag

 • Bespreken oefening
 • Convenant medische apparatuur
 • Documentatie instrumentenbeoordeling
 • Toets + nabespreking

Drs. Mariette Jungblut

Met een 1e graads lesbevoegdheid en veel ervaring op het gebied van Steriele Medische Hulpmiddelen in het Leids Universitair Medisch Centrum is Drs. Mariette Jungblut al jarenlang nauw betrokken bij alle ontwikkelingen op het gebied van decontaminatie van medische hulpmiddelen in binnen- en buitenland.

Vanaf 2001 is zij lid van de Nederlandse SterilisatieVereniging CSC (nu SVN). Zij was CSC-voorzitter van 2004 tot 2007. Zij is ook lid van de NEN normcommissie 'Steriliseren en Steriliteit' en van de Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (vDSMH). Internationaal werkt zij mee in de Global Decontamination Discussion Group.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Klant aan het woord

“Leuk en leerzaam om samen praktijkervaringen uit te wisselen”

Willem Fraij en Leo Manders zijn medisch instrumentatietechnici bij het Radboudumc in Nijmegen. Samen met twee collega’s volgden zij de NEN bedrijfstraining ‘Sterilisatie van medische hulpmiddelen: wettelijke eisen’. “Erg fijn om vakinhoudelijk ervaringen uit te wisselen en in discussie te gaan over ons mooie vak.”

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal en lunch, excl. Btw) 580,00

Nu inschrijven

Meer dan 4 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie