Training

Wijzigingen NEN 1010 - Aangepast!

Een dag van 9.30 tot 16.30 uur

Max. 18 deelnemers


 • 17 februari 2017 - Amsterdam
 • 8 maart 2017 - Eindhoven
 • 7 april 2017 - Delft
 • 9 mei 2017 - Utrecht
 • 8 juni 2017 - Utrecht
 • 4 juli 2017 - Eindhoven
 • 21 september 2017 - Amsterdam
 • 7 november 2017 - Delft
 • 12 december 2017 - Utrecht

NEN 1010: de elektrotechnische installatiebranche kan er niet omheen. Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten. Op 1 oktober 2015 is de nieuwe NEN 1010 gepubliceerd

Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle veiligheidsbepalingen van de nieuwe NEN 1010 aangewezen in het Bouwbesluit 2012.
Dat betekent dat voor het verkrijgen van een vergunning voor alle nieuwe bouwwerken en ingrijpende renovatieprojecten, de norm NEN 1010:2015+C2:2016 moet worden toegepast. De interpretatie van de aanwijzing vraagt echter wel om enige uitleg.

De training ‘Wijzigingen NEN 1010’ is daarom volledig in lijn gebracht met de vergunningseisen van het Bouwbesluit.


Voorkennis

Voor deze training is minimaal basiskennis NEN 1010 (de voorgaande versie(s)) noodzakelijk. Indien u niet over deze kennis beschikt, raden we u aan om eerst de e-learning ‘NEN 1010: elektrische installaties in utiliteitsgebouwen’ of
NEN 1010: elektrische installaties in de industrie’ te volgen.


Resultaat

 • U weet wat de belangrijkste wijzigingen zijn van de nieuwe NEN 1010
 • U weet wat de impact is van de normwijzigingen op het ontwerpen en aanleggen van laagspanningsinstallaties.
 • U weet hoe u de nieuwe NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen en aanleggen van laagspanningsinstallaties conform de vergunningseisen van het Bouwbesluit

Voor wie

Voor iedereen die zich nog niet heeft verdiept in de eisen van de jongste NEN 1010!
Deze training is nuttig voor iedereen die verantwoordelijk is voor laagspanningsinstallaties en het werken aan laagspanningsinstallaties, zoals: ontwerpers, adviseurs, installateurs, hoofden van technische diensten en serviceafdelingen, calculatoren en werkvoorbereiders.


Bekijk de video: Docent Pouw Jongbloed legt uit wat u in de training kunt verwachten.


Bekijk de video: Docent Pouw Jongbloed legt uit wat u in de training kunt verwachten.

NEN 1010 is van toepassing op elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie.
Dit kunnen nieuwe installaties zijn, maar ook wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.

Inleiding en achtergrond:
- Deel van het overzicht van de wijzigingen
- Oorsprong NEN 1010 en relatie net andere internationale normen
- Opbouw van de norm en de rubrieken
- Toepassingsgebied en uitgangspunten

Belangrijkste wijzigingen in NEN 1010:2015:
- deel 1 (o.a. toepassingsgebied, veiligheidsmaatregelen, eigenschappen van voedingen, documentatie, installatie, inspectie)
- deel 2 (termen en definities)
- deel 3 (o.a. vaststellen kenmerken installatie, indeling stroomstelsels, aarding en codering, opdelen van installaties, veiligheidsvoorzieningen)
- deel 4 (beschermingsmaatregelen, o.a. tegen brand, overspanning en EMI, effecten van vlambogen)
- deel 5 (keuze en installatie van elektrisch materieel, o.a. aardlekbeveiliging, bekabelings- en bedradingseisen, installatiemethoden kabels, verlichtingsarmaturen)
- deel 6 (inspectie)
- deel 7 (bepalingen voor bijzondere installaties en bijzondere ruimten en omgevingen, o.a. bedrijfsruimten en -terreinen voor landbouw, PV-systemen, laadinrichtingen voor elektrische voertuigen, medisch gebruikte ruimten)

Tijdens de training worden, o.a. aan de hand van cases, praktijkvoorbeelden behandeld en besproken.

Deze training wordt gegeven door Pouw Jongbloed.

Pouw Jongbloed is lid van de:
- Technische Commissie NEN 1010; van NEC 623 (de commissie die zich bezighoudt met NEN-EN 50110, NEN 3140 en NEN 3840)
- Werkgroep NEN 1010 medische ruimten; van NEC 31 (elektrisch materieel ATEX)
- NEC 17B (de commissie die zich bezighoudt met normen voor paneelbouw (zoals de NEN-EN-IEC 60947-serie en NEN-EN-IEC 61439-serie).

Verder is Pouw bestuurslid bij Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) en voorzitter van NEC 44 (NEN-EN-IEC 60204-1 “Elektrische uitrusting van machines”).

Met zijn kennis en ervaring kun je met recht zeggen dat hij een echte kenner is van de ins en outs van de huidige én nieuwe NEN 1010.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere trainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de “reguliere” training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.

Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 495,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie