Training

Workshop Risicodenken volgens ISO 9001:2015

Een van 09.30 tot 16.30 uur


 • 14 maart 2017 - Delft
 • 20 april 2017 - Utrecht
 • 21 juni 2017 - Eindhoven

De workshop 'Risicodenken volgens ISO 9001:2015' geeft u handvatten om uw kwaliteitsmanagementsysteem risicogericht in te richten conform ISO 9001:2015. Hierdoor kunt u de in- en externe kwaliteitsrisico’s (kansen en bedreigingen) van uw organisatie managen en de relevante risico’s binnen de operationele en ondersteunende processen beheersen. Zo kunt u uw kwaliteitsmanagementsysteem positioneren als onderdeel van het risicomanagementraamwerk (de planning & control cyclus) en de behandeling van kwaliteitsrisico’s van uw organisatie.

Resultaat

 • u weet wat risicogericht denken binnen ISO 9001:2015 inhoudt
 • u kunt organisatiebrede risico’s in kaart brengen en deze koppelen aan ondernemings- en risicodoelstellingen
 • u kunt de risico’s managen binnen uw bestaande KAM-managementsystemen
 • u kent de hulpmiddelen voor het invoeren en toepassen van risicogericht denken

Voor wie

De workshop 'Risicodenken volgens ISO 9001:2015' is nuttig voor business controllers, adviseurs/consultants, risicomanagers, auditoren en kwaliteitsmanagers en -coördinatoren die verantwoordelijk of betrokken zijn bij het opzetten en invoeren van ISO 9001:2015.

Voorkennis
U dient te beschikken over minimaal hbo werk- en denkniveau en drie jaar ervaring als KAM-manager of -coördinator.

Eén van de meest kenmerkende nieuwe aspecten van ISO 9001:2015 is de introductie van ‘risk-based thinking’. Dit is een rechtstreeks gevolg van de introductie van de ‘high level structure’ (HLS) voor toekomstige managementsystemen.

In de HLS wordt expliciet gesproken over het beoordelen en managen van risico’s (kansen en bedreigingen) vanuit een analyse van de context en doelstellingen van de organisatie en het hiervoor inrichten en plannen van het managementsysteem.

Normen en richtlijnen
ISO 9001 specificeert eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem. Aan de hand van een kwaliteitsmanagementsysteem toont een organisatie aan dat zij in staat is op een consistente wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de wet- en regelgeving. Als het systeem doeltreffend wordt toegepast helpt het de klanttevredenheid te verhogen.

Norm noodzakelijk
Voor het volgen van deze training is het niet noodzakelijk, maar wel handig om de norm mee te nemen

Normen met korting aanschaffen?
U kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier.

Programma

 • Contextanalyse en (kwaliteits)risicoprofiel organisatie
 • Beleid en doelstellingen, scope inrichting en planning kwaliteitsmanagement
 • Operationele beoordeling risico’s (kansen en bedreigingen) van processen en producten/diensten
 • Vaststellen kwaliteitscontrols (risicobeheersmaatregelen oorzaken en gevolgen)
 • Risicogebaseerde procesbeschrijvingen
 • Monitoring, risk-based audits
 • Management review en verbeteren vanuit risico-optiek
 • Transitie van klassiek naar risk-based kwaliteitsmanagement

Dick Hortensius
Is een internationale autoriteit voor normalisatie op het gebied van managementsystemen. Hij is secretaris van het ISO-secretariaat voor Environmental Auditing. De laatste jaren heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de ontwikkeling van de ISO-managementsysteemnormen. Ook nationaal is hij actief in projecten op het gebied van managementsystemen, zoals de herziening van NTA 8620 (veiligheidsmanagement), de ontwikkeling van NPR 9036 (MVO due diligence) en het opstellen van een certificatieschema voor ISO 55001 (assetmanagement).

Edwin Martherus
Heeft een (milieu) technische, bedrijfskundige en gedragskundige achtergrond. Zijn carrière is hij gestart bij de Koninklijke marine op het gebied van Arbo & milieu. Vervolgens is Edwin gaan werken op het gebied van risicomanagement voor Aon, Andersen, Deloitte, KPMG en Dura Vermeer. In 2007 heeft hij zijn eigen BV gestart en is zelf gaan ondernemen. De laatste jaren is hij coach voor professionals en teams. Voor NEN verzorgt hij diverse risicomanagementtrainingen.

Bedrijfstraining

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die deze training moeten volgen? We bieden deze training ook aan als bedrijfstraining. Bij een bedrijfstraining bij u op locatie vormen uw specifieke wensen het startpunt. Via een intakegesprek en/of bedrijfsbezoek stemmen we het doel en de inhoud met u af. U kunt onderwerpen laten uitbreiden en aanpassen aan het opleidingsniveau en de werkervaring van uw medewerkers. Of delen van meerdere reguliere ctrainingen laten combineren tot een specifieke bedrijfstraining of complete leergang.

Financieel voordeel

Ten opzichte van de tarieven van de 'reguliere' training is deze bedrijfstraining bij u op locatie vaak al goedkoper vanaf zes deelnemers. Bovendien beperkt u de reistijd en reiskosten van uw medewerkers.

Waar en wanneer het u uitkomt

U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd.Eerder door u bekeken

Inschrijven

Eendaagse training (incl. cursusmateriaal, excl. Btw) 580,00

Nu inschrijven

Meer dan 5 personen?
Vraag een offerte bedrijfstraining aan.

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 188

training@nen.nl

NEN Trainingen

Dicht bij de bron

 • Open rooster of op maat bedrijfstrainingen
 • Actuele informatie uit de eerste hand: onze docenten
 • Klassikaal en/of online

 • Advies bij implementatie